WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови - Курсова робота

Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови - Курсова робота

Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови.
(курсова робота)
Дана робота присвячена темі мотивованості навчання. Я виділила принцип мотивованості як складову частину комунікативного методу навчання іноземної мови. Важливим завданням даної роботи є визначення мотиваційної сфери учня і методів, які застосовуватимуть вчителі, для ефективного впливу на цю сферу кожного учня зокрема. Мотивоване навчання іноземної мови є необхідним для учнів, адже вони повинні відчувати потребу в мовному матеріалі для розширення і поглиблення своїх мовних можливостей, усвідомлюючи близьку і далеку перспективу застосування цих знань. З цією метою вчителеві слід надати роботі над мовою характер пошукової, по-шкільному дослідницької діяльності, в результаті якої в учня розвивається філологічна пильність, вміння бачити за безпристрасним мовним знаком значення і зміст.
Говорячи про "мотивацію", "мотиви", звичайно мають на увазі ті фактори, які спонукають людину до діяльності. Джерелом мотивації в найбільш загальному розумінні є потреба, що створюється на основі суперечностей між тим, що людина має, чим володіє, чого досягла і тим, чого вона ще не має, чим не володіє, чого не досягла. Бажання мати, оволодіти, досягти становить зміст потреби. І якщо в сферу таких потреб потрапляє володіння іноземною мовою, вони стають мотивацією до її засвоєння.
The topic of this work is motivation of studying. The principle of motivation is an integral part of communicative approach of foreign language learning. The main task of given work is to assign the motivation sphere of a student and methods, the teachers will use for effective influence on this sphere of each student individually. The motivative foreign language learning is necessary for students, for they must feel the need in language material for widening and deepening their language possibilities, realizing close and far perspectiv in using this knowledge in future. Therefore the teacher ought to work in constant research, improving his foreign language. As a result the student will develop his philological assiduity and capability to see sense and content throught the language sign.
Speaking on "motivation", "motives"
we mean the factors, that make a person to work actively. The source of motivation in the most general meaning is a need, which is formed on the basis of contradictions between that, the person has, owns, achieves and that, the person doesn't have, own or achieve. A wish to have, own or achieve is the content of the need. And if the mastering of foreign language reaches the sphere of such needs they become the motivation for learning.
?
З м і с т.
Вступ - тема, мета, матеріали і методи дослідження, актуальність, теоретична і практична цінність.
Розділ І.
I. Сутність комунікативного методу навчання говорінню.
1) говоріння як мета навчання. Комунікативний метод як засіб навчання говорінню;
2) коротка характеристика принципів комунікативного методу навчання;
3) місце мотивованості навчання у системі принципів комунікативного методу. Комунікативна мотивація;
4) індивідуалізація як засіб мотивації.
Короткі висновки.
ІІ. Принцип мотивованості у навчанні іноземної мови у загальноосвітній школі.
1) мимовільне і довільне в навчанні іноземної мови;
2) види мотивації вивчення іноземної мови;
3) основні джерела мотивації у навчанні іноземної мови.
Короткі висновки.
Підсумок.
Бібліографія.
Додаток.
В С Т У П.
Тема. Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови.
Мета і завдання роботи.
Метою роботи є показати роль мотивації в процесі викладання англійської мови в загальноосвітній школі, що зумовило: а) опрацювання методичної літератури; б) вивчення досвіду вчителів методистів ЗОШ № 1 ( з поглибленим вивченням англійської мови ) м. Коломия; в) розробку методичних рекомендацій мотивації навчання для учнів молодших та старших класів загальноосвітніх шкіл та шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.
Матеріалом дослідження послужили:
а) окремі розробки із застосуванням принципу мотивованості при викладанні англійської мови, запропоновані журналом " Іноземні мови в школі ";
б) статті, монографії, кандидатські дисертації з методики викладання іноземних мов в школі;
в) поурочні плани вчителів ЗОШ № 1 м. Коломиї;
г) експериментальні дані, отримані в процесі вивчення досвіду роботи вчителів, що дотримуються принципу мотивованості у викладанні англійської мови для підтримання інтересу учнів та створення умов для розвитку внутрішньої мотивації кожного учня зокрема.
Методом дослідження
в даній роботі послужили методи спостереження, аналізу, порівняльної характеристики, а також описовий метод.
Актуальність теми:
Проблема мотивації є однією з найважливіших проблем на сучасному етапі викладання англійської мови, так як мотивація визначає продуктивність навчальної діяльності і є її органічною складовою.
Г.В. Рогова, О.І. Вишневський, Є.І. Пассов, П.М. Якобсон, Б.В. Біляєв відмічали великі потенційні можливості закладені у мотивованому навчанні.
В наш час, коли діти так часто чують англійську мову на телебаченні, по радіо, коли виходять газети і журнали англійською мовою, проводяться зустрічі з іноземцями, в учнів є мотиви, є стала потреба до вивчення англійської мови. Завдання вчителя полягає в тому, щоб підтримати ці мотиви, не допустити зниження інтересу учнів до самого процесу навчання, заохотити учнів до самостійного пошуку, показати учням красу та мелодійність англійської мови в піснях та віршах, викликати зрештою бажання спілкуватися з ровесниками та батьками по-англійськи у позаурочний час. Для того, щоб мотивація була на -стільки високою потрібно наблизити мовну діяльність на уроці до реальної комунікації, що дасть можливість використовувати мову як засіб спілкування.
Теоретична цінність роботи
полягає: а) у чіткому визначенні місця принципу мотивованості навчання у системі принципів комунікативного методу викладання англійської мови;
б) в загальній характеристиці основних різновидів мотивації: комунікативна мотивація, лінгвопізнавальна мотивація та інструментальна мотивація;
в) у психологічній оцінці мимовільного та довільного у навчанні англійської мови.
Практична значимість роботи
полягає в тому, що результати даного дослідження, відображені в методичних рекомендаціях по мотивації навчання , що використовуються вчителями шкіл з поглибленим вивченням англійської мови можуть бути використані вчителями загальноосвітніх шкіл.
Розділ І.
Мовлення - це надзвичайно складне явище. По-перше, воно виконує в житті людини функцію засобу спілкування. Розуміння того, як це відбувається, перш за все необхідне вчителю для успішного викладання. По-друге, мовлення - це діяльність, точніше, один з видів людської діяльності. По-третє, важливо

 
 

Цікаве

Загрузка...