WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості перекладу газетної лексики - Курсова робота

Особливості перекладу газетної лексики - Курсова робота

Розглянемо наступний приклад:

Both Tories and many right-wing Labour leaders have been surprised by the 'swelling tide of working class opinion, embodied primarily in the trade unions, which said 'No' to the Common Market.

Swelling tide —достатньо звичайний образ для англійської мови. В той же час для української мови метафора, заснована на цьому образі, була б украй незвичайною. Перш за все необхідно конкретизувати значення слова opinion. Ширший контекст дозволяє встановити, що тут йдеться про рішучі виступи англійських трудящих проти вступу Англії до Спільного ринку. Спробуємо' знайти аналогічну і в той же час достатньо стереотипну метафору в українській мові:

Як консерваторів, так і правих лейбористів застала зненацька могутня хвиля виступів робочого класу, і в першу чергу профспілок, проти приєднання Англії до Спільного ринку.

Проблема заміни образу, що лежить в основі тієї або іншої метафори, дещо ускладнюється в тих випадках, коли вона спричиняє за собою додаткові смислові зрушення:

But he is soaring into this world of fantasy because in the real world his policies are getting such а bashing from the working people.

Але він вважає за краще вітати у хмарах, тому що на землі його політика зустрічає різку відсіч зі сторони робітників.

Орієнтуючись на більш звичний для українського читача образ, ми перетворимо soaring into this world of fantasy в "вітати в хмарах". Проте відразу ж виникає необхідність в додаткових перетвореннях. Адже в англійському' тексті this world of fantasy протиставляється the real world. Оскільки в тексті більше не фігурує "вигаданий світ", то' і згадка "реального світу" втрачає всякий сенс. Необхідне інше зіставлення ("у хмарах" — "на землі"). Таким чином, заміна одного образу зажадала заміни іншого. Такого роду перетворення можна назвати экспресивно – стилістичною адаптацією.

Необхідність в експресивно-стилістичних адаптаціях виникає майже кожного разу, коли доводиться перерекладати розгорнені метафори типу наступної:

' As for the London Foreign Office, it seems to matter little what government is in office: the moment negotiations' to.bring the. cold war in Europe to an end are proposed they are smothered in an indigestible blanket of clotted damp wool whose verbal framework differs not an iota from Stewart.

В даному прикладі не так просто знайти деформований фразеологізм to put а wet blanket (on), приблизно відповідний українському "облити холодної води". У перекладі український фразеологізм піддається аналогічній деформації.

Що стосується лондонського Форін Офісу, те, який би уряд не перебував при владі, його позиція залишається незмінною: варто кому-небудь запропонувати переговори про закінчення холодної війни в Європі, як Форін Офіс тут же намагається втопити цю ініціативу у водопадах крижаної води, що нагадує точно так, як і при Стюарті.

Заміна основного образу, що знаходиться в основі розгорненої метафори, зажадала адаптації всього вислову. При цьому необхідно було слідувати тій же логіці зіставлення образів. У англійському варіанті деформація фразеологізму to put а wet blanket (on) здійснюється в основному по лінії експресивного посилення. Не просто blanket, а indigestible blanket, не просто wet, а of clotted damp wool. Розвиваючи в тому ж напрямі образ, на якому заснований відповідний український фразеологізм, ми замінюємо "цебер холодної води" "водопадами крижаної води". Тепер необхідно адаптувати до цього образу і решту елементів вислову. Якщо в английскому тексті виправдано вживання дієслова smother ("душити"), оскільки йдеться про ковдру, то в українському варіанті потрібне інше дієслово, що виражає той же "семантичний параметр" (Liqu — "знищити"), але при, іншому словосполученні ("водопади крижаної води"). Так ми одержуємо дієслово "втопити". Важче пояснити переклад іншої, частини цього уривка. Здавалося б, що загального між whose verbal framework, etc. і що "скидається так само". Чи вдалий з погляду стилістичних норм англійської мови такий образ, як verbal framework (of а blanket), і чи не є він змішаною метафорою — залишимо це на совісті автора англійської статті, з якої узятий уривок. В усякому разі російською абсолютно ясно, що "водопади крижаної води" — це і є відповідною конструкцією в цьому реченні, і тому було б безглуздо поміщати ці водопади в "словесну обгортку". Тому тут досить обмежитися "типовим дієсловом" "скидати". Що "скидаються точно так, як і при Стюарте" — результат не тільки описаного вище смислового перетворення, але і антонімічної заміни (differs not an-iota from Stewart —> "точно так, як і при Стюарте").

Таким чином, при перекладі розгорненої метафори, заснованої на деформованому фразеологізмі, надзвичайно важливо визначити, в якому напрямі видозмінюється образний малюнок, лежачий в основі цього фразеологізму.

Розглянемо аналогічний приклад:

Pie in the sky is too colourless а phrase to describe Mr. Heath's closing speech to the Tory Party conference. It was more like caviar in the stratosphere.

Тут фразеологізм також деформується по лінії експресивного посилення. Замість pie — caviar (дорожче і вишуканіше блюдо), замість sky —- stratosphere (ще вище, тобто далі від землі). В результаті створюється гумористичний ефект побудований на безглуздості, незвичності словосполучення caviar in the stratosphere.

Спробуємо піти по тій же лінії, узявши за основу український аналог цього фразеологізму — "(пообіцяти) журавля в небі":

Сказати, що в своїй завершальній промові на конференції торі Хіт обіцяв журавля в небі, було б не дуже виразне. Він обіцяв жарптицю в стратосфері (або в космосі).

Тут та ж тенденція до посилення (замість "журавля"— "жарптиця", замість "неба" — "стратосфера") і схожий гумористичний ефект, заснований на безглуздому соположении казкової "жарптиці" і "стратосфери" ("космосу").

Особливу проблему складають англійські, і особливо американські, газетно-інформаційних тексти, що мають вкраплення сленгу. Це залежить від того, яку функціональну роль виконують ці вкраплення в тексті. Ось приклад із статті, опублікованої в англійській комуністичній газеті "Морнінгстар":

But the fact remains that the people of Spain in their overwhelming majority hate Franco's guts and his thugs.

Можливо, що перш ніж шукати відповідність англійському виразу hate one's guts, нам слід поставити перед собою наступне питання: а ради чого використовується цей вираз в тексті? Ради його просторічного забарвлення? Навряд чи. Адже цей вираз зустрічається не в прямій мові, де воно могло б сприйматися як засіб характеристики того, що говорить, а в мові авторської, причому в тексті серйозної статті, присвяченої сучасному положенню в Іспанії. У стилістиці такий прийом (включення слова в чужий для нього стилістичний контекст) називається транспозицією. Річ у тому, що сленг в англійській мові є одним з найважливіших джерел експресивної лексики (фамільярної, зневажливої, гумористично забарвленої і т. д.). Але як ми зазничили у першому розділі вимоги до перекладу сленгу в газетно-інформаційному жанрі більш м'які в порівнянні з перекладом сленгу в художньому тексті.

Виходячи з цих міркувань, ми можемо перекласти цей уривок таким чином:

Але факти свідчать про те, що переважна більшість іспанського народу смертельно ненавидять Франко і його головорізів.

Інша справа, коли сленг зустрічається в прямій мові, коли він цитується кореспондентом:

And he knows that "community control of police is where it's at."

Тут ми використовуємо в перекладі відповідні розмовно-просторічні форми: І він знає, що "суспільний контроль над полицией— ось в чому вся штука".

Передача просторічного забарвлення, яке в даному випадку істотнє для перекладу як засіб мовної характеристики, досягається тут за рахунок використання відповідної лексики, а також розмовної синтаксичної конструкції.

В якості одного з експресивних засобів використовується також і термінологічна лексика, що вживається метафорично і що втрачає своє термінологічне значення:

Journalists, too, overkill, "with jargon and pretentious usages because they corns quickly to mind and substitute for thinking.

У приведеному прикладі використаний термін ядерної стратегії overkill — "сверхзнищення", визначуваний в словнику Random House Dictionary як the capacity of а nation to destroy, by nuclear weapons, more of an enemy than would be necessary for а military victory. Як слід передати його в приведеному прикладі? Мабуть, найпростіше було б сказати "Журналісти також зловживають жаргоном...". Такий переклад був би цілком адекватний з погляду денотативного компоненту змісту. Але експресивно-стилістичний компонент виявився б абсолютно непереданим. Разом з тим в українській мові термін "сверхзнищення" зустрічається лише в спеціальній літературі і не використовується в переносному значенні. Тому, очевидно, потрібен абсолютно інший образ.


 
 

Цікаве

Загрузка...