WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови - Курсова робота

Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови - Курсова робота

учень, буде виходити з його бажань, із усвідомлення потреби в тому, що він засвоює, а не з примусу чи зобов'язаності.
Доцільність саме такої стратегії підтверджується даними фізіології. Відомо, що зміна умов зовнішнього середовища включає чи виключає окремі елементи функціональних систем людини.
Якщо під ситуацією розуміти систему взаємовідносин, то саме вони є елементами зовнішнього середовища для мовника (це середовище відображене в свідомості особистості), стимулом служить мовна (чи немовна) дія співрозмовника, що створює, проблему, вносить розбіжності в систему взаємовідносин.
Відображеність в свідомості і є передумовою для того, щоб зовнішні причини діяли через внутрішні умови тобто передумовою індивідуалізації ситуацій в навчанні говорінню.
Базуючись на сказаному, можна сформулювати наступне правило: будь-яке висловлювання учня повинно бути по можливості природно мотивованим, тобто виходити мовби з внутрішнього "я"; для створення комунікативної мотивації необхідно використовувати в основному особистісну індивідуалізацію, яка передбачає врахування контексту діяльності учня, його життєвого досвіду, сфери його інтересів, бажань, духовних потреб, світогляду, емоційно-чуттєвої сфери і статусу особистості в колективі.
Принципово важливо підкреслити, що комунікативна мотивація забезпечується не ззовні, а в межах самого комунікативного методу. Засобами комунікативної мотивації є всі три види індивідуалізації, однак значимість їх далеко неоднакова.
Так наприклад взаємодія суб'єктної і індивідної індивідуалізацій виявляється в тому, що індивідуальний стиль навчальної діяльності неможливо сформувати без врахування здібностей та інших індивідуальних властивостей. З іншого боку, розвиток здібностей відбувається ефективніше, якщо, учні володіють раціональними прийомами виконання діяльності. Задоволення комунікативної потреби також передбачає відповідні здібності і достатньо добре засвоєні способи діяльності.
Тим не менше і у виклику комунікативної мотивації ведучу роль відіграє особистісна індивідуалізація. Якщо акцент індивідуалізації змістити на врахування здібностей (індивідна індивідуалізація), чи висунути на перший план навчання раціональним прийомом навчальної діяльності (суб'єктна індивідуалізація ), то мовна діяльність стає в психологічну ізоляцію від її мовно-змістовної основи. Це призводить до того , що учень не може здійснити мовну діяльність, так як не працює , за висловом А.Н.Леонтьєва, "мотор діяльності "-мотив.
Більше того, без особистісної індивідуалізації стає неможливим здійснення і двох інших її видів. Згідно з дослідженнями, які ми маємо, для формування індивідуального стилю навчальної діяльності (як і для розвитку здібностей ) необхідно індивідуалізувати не тільки зміст навчальних завдань і організацію навчальної роботи, але і мотивацію діяльності ( В.С.Мерліна, Є.А.Клімов )
В силу вказаних причин особистісна індивідуалізація є важливим засобом виклику комунікативної мотивації. Не випадково в таблиці вказано, що особистісна індивідуалізація впливає на створення комунікативної мотивації безпосередньо, в той час як індивідна і суб'єктна тільки опосередковано. Створюючи операційно - інструментальну мотивацію , вони опосередковано впливають на комунікативну мотивацію. (Володіння раціональними прийомами, успішне виконання навчальних завдань а також достатньо розвинені мовно-розумові здібності , пам ять фонематичний слух і т.д. у певній мірі підвищують інтерес до самої мовної діяльності ). Але цей вплив не є великим і значущим для всіх учнів. Отже, дані види індивідуалізації одні не в силі забезпечити комунікативну мотивацію належного рівня.
Взаємовідносини властивостей індивідуалізації і мотивації
Властивості індивідуальності Вид і мета індивідуалізації Спосіб впливу на К.М. Вид мотивації
Особливості 1 Контекст діяльності Особистісна - створення комунікативної мотивації Безпосередньо Комунікативна мотивація
2 Особистий досвід
3 Сфера бажань, інтересів, нахилів
4 Емоційно-чуттєва сфера
5 Світогляд
6 Статус особистості
Суб'єктні (навчальні вміння) 1 Виконувати вправи різного типу Суб'єктна - розвиток індивідуального стилю навчальної діяльності Опосередковано Операційно-інструментальна мотивація
2 Працювати з роздатковим матеріалом
3 Працювати з різноманітними опорами
4 Працювати в парах різного складу
5 Працювати в групах різного складу
Індивідні здібності 1 Фонематичний слух Індивідна - врахуванні і розвиток здібностей
2 Пам'ять (тип, об'єм)
3 Інтонаційні здібності
4 Об'єм оперативної слухової пам'яті
5 Мовно-розумові здібності
Тут слід згадати і про таке поняття як мотивуюча індивідуалізація. Змістом мотивуючої індивідуалізації є з одного боку , врахування сталої системи мотивів оволодіння учнем іншомовним мовленням а з другою - цілеспрямоване формування у кожного учня нових складніших і поки що відсутніх у нього видів мотивації.
Основні прийоми реалізації цього виду індивідуалізації такі підбір мовленнєвих партнерів і груп із врахуванням спільності їх інтересів та контексту діяльності; підбір варіантних мовленнєвих завдань, текстів для аудіювання і читання з урахуванням сфери інтересів, бажань та уподобань учнів. Визначення варіативної послідовності опитування учнів під час виконання ними мовленнєвих завдань залежить від їх життєвого досвіду, контексту діяльності та статусу особистості в навчально - мовленнєвому колективі.
Основними засобами реалізації індивідуалізації є тексти для аудіювання , комплекси писемного мовлення , як ті , що сприяють формуванню в учнів ціннісних орієнтацій на оволодіння іншомовним мовленням.
Наведемо приклад завдання з урахуванням особливостей мотиваційної сфери учнів.
Інструкція: У вас три варіанти магнітофонного запису тексту "A Long Night":
1) з двома паузами для відпочинку;
2) у нормальному темпі англійськогомовлення без пауз для відпочинку;
3) у швидкому темпі англійського мовлення без пауз для відпочинку.
Третій варіант запису є найскладніший. Визначте з яким записом тексту ви будете працювати, прослухайте текст один раз і виконайте тестове завдання.
Короткі висновки.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок , що принцип мотивованості займає значне місце в системі принципів комунікативного методу навчання. Він є однією з ефективних форм організації навчального процесу. Мотивація навчання присутня у характеристиці будь-якого принципу і всіх видів діяльності. Вона повинна бути присутня на кожному етапі уроку, бути його основою.
Дотримання принципу мотивованості сприяє виконанню важливих методичних задач:
а) створенню

 
 

Цікаве

Загрузка...