WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) - Курсова робота

Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) - Курсова робота

підвищується, якщо вчитель правильно визначає тривалість мовленнєвого спілкування учасників. За даними досліджень, тривалість оптимальної працездатності у спілкуванні семикласників - до десяти хвилин, а дев'ятикласників і старших - до п'ятнадцяти хвилин [12: 58].
Тому на кожен етап гри вчитель має установити ліміт часу і домагатися, щоб кожен етап йому відповідав. І також учитель завжди повинен продумувати наступні види діяльності для тих чи груп пар, що закінчують гру раніше за інших.
3.5.3.Обговорення рольової гри. Аналіз помилок учнів
Недоцільно проводити аналіз помилок відразу по закінченні гри. Коли гра закінчиться, бажано провести обговорення, з'ясувати, що учні вважають удалим, а що - ні.
Обговорюючи проведену гру, оцінюючи участь у ній школярів, учителю варто бути дуже тактовним, особливо при оцінці результатів першої рольової гри. Негативна оцінка діяльності її учасників неминуче приведе до зниження активності. Бажано почати обговорення результатів гри з удалих моментів і лише потім перейти до недоліків.
Помилки є невід'ємною частиною процесу навчання мові, і можливість вільно робити помилки на уроці скоріше сприяє навчанню, ніж стримує його. Помилки поступово зникають у міру того, як учні стають більш компетентними й упевненими в собі. При роботі над помилками дуже важливо змусити учнів самим дати правильний варіант фрази чи слова, у якому були допущені помилки, написати їх на дошці і супроводити їх коррективними вправами, що могли б найкраще сприяти відпрацьовуванню правильного варіанта самими учнями.
В оптимальному випадку, учитель записує всю гру на магнітофонну стрічку - так жодна помилка не буде пропущена. Якщо вчитель не має достатніх технічних засобів, то йому доведеться запам'ятовувати помилки або записувати їх в зошиті, не перериваючи гри і не перебиваючи її учасників.
3.6.Класифікація ролей. Форми проведення рольових ігор.
Згідно із Г.А.Китайгородською, В.А.Бухбіндером [10] та І.Л. Бімом [3] ролі класифікуються на:
1. Статусні ролі, що не мають особистісних характеристик і діють в стандартних ситуаціях повсякденного життя ( наприклад, професійна
роль );
2. Позиційні ролі: звичайно кодовані правилами, що визначають деяку позицію в суспільстві, зокрема, сімейний стан, стать, вік, особисті якості.
Наприклад: "На вулиці холодно, йде сніг, а шестикласниця Ганна збирається йти погуляти без теплого шарфа і рукавичок. Члени родини (дідусь, старший брат і батьки) намагаються переконати дівчинку одягтися тепліше";
3. Ситуативні ролі, представлені у виді фіксованих стандартів поводження і діяльності, для програвання яких досить бути короткочасним учасником ситуації спілкування: роль гостя, туриста, пішохода та інші [20: 43].
Рольова гра може зображувати елементарний комунікативний акт (покупка, поздоровлення, знайомство) і складний комунікативний акт, що складається із серії елементарних актів (вибір маршруту подорожі у бюро подорожей, у залізничній касі) [20: 43].
Найбільш розповсюджені форми рольових ігор: презентація, інтерв'ю, заочна подорож, прес-конференція, круглий стіл, телеміст, екскурсія, казка, репортаж, клуб по інтересах [22].
4. Приклади рольових ігор до уроків французької мови в старших класах
В учнів старших класів підвищується інтерес до міжособистісного спілкування. У цих умовах зростає значення сюжетних рольових ігор побутового змісту, що відбивають різні сторони життя школяра (навчання, працю, дозвілля), що відтворюють фрагменти його життєвого досвіду.
А також у них особливо проявляється прагнення до самоствердження, до можливості відстоювати свої погляди та переконання, отже важливо обирати темами рольових ігор такий матеріал, який носить проблемний характер, стимулює обмін думками, спонукає до роздумів.
Рольова гра " Дискусія між українськими та французькими
однолітками "
Половина класу бере на себе роль українських школярів, інші учні - " гості з Франції ". Українські учні розповідають " закордонним гостям " про свою країну, її географічне положення, столицю, традиції, права та обов'язки громадян України, а також називають та доводять усі переваги України над іншими країнами, зокрема над Францією, інші роблять аналогічне. І саме та група учасників, яка доведе кращість, першість своєї країни, отримує певну винагороду.
Кожен " українець " і кожен " гість " повинні задати хоча б одне запитання і дати відповідь хоча б на одне запитання.
Таку гру доцільно провести із десятикласниками після вивчення ними таких тем, як " Lasituation g?ographique de l'Ukraine ", " La France " , " France: constitution et administration ", " Le r?gime politique de l'Ukraine ", " Le climat de l'Ukraine ", " Le climat de la France ", "Kiev - la capitale de l'Ukraine ", " Paris - la capitale de la France ", " Le climat de la France ".
Серед типових запитань та відповідей між учнями можуть бути такі:
1. En quelles mati?res premi?res l'Ukraine est-elle riche ?
- Le sous - sol de l'Ukraine renferme en abondance de la houille, du p?trole, du gaz naturel, et d'autres min?raux.
2. Que les entreprises ukrainiennes produisent-elles ?
- Les entreprises ukrainiennes produisent des locomotives,des avions,des appareils radio?lectroniques,des turbines,etc.
3. Quel est le plus vaste Etat de l'Europe ?
- Lе plus vaste Etat de l'Europe est la France.
4. Quelles sont les branches industrielles les plus d?velopp?es ?
- Les principales industries fran?aices sont l'industrie m?talurgique, les constructions m?caniques, l'industrie chimique, les industries alimentaires.
5. En quelles mati?res premi?res la France est-elle riche ?
- Elle est riche tn fer et en bauxite.
6. Comment s'appelle le Pr?sident actuel de la R?publique Fran?aise ?
- depuis 1995, le Pr?sident de la France est Jacques Chirac.
7. Quand l'Ukraine a-t-elle ?t? proclam?e ind?pendante ?
- Le 24 ao?t 1991 la Verkhovna Rada a proclam? le nouveau Etat
ind?pendant - l'Ukraine
8. Comment est le climat en France ?
- Le climat en France est temp?r? mais bien vari?.
9. Quel climat pr?f?rez-vous ?
- Moi, je pr?f?re plut?t le climat doux et sec,par exemple le climat m?diterran?en.
10. Pourquoi Kyiv est un grand centre culturel ?
- Parce que ? Kyiv il y a un grand nombre de mus?es,de biblioth?ques publiques,de salles de cin?ma. A Kyiv il y a douze th??tres.
11. Qu'est-ce qui fait de Paris une ville tr?s connue dans le monde ?
- Paris est connue dans le monde par ses mus?es et ses collections, par un grand nombre de monuments historiques,enfin,par son mode de vie.
У ході дискусії учні можуть користуватися таблицями з даними про площу України та Франції, а також використовувати фотографії з видами Парижу, визначними пам'ятками Києва.
Рольова гра "Міжнародна конференція з питань захисту навколишнього середовища "
Кілька людей бере на себе ролі комісії з питань вирішення проблем забруднення навколишнього середовища, один учень бере на себе роль представника України, і ще один - представника Франції.
Завданнями представників є повідомити на "міжнародній конференції" сучасні проблеми забруднення навколишнього середовища у їхніх країнах.
Завданнями "комісії" - поцікавитися як із цими проблемами справляються дані країни, вказати на важливість захисту навколишнього середовища, запропонувати певні альтернативи вирішення вказаних проблем.
Спочатку член комісії

 
 

Цікаве

Загрузка...