WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Утворення претерита - Реферат

Утворення претерита - Реферат

УТВОРЕННЯ ПРЕТЕРИТА
Претерит слабких і сильних дієслів
1 Претерит (das Pr?teritum, das Imperfekt, die I. Vergangenheit, die Mitvergangenheit) -синтетична форма. У 1-й і 3-й особах однини усі дієслова в претериті не мають особових закінчень. Слабкі дієслова утворюють претерит від основи дієслова, суфікса -(е) te та особових закінчень.
Схема особових закінчень слабких дієслів у претериті
Особа Закінчення
Однина Множина
1-ша - -(e)n
2-га -(e)st -(e)t
3-тя - -(e)n
2 Слабкі дієслова, основа яких закінчується на d, t, m, n, приймають у претериті суфікс -ete: reden - ich redete, du redetest; zeichnen - ich zeichnete, du zeichnetest; atmen - ich atmete, du atmetest.
3 Сильні дієслова утворюють претерит за допомогою аблаута та особових закінчень.
Схема особових закінчень сильних дієслів у претериті
Особа Закінчення
Однина Множина
1-ша - -en
2-га -(e)st -(e)t
3-тя - -(e)n
4 Сильні дієслова, основа яких закінчується на s, ss, ?, sch, tz, z, утворюють 2-ry особу однини за допомогою закінчення -est: lesen - du lasest; sto?en - du stie?est. Однак в усному мовленні закінчення -est звичайно редукується до -t: lesen - du last; sto?en - du stie?t.
5 Сильні дієслова, основа яких закінчується на d або t, мають у 3-й особі однини закінчення -est або -st: meiden - du miedest (miedst); raten - du rietest (rietst). У 2-й особі множини такі дієслова звичайно мають закінчення -et: meiden - ihr miedet; raten - ihr rietet.
6 У деяких сильних дієсловах у претериті чергуються приголосні: kiesen - kor, leiden - litt, schneiden - schnitt, sieden - sott, sitzen - sa?, ziehen - zog.
Відмінювання дієслів у претериті
Слабка дієвідміна Сильна дієвідміна
loben reden schreiben lesen
ich lobte
du lobtest
er lobte
wir lobten
ihr lobtet
sie lobten ich redete
du redetest
er redete
wir redeten
ihr redetet
sie redeten ich schrieb
du schriebst
er schrieb
wir schrieben
ihr schriebt
sieschrieben ich las
du las(es)t
er las
wir lasen
ihr last
sie lasen
Претерит дієслів з презентним умлаутом
7 Дієслова з презентним умлаутом утворюють претерит за слабкою дієвідміною: es brannte, ich kannte, ich nannte, ich rannte.
Дієслова senden i wenden мають дві форми претерита: ich sandte, ich sendete; ich wandte, ich wendete.
У дієслові denken змінюються кореневі приголосні звуки (nk - ch): denken -ich dachte.
Претерит претеритопрезентних дієслів
8 Претеритопрезентні дієслова утворюють претерит за слабкою дієвідміною. Дієслова з умлаутом в інфінітиві не мають його в претериті. Дієслово m?gen змінює кореневий приголосний g на ch: m?gen - ich mochte.
Відмінювання претеритопрезентних дієслів у претериті
wollen sollen m?ssen k?nnen d?rfen m?gen wissen
ich wollte sollte mu?te konnte durfte mochte wu?te
du wolltest solltest mu?test konntest durftest mochiesf wu?test
er wollte sollte mu?te konnte durfte mochte wu?te
wir wollten sollten mu?ten konnten durften mochten wu?ten
ihr wolltet solltet mu?tet konntet durftet mochtet wu?tet
sie wollten sollten mu?ten konnten durften mochten wu?ten
Претерит неправильних дієслів
9 Дієслова gehen, stehen утворюють претерит за сильною дієвідміною: ich ging, ich stand.
10 Дієслово tun утворює претерит за зразком сильних дієслів: ich tat, du tat (e)st, er tat, wir taten, ihr tatet, sie taten.
11 Дієслово bringen утворює претерит за допомогою суфікса -te, змінює кореневий голосний і на а і кореневий приголосний nk на ch: ich brachte, du brachtest, er brachte.
12 Дієслово haben утворює претерит за слабкою дієвідміною, але в корені випадає приголосний b.
13 Дієслово sein утворює претерит за сильною дієвідміною.
14 Дієслово werden має у претериті в усіх особах однини і множини суфікс -е.
Відмінювання неправильних дієслів у претериті
haben sein werden
ich hatte ich war ich wurde
du hattest du warst du wurdest
er hatte er war er wurde
wir hatten wir waren wir wurden
ihr hattet ihr wart ihr wurdet
sie hatten sie waren sie wurden

 
 

Цікаве

Загрузка...