WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови - Курсова робота

Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови - Курсова робота

стимулюють спілкування. З їх допомогою він може будь-який матеріал програми повернути в комунікативне русло. Вчитель виробляє в собі здатність перетворювати живі враження дійсності в предмет спілкування на уроці. Ще тільки переступивши поріг класу, він перетворюється в партнера по спілкуванню "першого серед рівних" і одночасно організатора, пропонуючи відповідні ситуації і втягуючи в них учнів. Він прагне при цьому, щоб кожен учень знайшов свою форму виявлення в бесіді, показав свої можливості. Вже мовна "зарядка" початку уроку - це фактично комунікативна передмова уроку.
Від її характеру залежить наявність чи відсутність відповідної атмосфери. Навіть "чергова" розмова про погоду зможе викликати учнів на розмову, якщо її побудувати не стандартно. Наприклад, вчитель (дивлячись у вікно): "Дощ. Всі йдуть в плащах з парасольками. А я люблю дощ, люблю гуляти під дощем. Повітря таке свіже. Головне - вдягнутися по погоді. Як кажуть англійці: "Нема поганої погоди, є поганий одяг".
Короткі висновки.
Виходячи із сказаного в даному розділі приходимо до висновку, що якість виконання діяльності та її результат залежать перш за все від спонук і потреб індивіда, його мотивації, що викликає цілеспрямовану активність, яка визначає вибір засобів і прийомів, їх впорядкування для досягнення мети. Мотивація є запускним механізмом будь-якої діяльності, чи то є праця, спілкування, чи пізнання. Живить і підтримує мотивацію видимий, реальний, поетапний і кінцевий успіх. Якщо успіху немає, то мотивація згасає і це негативно позначається на виконавцеві діяльності.
В даному розділі поступово розглянуті наступні питання: роль мотивації у вивченні іноземної мови; види мотивації; комунікативна мотивація, лінгво - пізнавальна мотивація, пізнавальна мотивація та інструментальна мотивація; основні джерела мотивації у вивченні іноземної мови:
1. усвідомлення і прийняття учнем соціальної необхідності вивчення іноземної мови.
2. Формування в учнів особистісних потреб вивчення іноземної мови.
3. Задоволення від самого процесу навчання.
Велика роль, яку відіграє сам учитель.
Підсумок
Підводячи підсумок даної роботи, треба сказати, що проблема мотивованості навчання порушується у роботах багатьох вчених, педагогів-новаторів, вчителів-методистів. Опрацьована мною література, праці видатних педагогів і психологів привели мене до висновку, що без глибокого вивчення теми мотивованості навчання, жоден вчитель не в змозі спланувати і провести хороший урок. Спостерігаючи уроки вчителів ЗОШ№1 м. Коломия, я змогла пересвідчитися, що проблема мотивації є дійсно однією з найважливіших проблем на сучасному етапі викладання англійської мови. Адже мотивація визначає продуктивність навчальної діяльності і є її органічною складовою. Наближення мовної діяльності на уроці до реальної комунікації дає можливість використовувати мову як засіб спілкування, підвищує інтерес учнів до навчання і до мови, яку вони вивчають. Для того, щоб урок був вдалим і плідним, вчитель повинен ретельно до нього підготуватися, зваживши всі мотиви і враховуючи мотиваційну сферу кожного учня зокрема. Педагоги-новатори пропонують записати урок на плівку для того, щоб проаналізувати його пізніше зі сторони. Такий підхід гарантує істинну мотивацію, а також справжню внутрішню активність учня. При наявності внутрішньої активності, не потрібно ніяких додаткових прийомів активізації,бо учень вирішує мовно-розумову задачу, яка зачіає його як особистість, і сам охоче вступає в контакт. В основі мотивації лежить потреба. В основі комунікативної мотивації лежить потреба двох видів:
потреба в спілкуванні як така, властива людині як істоті соціальній;
потреба в здійсненні конкретного мовного вчинку, потреба "втрутитись" в дану мовну ситуацію.
Основи для виникнення комунікативної мотивації можуть бути закладені при постановці задач уроку, при відповідному змісті і відповідних організаційних формах уроку. Все це опосередковується вчителем і залежить від його стилю роботи. Принципово важливо підкреслити, що комунікативна мотивація забезпечує не ззовні, а в межах самого комунікативного методу.
Названі в даній роботі види і підвиди мотивації є потенцією в деякій мірі. Чи будуть пробуджені ці сили, що тонізують навчання, чи перетворяться вони в реальну рушійну силу процесу навчання, залежить від вчителя.
При написанні даної роботи, я опиралася головним чином на роботу вчителів школи з поглибленим вивченням англійської мови. Але мотивація має велике значення у навчанні іноземної мови взагалі, а вчителеві важливо своєчасно зберегти, збудити і підтримати її. Тому методичні рекомендації, запропоновані в даній роботі, на мій погляд, будуть корисними для всіх вчителів іноземної мови, що прагнуть зробити процес навчання цікавим і максимально корисним для своїх вихованців.
Бібліографія
1. Артемов "Психологія навчання іноземним мовам в школі"
2. Біляєв Б.В. "Нариси з психології навчання іноземним мовам"
3. Бондаренко С.М. "Урок - творчість вчителя".
4. Вишневський О.І. "Діяльність учнів на уроці англійської мови" Київ 1989р.
5. Зимня І. А. "Методи інтенсивного навчання іноземним мовам" М. 1979
6. Китайгородська Г. А. З книги "Активізація навчальної діяльності" Випуск ІІ М. 1982.
7. Китайгородська Г. А. "Особливості взаємодії вчителя і учнів" М. 1980.
8. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. "Методичне керівництво для викладачів російської мови іноземця".
9. Крашенков А. А. З книги "Активізація навчальної діяльності" ВипускІ М. 1981.
10. Кузовлєва Н.Є. "Широка соціальна мотивація і її роль в навчанні іншомовній мовній діяльності" Воронеж 1985р.
11. Кузовлєва Н.Є. "Комунікативний метод навчання іншомовній мовній діяльності." Воронеж 1985р.
12. "Творча спрямованість діяльності педагога" (Збірник науковихпраць під редакцією Ю.Н. Кулюткіна, Г.С. Сухобської Л. 1978р.).
13. Леонтьєв А.Н. "Психологічні питання свідомості навчання".
14. Леонтьєв А.Н. Мова, мовлення, мовна діяльність."
15. Леонтьєв А. Н. "Педагогічне спілкування" М. Вища школа 1979.
16. Ляховицький "Методика викладання іноземної мови."
17. Мірошниченко І. П. "Використання умовно - мовних вправ в організації рольових ігор" з книги "Тези регіональної конференції "Методичні і лінгвістичні основи викладання іноземних мов у немовних вузах" Д. 1991.
18. Пассов Є.І. "Комунікативний метод навчання іншомовному мовленню.
19. Пассов Є.І., Шаріпов З.Г. "Комунікативний метод навчання іншомовний мовний діяльності." Воронеж 1982р.
20. Пассов Є.І. "Проблеми комунікативного методу навчання іншомовній мовній діяльності" Воронеж 1980р.
21. Ріверс І.М. "Нехай вони говорять те, що їм хочеться".
22. Рогова Г.В. "Методика викладання іноземної мови.
23. Рогова Г.В., Нікітенко З.Н. "Про деякі причини зниження інтересу до предмету", "Іноземна мова у школярів". Іноземні мови в школі 1982р. №2.
24. Сержан Л. С. з книги "Активізація навчальної діяльності" Випуск ІІ М. 1982.
25. Скалкін В.Л. "Комунікативні вправи на

 
 

Цікаве

Загрузка...