WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови - Курсова робота

Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови - Курсова робота

допомогою 2-4 речень . На початковому ступені навчання ці вправи бажано виконувати тоді, коли учні переходять до читання тематичних текстів . Так, після читання тексту до теми "Му Day" необхідно звернути увагу учнів на обставини часу в розповіді Пінокіо про свій учорашній день : (yesterday, at seven o'clock , then , after school, in the evening). Це їхні опори при створенні самостійних спонтанних висловлювань на рівні понад фразової єдності.
Вправи ІІ групи.
Мета - навчити учнів будувати висловлювання понад фразового рівня , так звані мікро монологи . У цих вправах мовлення учнів не детермінується, а лише спрямовується та мотивується комунікативним завданням.
Наприклад, тема "Погода".
Завдання :Our English pen-friend is going to visit us next year. Now you're talking to your pen-friend on the telephone. Invite her/him to Ukraine. Describe Ukrainian weather in one of the seasons. Wake use of the substations table giver below.
1. in it's … .
2. the sun … every day.
3. the sky is … .
4. sometimes it rains (snows).
5. a … wind blows.
У багатьох випадках, зокремапри оволодінні монологом-описом, доцільно використовувати змішані вертикально-зображальні опори. Це може бути, наприклад, план квартири з назвами кімнат, план школи з позначенням кабінетів тощо.
Вправи Ш групи належать до продуктивних комунікативних вправ другого рівня . Вони складаються з комунікативного завдання вчителя та висловлювання учня.
Наприклад:
Вправа 1. Тема "Одяг".
Завдання: A new school uniform is being worked out in Ukraine. School children's opinion is wanted. Describe a school uniform you would like to wear/
Очікуване висловлювання - монолог - опис.
Вправа 2 . Тема "Школа"
Завдання : Describe an episode from your school life when you were punished or rewarded.
Очікуване висловлювання - монолог - розповідь.
При виконанні вправ ІІІ групи опори, як правило не використовуються.
Усі вправи повинні залучати різні види пам'яті , сприймання і мислення; бути цілеспрямованим і вмотивованим ; активізувати пізнавальну і розумову діяльність учнів; містити найтиповіші життєві приклади.
Спонтанне монологічне мовлення учнів в основному на вивченому раніше матеріалі. Варіюючи та комбінуючи мовний матеріал, учні можуть вирішувати складніші комунікативні виступи. На цьому етапі спостерігається велика активізація лексики, в результаті чого проходить перерозподіл між рецептивною ; продуктивною лексикою на користь останньої, що полегшує побудову висловлювань.
Для спонтанного мовлення можуть бути обраними такі теми:
1. Мої плани на майбутнє;
2. Здоров'я;
3. Що я люблю;
4. Про новини науки і техніки (обговорення)
Попереднє продумування висловлювання може бути недовгим, обмеженим всього декількома хвилинами. Отже, навчання спонтанного монологічного мовлення є послідовною, клопітною роботою по формуванню в учнів уміння будувати зв'язне висловлювання іноземною мовою.
ВИСНОВКИ.
Навчання спонтанного монологічного мовлення - це послідовна робота по формуванні в учнів вмінь будувати зв'язне висловлювання іноземною мовою із застосуванням таких прийомів, які сприяють розвитку розумової діяльності учня. Монолог - це підвищене навантаження на пам'ять, мислення і мовленнєві навички людини.
Одна з важливих характеристик спонтанного монологічного мовлення - це його підвищена умотивованість, причини якої криються у глибинах психічної активованості людини та пов'язані з досвідом конкретної особистості , її моральними цінностями, особливостями її реакції на ситуацію спілкування тощо. Найважливішим в методичному плані висновком є положення про диференційований підхід, в якому максимально враховуються мовна форма та мовні монологічні вміння учнів, які необхідно розвивати. Система навчання монологічного мовлення сприяє формуванню в учнів навиків та вмінь виражати свої думки за допомогою невеликих і чітких за структурою речень, розвиває в них навички консервації та актуалізації інформації.
Пропонуючи систему вправ для навчання монологічного мовлення, ми звичайно не охоплюємо всього переліку тих вправ . які розроблено в методиці, а лише намагаємося вказати загальний напрямок роботи, використавши для цього конкретний ілюстративний матеріал.
Для досягнення високих результатів, робота у процесі навчання спонтанного монологічного мовлення повинна проводитись послідовно і методично правильно.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам : Учеб. пособие. - М.: Просвещение, 1969 - 279 с.
2. Бех П.О. , Биркум Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. - 1996 - №2 - К2 - с. 3-8
3. Берман И.М. Методика обучения английскому языку . - м.: Наука , 1970 - 230 с.
4. Вишневський О.І. Довідник вчителя іноземної мови . - К. : радянська школа, 1982 - 152 с.
5. Державна національна програма "Освіта" . Україна ХХІ століття - К.: Райдуга, 1994 - 61 с.
6. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке . - М.: Просвещение, 1985 - 160 с.
7. Кулиш Л.Ю. Психолингвистические аспекты восприятия устной иноязычной речи - К.: Вища школа , 1982 - 208 с.
8. Лазаркевич Л.И. Обучение монологическому высказыванию на старшем этапе в средней школе : Автореферат дис. Канд. пед . наук. М.1971 - 24 с.
9. Львов М.Р. Вопросы теории речевой деятельности // Иност. Язики в школе . - 1985 - №6 - с.18-26
10. Очерки методики обучения устной речи на иностранных язиках / Под ред. проф.. В.А. Бухбиндера - К., 1980 - 72 с.
11. Плахотнік В.М. Навчання іноземної мови в середній школі // Іноземні мови. - 1995 - №1 - С. 9-12
12. Програма для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови . - К. Перун, 1996. 32 с.
13. Рахманов И.В. Обучение устной речи на иностранном языке. - М.1980 - 120 с.
14. Скалкін в.І. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення - К., 1978 - 127 с.
15. Скалкин В.И. Основы обучения устной иноязычной речи. - М., 1981 - 123 с.
16. Скалки В.И. Обучение монологическому высказыванию . К., 1983 - 117 с.
17. Уайзер Г.М. Развитие устной речи на английском языке. - М., 1972 - 179 с.
18. Цільова комплексна програма 2Вчитель" / Інформаційний збірник Міністерства Освіти України, 1997, №24, - к,: Педагогічна преса. - С.11-25.

 
 

Цікаве

Загрузка...