WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Числівник (Numeral) (латинська мова/реферат) - Реферат

Числівник (Numeral) (латинська мова/реферат) - Реферат

КОЛОМИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРАВА І БІЗНЕСУ
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
"ЧИСЛІВНИК"
(NUMERALE)
КОЛОМИЯ'99
ЧИСЛІВНИК
Числівники поділяються на:
1) Кількісні (Cardinalia);
2) Порядкові (Ordinalia);
3) розділові (Distributiva);
4) прислівникові (Adverbialia).
КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ
Римські цифри Арабські цифри Назви числівників
І 1 Unus, una, unum
ІІ 2 Duo, duae, duo
ІІІ 3 Tres, tria
IV 4 Qattuor
V 5 Quinque
VI 6 Sex
VII 7 Septem
ІІХ 8 Octo
ІХ 9 Nover
Х 10 Decem
Відмінювання числівників
1. unus, una, unum
2. duo, duae, duo
3. tres, tria
Singularis Pluralis
Nom. Unus, una, unum duo, duae, duo
Gen. Unius (m, f, n) duorum, duarum, duorum
Dat. Uni (m, f, n) duobus, duabus, duobus
Acc. Unum, unam, unum duos, duas, duo
Abl. Uno, una, uno duobus, duabus, duobus
Pluralis
Nom. Tres (m, f), tria (n)
Gen. Trium (m, f, n)
Dat. Tribus (m, f, n)
Acc. Tres (m, f), tria (n)
Abl. Tribus (m, f, n)
Узгодження числівників з іменниками
В українській мові іменник при кількісних числівниках 1 - 4 ставиться у називному відмінку, а починаючи від 5 - у родовому відмінку множини. У латинській мові числівники, які відмінюються, узгоджуються з іменниками в роді, числі й відмінку, наприклад: duo libri - дві книги, tria oppida - три міста, quattuor digiti - чотири пальці, quinqne equi - пять коней.
Римські цифри Арабські цифри Назви числівників
ХІ 11 Undecium
ХІІ 12 Duodecium
ХІІІ 13 Tredecium
ХІV 14 Quattuordecium
ХV 15 Quindecium
ХVI 16 Sedecium
ХVII 17 Septenddecium
ХVIII 18 Duodeviginti
ХІХ 19 Undeviginti
ХХ 20 Viginti
Складені числівники з останньою цифрою 8 або 9 утворюються за допомогою віднімання від наступного десятка відповідно 2 або 1: 18 - duodeviginti; 19 - undeviginti.
Двозначні числа від 21 до 99 можна позначити таким чином: 1) спочатку десятки, а потім одиниці; 2) спочатку одиниці, далі сполучник et , а потім десятки, наприклад: viginti quattuor, або quattuor et viginti - 24.
ХХІ 21 Viginti unus, -a, -um, або unus, -a, -um et viginti
ХХІІ 22 Viginti duo, duae, duo,або duo, duae, due et viginti
ХХІІІ 23 Viginti tres, tria, або tres, tria er viginti і т. д.
XXIV 24 Viginti quattuor
XXV 25 Viginti quinque
XXVI 26 Viginti sex
XXVII 27 Viginti septem
XXVIII 28 Duodetriginta
XXIX 29 Undetriginta
XXX 30 Triginta
XL 40 Quadraginta
L 50 Quinquaginta
LX 60 Sexaginta
LXX 70 Septuaginta
LXXX 80 Octoginta
XC 90 Nonaginta
C 100 Centum
Десятки, починаючи від 30 до 90 включно, мають характерну ознаку - guinta.
У числівниках більше 100 спочатку йдуть сотні, далі десятки, потім одиниці: 125 - centum viginti quinque.
Числівники, що позначають сотні й тисячі
Римські цифри Арабські цифри Назви числівників
С 100 Centum
СС 200 Ducenti, -ae, -a
ССС 300 Trecenti, -ae, -a
CD 400 Quadringenti, -ae, -a
D 500 Quingenti, -ae, -a
DC 600 Sescenti, -at, -a
DCC 700 Septingenti, -at, -a
DCCC 800 Octingenti, -ae, -a
DCCCC (CM) 900 Nongenti, -ae, -a
M 1000 Mille
MM 2000 Duo milia
MMM (T) 3000 Tria milia
V 5000 Quinque milia
X 10 000 Decem milia
T 100 000 Centum milia
Відмінюються всі сотні (від 200 до 900 включно) і тисячі.
Сотні відмінюються як прикметники І та ІІ відмін у множині. Mille (тисяча) не відміняється; для множини служить слово "milia"(тисячі). Milia відміняється як іменники ІІІ відміни голосної групи.
Кількісні числівники від 200 до 900 узгоджуються з іменниками в роді, числі, відмінку: ducenti homines - 200 чоловік; trecentae feminae - 300 жінок.
Milia вимагає після себе родового відмінка, як у рідній мові, наприклад: milia militum, duo milia civium.
Відмінювання числівників ducenti; milia
Nom. ducenti, ducentae, ducenta milia
Gen. ducentorum, ducentarum, ducentorum milium
Dat. ducentis (m, f, n) milibus
Acc. ducentos, ducentas, ducenta milia
Abl. ducentis (m, f, n) milibus
ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ
(NUMERALIA ORDINALIA)
Primus, -a, -us 1-ий, -а, -е
Secundus, -a, -us 2-ий, -а, -е
Tertius, -а, -us 3-ій, -а, -е
Quartus, -//- 4-ий, -//-
Quintus, -//- 5-ий, -//-
Sextus, -//- 6-ий, -//-
Septimus, -//- 7-ий, -//-
Octavus, -//- 8-ий, -//-
Nonus, -//- 9-ий, -//-
Decimus, -//- 10-ий, -//-
Undecimus, -//- 11-ий, -//-
Duodecimus, -//- 12-ий, -//-
Tetrius, -//-, decimus, -//- 13-ий, -//-
Quartus, -//- decimus, -//- 14-ий, -//-
Quintus, -//- decimus, -//- 15-ий, -//-
Sextus, -//- decimus, -//- 16-ий, -//-
Septimus, -//- decius, -//- 17-ий, -//-
Duodevicesimus, -//- 18-ий, -//-
Undevicesimus, -//- 19-ий, -//-
Vicesimus, -//- 20-ий, -//-
При утворенні порядкових числівників (від 13-го до 17-го включно) спочатку ставляться одиниці, а потім - десятки: tertius decimus, quartis decimus.
Порядкові числівники відміняються за І та ІІ відмінами.
За допомогою порядкових числівників утворюються дробові:1/4 - quarta pars, 1/5 - quinta pars, 1/8 - octava pars, 3/5 - tres quintae, 5/8 - quinque octavae, 3/4 - tres quartae, 7/10 - septem decimae, 8/12 - octo duodecimae.
Vicesimus, -a, -um primus, -a, -um, або primus, -a, -um et vicesimus, -a, -um. Двадцять перший, -а, -е
Vicesimus, -a, -um alter, -a, -um (secundus), або aiter, -a, -um et vicesimus, -a, -um. Двадцять другий, -а, -е
Vicesimus, -a, -um tertius, -a, -um, або tertius, -a, -um et vicesimus, -a, -um Двадцять третій, -а, -е
Duodetricesimus, -a, -um Двадцять восьмий, -а, -е
Yndetricesimus, -//- Двадцять дев'ятий, -а, -е
Tricesimus, -//- Тридцятий, -а, -е
Quadragesimus, -//- Сороковий, -а, -е
Quinquagesimus, -//- П'ятдесятий, -а, -е
Sexagesimus, -//- Шістдесятий, -а, -е
Septuagesimus, -//- Сімдесятий, -а, -е
Octogesimus, -//- Вісімдесятий, -а, -е
Nonagesimus, -//- Дев'яностий, -а, -е
Centesimus, -//- Сотий, -а, -е
Ducentesimus, -//- Двохсотий, -а, -е
Trecentesimus, -//- Трьохсотий, -а, -е
Quadrigentesimus, -//- Чотирьохсотий, -а, -е
Quingentesimus, -//- П'ятисотий, -а, -е
Sescentesimus, -//- Шестисотий, -а, -е
Septingentesimus, -//- Семисотий, -а, -е
Octingentesimus, -//- Восьмисотий, -а, -е
Nongentesimus, -//- Дев'ятисотий, -а, -е
Millesimus, -//- Тисячний, -а, -е
Bis millesimus, -//- Двохтисячний, -а, -е
Ter millesimus,-//- Трьохтисячний, -а, -е
Decies millesimus, -//- Десятитисячний, -а, -е
Centies millesimus, -//- Стотисячний, -а, -е
Порядкові числівники, утворені за допомогою 1-7 (21-27, 31-37 і т. д.), можуть складатися двома способами: спочатку десятки порядкових числівників, а потім одиниці, або спочатку одиниці, а потім десятки: vicesimus quintus, або quintus et vicesimus.
Тисячні цифри складаються з прислівникових і порядкових числівників: ter millesimus, quater millesimus.
У складених порядкових числівників усі частини є порядковими (в українській мові тільки остання), наприклад: centesimus vicesimus quintus - сто двадцять п'ятий, anno millesimo nongentesimo nonagesimo tertio - у тисяча дев'ятсот дев'яносто третьому році.
Порядкові числівники, як зазначалось, відмінюються за І та ІІ відмінами.

 
 

Цікаве

Загрузка...