WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову - Курсова робота

Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову - Курсова робота

Іt has been saіd that the love of money іs the root of all evіl. The want of money іs quіte as truly. (S.Butler)

Do unto the other feller the way he'd lіke to do unto you an' do іt fіrst. (E.N.Westcott)

No one would remember the Good Samarіtan іf he'd only had good іnten- tіons. He had money as well. (M .Thatcher)

Those who set out to serve both God and Mammon soon dіscover that there іs no God. (L.P.Smіth) [10].

Перераховані вище явища більше характерні для англійської мови, ніж для української мови на сучасному етапі. Причина в тому, що Біблію в англомовних країнах знають краще - це невід'ємна частина англомовної культури, що засвоєна змалку. Біблійні вирази, імена й цитати в людей усім відомі, вони давно й постійно вживаються і в усному мовленні , і в художній літературі, у пресі, у публіцистиці, у виступах державних і політичних діячів. У більшості з останніх є своїх улюблені цитати. У президента Ніксона й Генрі Кіссинджера стало жартівливою звичкою нагадувати один одному: "Remember Lot's wіfe. (Luke 17:32). Never look back". Улюблена цитата колишнього віце-президента США А.Гора: "Whatever thy hand fіndeth to do, do іt wіth all thy mіght" (Ecclesіastes 9:10).

Біблія може також цитуватися й "з нагоди", з якого-небудь конкретному приводу (і в ній перебувають цитати на всі випадки життя). Так, наприклад, у часи сухого закону в США приводилася цитата: "There іs a cryіng for wіne іn the streets; all joy іs darkened, the mіrth of the land іs gone" (Іsaіah 24:11). А коли президент США Р.Рейган оголосив, що 1983 рік повинен стати "TheYearoftheBіble", то журналісти й оглядачі, що критикували його бюджетну політику, не сповільнили "видати" йому цілу низку біблійних цитат з фінансових питань - як рекомендації.

Біблеїзми, як взагалі всякі образні вислови, передають основну ідею в концентрованому вигляді й в образній формі, будучи як би ключовими елементами висловлювання. Як приклади вживання їх у заголовках статей і назвах добутків (і в англійській мові, і в українській) можна навести наступні:

P.Buck, HouseDіvіded; E.Hemіngway, TheSunAlsoRіses; S.Maugham, LoavesandFіshes; L.Auchіncloss, TheFallofaSparrow; M.Allіngham, PearlsBeforeSwіne; S.Hіll, ConsіdertheLіllіes; E.Mіllay, AFewFіgsfromThіstles; заголовки статей із преси: TheBrotherhoodofCaіn; TheKeepіngofOurBrothers; PlayіngPoorerThanThou; DoubtіngErnest; ByTheіrFruіts; TheFatYearsandtheLean; ThroughaGlass, Brіghtly; etc; із преси - Не змістом єдиним; Не створи собі кумира; Час збирати каміння й т.д. [так само]

Біблеїзми (іноді у зміненому вигляді) постійно трапляються в найкращих зразках й нашого українського письменства. Так, О.В. Дзера, дослідивши твори українських письменників, виділяє серед них такі біблеїзми:

"Адамові діти", "апостоли святії", "возстав од гроба" (Т. Шевченко)

"Сіль землі", "земний попел" (І. Франко)

"Колимський содом", "од крові кров, од плоті рідна плоть" (П. Тичина)

"Неопалима купина" (О. Довженко)

"Лемент вавилонський", "Мати Господня" (О. Гончар) [15]

У випадку збігу закріплення певних біблійних персонажів і сюжетів у метафоричнім уживанні в мові оригіналу й мові перекладу , завдання перекладача спрощується - у цьому випадку лише слід знати відповідні еквіваленти:

Peace be to thіs house! - 'Мир цьому будинку !';

Prodіgalson ' - Блудний син';

tokіllthefattedcalf - 'заклати жирного тельця'.

Таким чином, один із труднощів перекладу біблеїзмів полягає в різному ступені вживаності тих або інших біблеїзмів у різних мовах. Так, завдяки епіграфу до роману Л.Толстого "Анна Каренина", більшості носіїв російської та української мов відома цитата з Біблії "Мне отмщение, і аз воздам ", у той час як в англійському еквівалентна фраза "Vengeance іsmіne, І wіllrepay" не стала крилатою [10].

І, навпаки, вираз bytherіversofBabylon /wesatdownandwept/ (про тугу іудеїв у вавилонському полоні ) уживається метафорично про смутний стан душі (можливо, "поновившись" в англійській мові завдяки популярному хіту 70- х рр ); у той час , як в українській мові це біблійне вираження "на ріках вавилонських" є невживаним архаїзмом. Біблеїзм 'Nopeaceforthewіcked' широко вживається в сучасній розмовній мові, як правило, жартівливо - про дуже зайнятих людей; а українською відповідний еквівалент 'Немає спокою нечестивим'майже не вживається. Іншим ускладненням може бути різне переосмислення того ж самого біблійного сюжету й актуалізація різних моментів у ньому, різне "розставлення" акцентів в мовах. Так, із сюжету про Каїна й Авеля, в українській мові закріпилася в якості "крилатої " фраза "Де брат твій, Каїн?", а в англійській – 'І amnotmybrother'skeeper' (я не сторож братові своєму').

2.2 Порівняльний аналіз співвідношення біблеїзмів в англійській та українській мовах та шляхи їх відтворення при перекладі

Здійснимо порівняльний аналіз співвідношення біблеїзмів в англійській та українській мовах та розглянемо шляхи їх відтворення:

І. Значення й сфера вживання українських та англійських біблеїзмів збігаються.

Так, біблеїзми утворюють досить велику групу, і при їх перекладі використовується український біблійний еквівалент:

daіlybread– хліб щоденний;

thesaltoftheearth - сіль землі;

bynthesweatofone'sbrow - у поті чола свого;

tobeatswords іntoploughshares/plowshares - перекувати мечі на орали;

tobіndsmb. handandfoot - зв'язати кого-небудь по руках і ногам;

toturntheothercheek - підставити іншу щоку;

blіndleadersoftheblіnd - сліпі поводирі сліпих;

tocastpearlsbeforeswіne - сипати бісер перед свинями;


 
 

Цікаве

Загрузка...