WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Перша дієвідміна (латинська мова/реферат) - Реферат

Перша дієвідміна (латинська мова/реферат) - Реферат

ПЕРША ДІЄВІДМІНА
(Coniugatio prima)
orno, -are - прикрашати
Singularis Pluralis
1. orno - я прикрашаю orna-mus - ми прикрашаємо
2. orna-s - ти прикрашаєш orna-tis - ви прикрашаєте
3. orna-t - він, вона, воно orna-nt - вони прикрашають
прикрашає
У першій особі однини кінцевий голосний основи "а" зливається з "о" в один звук - "о". У всіх інших особах однини і множини закінчення додаються безпосередньо до основи.
При латинських дієсловах особові займенники не ставляться, однак при перекладі рідною мовою вони використовуються.
Особові займенники в латинській мові використовуються в окремих випадках, наприклад, коли на займенник падає логічний наголос, при протиставленні тощо.
Praesens indicativi - теперішній час дійсного способу позначає дію, яка відбувається в момент мовлення, а також дію, яка відбувається постійно.
ДРУГА ДІЄВІДМІНА
(Coniugatio secunda)
moveo, -ere - рухати
Singularis Pluralis
1. move-o - я рухаю move-mus - ми рухаємо
2. move-s - ти рухаєш move-tis - ви рухаєте
3. move-t - він, вона, воно рухає move-nt - вони рухають
Для утворення особових форм ІІ дієвідміни до основи безпосередньо додають особові закінчення.
Перекладіть з латинської мови
DE LUNA
Luna et stellae noctu terram illustrant. Luna saepe figuram litterae "C" habet. Non semper lunam videmus. Umbra terrae interdum obscurat lunam. Luna et stellae nautis viam monstrant. Nautae navigare amant. Saepe nautae lunam et stellas vident.
Sententiae: Dum spiro, spero. Natura sanat, medicus curat.
Перекладіть латинською мовою
1. Місяць не завжди освітлює землю. 2. Жителі островів часто бачать місяць. 3. Ми не часто буваємо (= є) у лісі. 4. Жителі є на землі і у воді.
Слова до перекладу
Et - і obscuro, -are - затемнювати
Noctu - вночі navigo, -are - плавати
Illustro, -are - освітлювати monstro, -are - показувати
Saepe - часто amo, -are - любити
Forma, -ae (f) - форма, фігуар dum - поки
Littera, -ae (f) - буква, літера spiro, -are - дихати
Non - ні spero, -are - сподіватись
Semper - завжди natura, -ae (f) - природа
Umbra, -ae (f) - тігь sano, -are - озєоровлювати
Interdum - інколи curo, -are - лікувати
ТРЕТЯ ДІЄВІДМІНА
(Сoniugatio tertia)
lego, -ere - читати
capio, -ere - брати
Singularis
1. leg-o - я читаю capi-o - я беру
2. leg-i-s - ти читаєш capi-s - ти береш
3. leg-i-t - він, вона, воно capi-t - він, вона, воно
читає бере
Pluralis
1. leg-i-mus - ми читаємо capi-mus - ми беремо
2. leg-i-tis - ви читаєте capi-tis - ви берете
3. leg -u-nt - вони ситають capi-u-nt - вони беруть
У другій та третій особах однини і першій та другій особахмножини між основою та закінченням ставиться сполучний голосний "і", а в третій особі множини - сполучний голосний "u".
ЧЕТВЕРТА ДІЄВІДМІНА
(Coniugatio quarta)
Singularis Pluralis
1. audi-o - я слухаю audi-mus - ми слухаємо
2. audi-s - ти слухаєш audi-tis - ви слухаєте
3. audi-t - він, вона, воно audi-u-nt - вони слухають
слухає
У третій особі множини дієслів ІV дієвідміни виступає сполучний голосний "u", як і у відповідній особі дієслів ІІІ дієвідміни.
Перекладіть з латинської мови
MAGISTRA ET DISCIPULAE
Discipulae in scholam vivunt. Magistra salutat puellas. Magistra discipulis fabullam narat et monstrat tabulam Italiae. In Italiae Roma est. Poetae fabulas de Roma scribunt et Romam describunt. Discipulae in schola legunt et scribunt. Magistra dicit: "Non scholae, sed vitae discimus".
Sententiae: Non scholae, sed vitae discimus.
Перекладіть латинською мовою
1. Учителька йде до школи. 2. У школі вона бачить учениць. 3. Вчителька розповідає дівчатам про історію Риму. 4. Учениці описують Рим. 5. Вони розповідають про статуї на дорогах Риму.
Слова до перекладу
Venio, -ire - приходити
Saluto, -are - вітати
Narro, -are - розповідати
Disco, -are - вчитися
Describo, -ere - описувати
Dico, -ere - говорити
Sed - але
НАКАЗОВИЙ СПОСІБ
(Modus imperativus)
Наказовий спосіб для другої особи однини дієслів І, ІІ, ІV дієвідмін дорівнює основі теперішнього часу. Друга особа наказового способу ІІІ дієвідміни утворюється за допомогою додавання до основи закінчення -е. Наприклад: orna! - пррикрашуй!, move! - рухай!, lege! - читай!, audi! - слухай!
Друга особа множини наказового способу утворюється за допомогою закінчення -te, яке додається до дієслівної основи в І, ІІ, ІV дієвідмінах. У ІІІ дієвідміні між основою та закінченням вставляється "і": ornare! - прикрашайте, movete! - рухайте, legite! - читайте, audite! - слухайте.
Перекладіть з латинської мови
IN SCHOLA
Salvate, discipulae! Salva, magistra! Sedete! Scribite! Magistra dicit: "Silvia, monstra Italiam in tabula". Tum magistra dicit: "Nunc audite de Italia et scribite". Italia est terra Europae. Incolae Italiae sunt agricolae. Etiam nautae in Italia habitant. Magistra: "Hodie satis est. Valete, discipulae!" Discipulae: "Vale, magistra!"
Sententia: Nota bene!
Перекладіть латинською мовою
1. Учителька каже ученицям: "Сидіть і слухайте!" 2. Люціє, розкажи при Рим! 3. Сільвіє, пиши на дошці! 4. Тепер слухайте про Італію! 5. Покажіть Рим на карті!
Слова до перекладу
Salveo, -ere - вітати habito, -are - мешкати
Sedeo, -ere - сидіти hodie - сьогодні
Sileo,-ere - мовчати satis - досить
Silvia, -ae (f) - Сільвія valeo, -ere - бути здоровим
Tabula, -ae(f) - дошка, карта noto, -are - помічати
Tum - тоді bene - добре
Nunc - тепер

 
 

Цікаве

Загрузка...