WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.) - Курсова робота

Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.) - Курсова робота

З одного боку, аналіз ОМД набагато складніший. Ніж аналіз інших контекстів у творі, оскільки описові контексти вміщують художні характеристики, пов'язані з використанням тропів, переосмислення значень слів і виразів індивідуального авторського слововжитку, які мають метою вплив на уяву читача. З іншого боку, аналіз іншомовного твору ускладнюється тим, що крім розуміння мови іншого народу, має бути ще розуміння його культури. Отже, для аналізу ОМД в іншомовному художньому творі потрібне знання певних літературознавчих категорій, традиційної стилістики, а також певний рівень обізнаності у культурі, звичаях та традиціях іншого народу.

Через брак часу на уроці важко охопити весь обсяг аналізу художнього твору, тому ми пропонуємо більшу частину цього аналізу проводити вдома. Для цього треба розробити спеціальні вправи для роботи над художнім текстом, які допомогли студентам навчитися аналізувати ОМД і засвоїти деякі літературознавчі категорії.

Вправи для читання можуть виконувати різні функції: контроль розуміння, вироблення різноманітних вмінь та навичок.

На нашу думку, найповнішою є класифікація вправ для читання, подана у книзі "Developing reading skills", яку і вважаємо доцільним привести у цій роботі. (56,12-13)

'Reading Comprehension - Exercise - Types'

Reading techniques

Sensitizing.

Inference: through the context

Inference: through the word-formation

Understanding relations within the sentence

Linking sentences and ideas: reference

Linking sentences and ideas: Link-words

Improving

From skimming to scanning

Predicting

Previewing

Anticipation

Skimming

Scanning

How the aim is conveyed

Aim and function of the text

Function of the text

Function within the text

Organization of the text: different thematic patterns

Main idea and supporting details

Chronological sequence

Descriptions

Analogy and contrast

Classification

Argumentative and logical organization

Thematization

Understanding meaning

Non-linguistic response to the text

Ordering a sequence of pictures

Comparing texts and pictures

Matching

Using illustrations

Completing a document

Mapping it out

Using the information in the text

Jigsaw reading

Linguistic response to the text

Reorganizing the information: reordering events

Reorganizing the information: using grids

Comparing several texts

Completing a document

Question - types

Study skills: summarizing

Study skills: note-taking

Розробка вправ для роботи з описами місця дії на заняттях з домашнього читання у мовному вузі (на матеріалі коротких англомовних оповідань Е. По "Золотий жук", "Занепад дому Ешерів", В. Ірвінга "Дольф Хейлігер" та "Г. Мелвіла "Беніто Серено")

Вправи, спрямовані на аналіз ОМД, створюються індивідуально для кожного тексту, оскільки в різних творах засоби створення та структура ОМД різниться. В цій роботі ми наводимо деякі можливі вправи для аналізу ОМД в даних оповіданнях.

Всі вправи і завдання для ОМД ми вважаємо доцільним поділити на 3 групи:

вправи, спрямовані на аналіз мовних засобів створення ОМД

вправи, спрямовані на аналіз синтаксичних засобів створення ОМД

вправи, спрямовані на аналіз функцій ОМД в оповіданнях

Вправи, спрямовані на аналіз мовних засобів створення ОМД

Знайдіть у тексті і прочитайте вголос такі описи:

опис будинку з привидами

опис кімнати, де жив Дольф у лікаря

опис місця, де Дольф зійшов на берег

опис місцевості, де знаходився будинок Ешерів

опис зливи, яка схоронила в озері дім Ешерів

опис острову Вільяма Леграна

Мета: навчити знаходити межі ОМД і його місце в творі.

Вміння: - вибіркове читання

виразне читання

швидко орієнтуватися у великому за обсягом тексті

Помніть значення слів. Знайдіть у тексті речення, в яких вони зустрічаються:

To flourish, a resort, a fireplace, a claw, footed table, a clothes-press, phials, gallipots, a garret-room, hazy, moonlight, sultry, an oar, a sloop, bleak, decayed trees, a mansion, vitality, minute.

Мета: свідоме засвоєння нової лексики. Що містить у собі національно-культурний компонент або інше стилістичне забарвлення.

Вміння: - пошукове читання

робота із англійським тлумачним словником

Випишіть назви міст, вулиць, які зустрічаються в оповіданнях. Поясніть їх походження.

Примітка: похоження деяких назв пояснюються у творах, наприклад, назва "Garden Street": "... very probably from a garden which may have flourished there some time or other" (Ірвінг). Про походження інших можна здогадатися, наприклад назва міста "Golconda" в переносному значенні означає "джерело багатства".

Мета: свідоме засвоєння власних назв

Вміння: - пошукове читання

використання мовної догадки

етимологічний аналіз слів

Перекладіть українською мовою уривки, відтворюючи якомога точніше їх образність. Порівняйте власний переклад із літературним перекладом цього твору. Що було найважчим при перекладанні?

It was large, and scanitly furnished; the shutters were closed; but as they were much broken, there was no want of a circulation of air.

Wherever he could gain a lookout between trees, beheld height and cliffs, one rising beyond another, until huge mountains overtopped the whole. There were no signs of cultivation; no smoke curling among the trees to indicate a human residence.

This island is a very singular one. It consists of little else than the sea sand, and is about three miles long. It is separated from the mainland by a scarcely perceptible creek, oozing its way through a wilderness of reeds and slime, a favourite resort of the mursh-hen.

No portion of the masonry had fallen; and there appeared to be a wild inconsistency between its still perfect adaptation of parts, and the crumbling condition of the individual stones.

Мета: звернути увагу на образні засоби створення описів

Вміння: - навички художнього перекладу

знаходження стилістичного відповідника мовою перекладу

Знайдіть у тексті синоніми до поданих слів. Поясніть різницю в їх значенні:

Light - gleaming

Forest-wood

House - mansion, residence

Wind - breeze, gall

Shade - Shadow

Fear - phobia

Tidy - neat, comfortable

Мета: навчити розумінню різниці між синонімами

Вміння: - пошукове читання

диференціація значення синонімів

Знайдіть в описах і наведіть найяскравіші приклади епітетів, метафор, порівнянь, персоніфікацій та інших тропів. Проаналізуйте їх роль та функції в описах.

Мета: навчити знаходити різноманітні зображувально-виражальні засоби в ОМД

Вміння: - пошукове читання

розпізнавання прямого і переносного значення слів

Вправи, спрямовані на аналіз синтаксичних засобів створення ОМД.

Знайдіть у тексті приклади:

Participle I

Participle II

Gerund

Sequence of tenses

Subjunctive Mood

Clauses of time and condition

Мета: контроль свідомого розуміння синтаксичних конструкцій та усвідомлення їх будови; аналіз синтаксичних засобів побудови ОМД.

Виберіть правильну форму.

When he left the dining-room, he

had proposed to show him over the rest of the house

proposed to show him over the rest of the house

had been proposing to show him over the rest of the house

The clouds rolled away to the east, where they

lay piled in feathery masses

were laying piled in feathery masses

had been laying piled in feathery masses

Мета: контроль засвоєння певних граматичних правил.

Вправи, спрямовані на аналіз функцій ОМД.

Знайдіть у поданому описів все, що вказує на те, що цей дім був жахливий, незвичайним місцем яка роль опису?

"The front door of the mansion opened with a grating sound, that made the doctor turn pale. They entered a tolerably large hall, such as is common in America country-houses, and which served for a sitting room in warm weather. From this they went up a wide staircase, that groaned and creaked as they trod, every step making its particular note, like the key of a harpsichord. Dolph's room was large, and scantily furnished; the shutters were closed; but as they were much broken, there was no want of a circulation of air".

Мета: навчити визначати функцію опису у системі твору через аналіз маркованої лексики.

Знайдіть у тексті опис будинку Ешерів.

А) скажіть, про що говорить цей опис: його господарів, причин нинішнього стану будинку?

Б) яку функцію виконує цей опис?

Уявіть, що ви художник. Зробіть словесний опис острова, де мешкав Вільям Легран, так, як би ви намалювали його на картині. На яких деталях ви би зосередили свою увагу?

Мета: навчити знаходити головну деталь, настанова на яку є головною рисою психологічного ОМД.

Наведені вище вправи є допоміжними засобами для роботи з ОМД на заняттях з домашнього читання. Звичайно, типи вправ можуть вирівнюватися відповідно до поставленої мети.


 
 

Цікаве

Загрузка...