WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Дієприкметник теперішнього часу активного стану (Particium praesentis activiti) - Реферат

Дієприкметник теперішнього часу активного стану (Particium praesentis activiti) - Реферат

Дієприкметник теперішнього часу активного стану
(Particium praesentis activiti)
Дієприкметник теперішнього часу активного стану утворюється шляхом додавання до іноректної основи дієслів І-ІІ дієвідмін закінчення -hs, а до основи дієслів ІІІ-IV дієвідмін - закінчення -ens
1) orna-ns (Gen-ornantis) - прикрашаючий, а, е; прикрашаючи
2) move-ns (Gen-moventis) - рухаючий, а, е; рухаючи
3) leg-ens (Gen-legentis) - читаючий, а, е; читаючи
4) audi-ens (Gen-audientis) - слухаючий, а, е; слухаючи
Дієприкметники теперішнього часу активного стану відмінюються за ІІІ відміною заголосною групою (Abl.-ind. i, Now. plur -n) - ia, Gen. plur. -ium)
N. arnans ornantes (m) ornantia (n)
G. ornatis ornantium
D. ornanti ornantibus
Acc. ornantem (m, f), ornans (n) ornantes (m, f) ornantia
Abl. ornanti (e) ornantibus
V. ornans ornantes (m, f) ornantia (n)
У Abl. - ing дієприкметники мають закінчення -е
1) якщо вжив-ться як іменники: de absente (про biguy)
2) в орудному незал-му (Ablatibus absolutus - sole oriente - коли сонце сходить)
Якщо дієприкметник вживається у значенні прикметника, то Abl - ing має закінчення -і і do homine sapientita
Узгодження прикметників 3-ї відміни з прикметниками
Прикметники ІІІ відміни узгоджуються з іменниками в роді, числі, відміннику, н-д: dux fortis - хоробрий воїн, poeta felix, equus celes - швидкий кінь
Sing
N. dux fortis equus celes poeta felix
G. ducis fortis equi celeris poetae felecis
D. duci forti equo celeri poetae felici
Acc. ducem fortem equum celerem poetam felicem
Abl. duce forti equo celeri poeta felici
V. dux fortis eque celes poeta felix
Plus
N. duces fortes equi celeres poetae felices
G. ducum fortium egnorum celerium poetarum felicium
D. ducibus fortibus equis celeribus poetis felecibus
Acc. duces fortes equos celeras poetas felices
Abl. dicibus fortibus equis celeribus poetis felicibus
V. dutes fortes equi celeres poetae felices
Узгодження прикметників з іменниками IV-V відмін.
У латинській мові є прикметники тільки 3-х відмін. Таким чином, означенням до іменників IV-V відмін служать прикметники І-ІІІ відмін.
fructus dulcis
res clara
Sing
N. fructus dulcis res clara
G. fructus dulcis rei clarae
D. fructui dulci rei clarae
Acc. fructum dulcem rem claram
Abl. fructu dulci re clara
V. fructus dulcis res clara
N. fructus dulces res clarae
G. fructuum dulcium rerum clararum
D. fructibus dulcibus rebus claris
Acc. fructus dulces res claras
Abl. fructibus dulcibus rebus claris
V. fructus dulces res clarae
Третя відміна іменників
Declinatio tertia
До третьої відміни належать іменники усіх трьох родів, які в Gen. sing. мають закінчення -is, а в Nom. sing. - різні закінчення:
Чоловічого роду: -о, -or, -os, -er, -es, -ex:
scriptor, oris, m - письменник
rex, regis, m - цар
iudex, -icis, m - суддя
homo, inis, m - людина
Жіночого роду: -as, -x, -io, -go, -do, -s, -us, -es, -is.
lex, legis, f - закон
pax, -ais, f - мир
civitas, -atis, f - держава
ars, -tis, f - мистецтво
regio, -onis, f - область
civis, is, m, f - громадянин, -ка
virbs, is, f - місто
Середнього роду: -ar, -us, -t, -e, -c, -men, -ma, -ur, -l.
nomen, -inis, n - ім'я
tempus, temporis, n - час
mare, -is, n - море
caput, is, n - голова
derma, -atis, n - шкіра
os, ossis, n - кістка
animal, -alis, n - тварина
corpus, -oris, n - тіло
Відмінкові закінчення іменників 3-ї відміни
Singularis
m f n
N. різноманітні
G. -is -is -is
D. -i -i -i
Acc. -em -em =Nom
Abl. -e -e -e(i)
V. =Nom =Nom =Nom
pluralis
m f n
N. -es -e -(i)(a)
G. -m -(i)um -(i)um
D. -i bus -i bus -i bus
Acc. -es -es -(i)(a)
Abl. -i bus -i bus -i bus
V. -es -es -(i)(a)
Третя відміна іменників має три групи:
1) classis consinas (приголосна)
2) classis vocalis (голосна)
3) classis mixta (мішана)
1) До приголосної групи іменників належать нерівноскладові іменники (нерівноскладовими називаються іменники, які в Nom. і Gen.sing мають кількість складів) усіх 3-х родів основа яких закінчується на один приголосний, наприклад:
iudex, icis, m - суддя
nomen, inis, n - ім'я
lex, legis, f -закон
Особливості відмінювання: ім. середнього роду у Nom, Acc і Voc. Plurali мають закінчення -а, замість -і.
2) До голосної групи належать іменники середнього роду, які в Nom. sing. мають закінчення -е, -al, -ar:
capitale, -alis, n - крим. злочин.
vectigal, alis, n - податок
exemplear, aris, n - приклад
Особливості відмінювання:
1) в Abl.sing -i замість -a
2) в Nom.Acc. i Voc.plur -ia замість -a
3) в Gen.plur. -ium замість -um
3) До змішаної групи належать іменники чоловічого і жіночого роду:
а) нерівності з основою на 2 або більше приголосних:
pars, -artis, f-частина
umb, -is, f - місто
б) рівноскладові із закінченнями: на -es, -is:
civis, is, f - громадянин, нка
sedes, is, f - житло
Особливості відмінювання: в Gen. plur. -ium, зам. -um
Четверта відміна іменників
(Declinatio guarta)
До четвертої відміни іменників належать іменники чоловічого роду із закінченням в Nom. sing. -us, та іменники середнього роду із закінченням в Nom. sing: -u, в Gen. sing. вони мають спільне закінчення -us
Н-д: exercitus, us, m - війська
fructus, us, m - фрукт
spiritus, us, m - дух, спирт
status, us, m - становище
lapsus, us, m - помилка
genu, us, n - поліно
gelu, us, n - мороз
cornu, us, n - річ, фланг
sensus, m - сенс
Як вийняток до IV відміни іменників належать деякі іменники жіночого роду:
domus, us, f - діти
manus, us, f - рука
acus, us, f - голка
porticus, us, f - колонади, портик
Відмінкові закінчення іменників IV відміни
sing. plur.
m n m n
N. -us -u -us -ua
G. -us -uum
D. -ui -u -ibus
Acc. -um -u -us -ua
Abl. -u -ibus
V. -us -u -us -ua
Н-д: sing. plur. sing. plur.
N. status status gelu gelua
G. status statuum gelus geluum
D. statui statibus gelu gelibus
Acc. statuum status gelu gel-ua
Abl. statu statibus gelu gel-ibus
V. status status gelu gel-ua
П'ята відміна іменників
(Declinatio quinta)
До пятої відміни іменників належать іменники жіночого роду, які в Nom. sing. мають закінчення -es, a Gen. sing. -ei:
Наприклад:
res, rei, f - річ, діло
species, ei, f - вид
meridies, ei, f - полудень
dies, ei, mf - день
facies, ei, f - обличчя
spes, ei, f - надія
fides, ei, f - віра
caries, ei, f - каріес
Відмінкові закінчення іменників 5-ї відміни
sing. plur.
N. -es -es
G. -ei -erum
D. -ei -ebus
Acc. -em -es
Abl. -e -ebus
V. -es -es
Н-д:
N. res res
G. rei rerum
D. rei rebus
Acc. rem res
Abl. re rebus
V. res res
Прикметники третьої відміни
Прикметники третьої відміни за кількістю закінчень поділяються на 3 групи:
1) прикметники, котрі мають закінчення для кожного роду
для чоловічого m-er acer - гострий celer - швидкий
для жіночого f-is acerus - гострий celeris - швидкий
для середнього n-e acre - гострий celere - швидкий
2) прикметники, які мають 2 закінчення:
для чоловічого і жіночого роду мають закінчення: -is: fortis, bravis
для середнього роду: -е: forte - сильний, breve - короткий
gravis, grave - тяжкий levis, leve - легкий
3) прикметники, які мають одне спільне закінчення для всіх трьох родів: -s, -x або -r:
recent -ntis - свіжий, -а, е
felix, -icis - щасливий, -а, -е
par, paris - рівний, -а, -е
sapiens, -entis - розумний, -а, -е
Прикметники третьої відміни відміняються за голосною групою ІІІ-ї відміни
sing. m f n plur. m f n
N. різноманітні N. -es -es -ia
G. -is G. -ium
D. -i D. -ibus
Acc. -em -em =Nom Acc. -es -es -ia
Abl. -i Abl. -ibus
V. =Nom V. -es -es -ia
sing. sing. sing.
N. acer (m) arcis (f) acre (n)
G. acris acr-is acr-is
D. acri acr-i acr-i
Acc. acrem acr-em acr-e
Abl. acri acr-i acr-i
V. acer acris acre
plur.
N. acr-es (m) arc-es (f) acr-ia (n)
G. acr-ium acr-ium acr-ium
D. acr-ibus acr-ibus acr-ibus
Acc. acr-es acr-es acr-ia
Abl. acr-ibus acr-ibus acr-ibus
V. acr-es acr-es acr-ia

 
 

Цікаве

Загрузка...