WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості перекладу газетної лексики - Курсова робота

Особливості перекладу газетної лексики - Курсова робота

Журналісти також обрушують на читача потоки жаргонізмів і ходульних виразів, оскільки вони швидко спадають на думку і заповнюють собою відсутність думки.

Так, наприклад, використовувані в газетно-публіцистичному жанрі каламбури акцентують увагу перекладача на формі або, іншими словами, на поетичній функції мови. Зрозуміло, каламбур переслідує і експресивні цілі.

Розглянемо наступну пропозицію із статті, опублікованої в одному з американських журналів, де описується обстановка під час одного з телевізійних конкурсів:

As the television cameras pan contestants and the critics pan the show, musles twitch, words are flubbed, sweat drenches dinner jackets and gowns.

Цей уривок побудований на гумористичному зіставленні двох слів, співпадаючих по своїй звуковій формі (pan), але що абсолютно відрізняються один від одного за своїм значенням. По суті справи це різні слова, слова-омоніми. Одне з них є усіченою формою слова panorama і означає "проводити панорамну зйомку за допомогою телевізійної або кінокамери", а інше утворене по конверсії від іменника pan в значенні "сковорода" і означає "різко критикувати". Про що тут йде мова? У цьому уривку мовиться про те, що учасникам конкурсу жарко, що вони нервують і обливаються потом і що причина цього — сама обстановка телестудії і різкі виступи критиків. Проте оскільки у українського читача телекамери, що проводять панорамну зйомку, ніяк не асоціюються з жарою (на відміну від англійського pan, що означає "панорамувати", "підсмажувати", "критикувати"), мабуть, слід вибрати інший аксесуар телестудії — юпітери, які можуть асоціюватися і з жарою, і із знервованою обстановкою.

Проведена нами заміна підпадає під категорію описаних в попередньому розділі замін зіставлених понять, передбачених ситуативною моделлю породження вислову..

Наступний шаг—выбір відповідної дієслівної форми. Звичайно, в ідеальному випадку ми повинні були б використовувати єдину дієслівну форму, яка в прямому значенні означала б щось ніби "підсмажувати" (стосовно юпітерів), а в переносному — "різко критикувати" (стосовно критик). Але якщо такої форми в українській мові немає, то принаймні слід використовувати дві співзвучні, морфологічно або етимологічно схожі форми. В результаті ми можемо прийти, наприклад, до наступного варіанту:

Підсмажувані юпітерами і лаяні критиками, учасники конкурсів нервово здригаються, плутають репліки і обливаються потом в смокінгах і вечірніх платтях.

Гумористичний ефект українського варіанту побудований на чисто зовнішньому асоціативному зв'язку понять "смажити" і "піч".

Розглянемо ще один приклад:

If Congress can't or won't keep the President from going to war — and apparently it can't or won't — perhaps it can do the next best thing and keep him from going to movies.

Каламбур в даному прикладі побудований на обіграванні двох значень дієслова go, фразеологізм зв'язаного в go to war ("вступати у війну") і основного в go to movies ("ходити в кіно"). Спробуємо добитися схожого ефекту шляхом зіставлення різних значень українського "похід" (військова кампанія і відвідини театру, музею, кіно).

Якщо конгрес не може або не хоче утримати президента від військових походів, а, судячи з усього, він цього не може або не хоче, то вже принаймні він міг би утримати його від походів в кіно.

Для стилю англійських газет і публіцистичних матеріалів характернє об'єднання в одній пропозиції різнорідних, відносно незалежних думок. Таке "нанизування" в одному вислові думок, слабо зв'язаних логічно, невластиве українській мові. Збереження типу пропозиції при перекладі в подібних випадках призводить або до втрати дійсного сенсу вислову, або до створення громіздких фраз, неприйнятних для української мови. У перекладі такому вислову часто відповідають декілька самостійних пропозицій, наприклад:

А police Advisory Board composed of twelve representatives from police authorities, nine from the Federation, three representing superintendents, and eight representing Chief Officers with the Home Secretary or Home Office representative in the chair, has а general consultative and advisory function on police matters but the Home Secretary need not accept its advice.

Ця пропозиція включає, принаймні, три самостійні думки: (1) склад консультативного бюро, (2) роль міністра внутрішніх справ в роботі бюро, (3) функції і права бюро. Остання думка розбивається далі на дві, відносно незалежні ідеї. В українському перекладі даному вислову відповідатимуть не менше трьох самостійних пропозицій:

Існує також Поліцейське консультативне бюро, що складається з дванадцяти представників поліцейських керівників, дев'яти представників Федерації, трьох делегатів від старших поліцейських офіцерів і вісім представників від головних констеблів. Головою бюро є міністр внутрішніх справ або представник міністерства. Бюро має загальні консультативні функції у справах, що стосується поліції, але міністр внутрішніх справ не зобов'язаний приймати його рекомендацій [29,ст. 61].

В обох мовах газетно-інформаційному стилю властива лаконічність. Проте в англійських текстах ця вимога дотримується строгіше, ніж в українській. Тому в англо-українських перекладах нерідко доводитися вибирати більш просторовий варіант:

According to W.H.O. statistics, heart diseases were the No. 1 killer.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я перше місце серед увсіх причин смертності зайняли серцеві захворювання [29,ст.68].

Таким чином досліджуючи тексти газетних статей ми виявили, що поступово переходячи при перекладі від заголовка до інших менш жорстко структурованих матеріалів, правила при цьому набувають більш вишуканого характеру. Саме це і є одна з суттєвих особливостей газетно-інформаційного тексту на відміну від тексту офіційно-ділового документу. Переклад газетно-інформаційних матеріалів є достатньо творчий процес, який вимагає від перекладача знань певних особливостей цього жанру. Під час перекладу газетно-інформаційних текстів, перекладач повинен враховувати: мету тексту, характер користувача, мовні якості тексту оригіналу, культурні та індивідуальні можливості мови в культурному аспекті користувача та багато іншого.

Висновки

В сучасному світі, вивчення загальної теорії перекладу є достатньо необхідною наукою, некажучи вже про теорію газетно-інформаційного перекладу. Дослідження особливостей перекладу цього жанру зважаючи на постійне збільшення видань газетно-інформаційних матеріалів набуває значної популярності. Тому збільшується і необхідність вивчати іноземну мову, а саме англійську, з метою подальшого її практичного використання в газетно-інформаційній сфері. Саме у цьому і полягає актуальність даної теми.

Усі зусилля в ході нашої роботи були спрямовані на дослідження лінгвістичних і екстралінгвістичних аспектів газетно-інформаційного перекладу.

Цілі і завдання роботи були досягнуті і вирішені так ак у ході дослідження присвяченого особливостям перекладу газетної лексики ми виявили лексико-граматичні аспекти перекладу, показали особливості перекладу абревіатур, скорочень і фразеологізмів. Розкрили стилістичні засоби, що домінують в газетно- інформаційних текстах.

В ході роботи були виявлені засоби і методи передачі інформації до яких звертається перекладач працюючи з газетно-інформаційним текстом.

Виконана дипломна робота складається з двох розділів.

У першому розділі ми охарактеризували теорію перекладу з точки зору найбільш відомих перекладознавців. Окрім цього розкрили роль перекладу у сучасному світі, та визначили актуальні проблеми перекладу газетно-інформаційних повідомлень.

Другий розділ був присвячений практичному дослідженню особливостей перекладу заголовків англійських та американських газет. У ньому ми показали особливості одноступінчатих та багатоступінчатих заголовків. Охарактеризували особливості перекладу дієслівних заголовків. Показали особливості перекладу заголовків з використанням різних часових форм. А також розкрили особливості перекладу різних типів скорочень та сленгу. Проаналізували лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, що спостерігаються при перекладі текстів газетних статей. Дослідили особливості перекладу метафор, каламбуру і сленгу.

Досліджуючи та аналізуючи переклади газетно-інформаційних матеріалів ми війшли до наступних висновків.

  1. Переклад газетно-інформаційних матеріалів визначається значним, хоча і неповним паралелізмом лексичного складу – тобто для багатьох слів оригіналу можно знайти перекладацькі відповідники найбільш близькі за значенням.

  2. При перекладі газетно-інформаційних повідомлень є характерним використання в перекладі синтаксичних структур аналогічних структурам оригіналу.

  3. Найбільша еквівалентність досягається при перекладі суспільно-політичних статей, а найменша при перекладі розмовної лексики.

  4. При перекладі газетних заголовків в більшості випадків спостерігається відсутність лексичного складу та синтаксичної структури. Збереження в перекладі цілі комунікації та ідентифікації тієї самої ситуації, що і в тексті оригіналу. Окрім цього зберігаються загальні поняття за допомогою яких здійснюється створення загальної картини тексту оригіналу.


 
 

Цікаве

Загрузка...