WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови - Курсова робота

Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови - Курсова робота

3. Специфіка поезії допомагає учневі опанувати емоційно-ціннісним досвідом спілкування. Учитель глибше довідається свого учня, як би одержує його психологічний портрет. Таким чином використання поезії має розвиваюче значення, до того ж воно допомагає забезпечити не тільки мовну атмосферу на уроці, але й психологічний контакт.

Отже, поезія може бути використана як зразок сучасного автентичного розмовно-літературного мовлення для досягнення провідних цілей навчання й для розвитку творчих здатностей учнів. [6, с.47]

Однак, зрозуміло, що ефективність використання образів поезії в значній мірі залежить від правильно організованої послідовності роботи з ними й вибору вправ, що стимулюють розумову діяльність що навчаються й сприяють розвитку в них мотивації.

2.4 Римівки як засіб навчання лексики

Вченими доведено, що при використанні віршів на уроці відбувається рішення комплексу важливих методичних завдань:

презентація нового звуку й фонетичного явища;

самостійний висновок правил на основі отриманої інформації;

новий лексичний матеріал, будучи пред'явленим у віршованій формі, запам'ятовується швидше;

переклад і тлумачення граматичних явищ у вірші забезпечує закріплення й узагальнення вивченого на попередньому етапі матеріалу, досить лише нагадати учнем пов'язану з ним римівку.

Наприклад, працюючи умовними реченнями II типу можна використати наступне римування:

If all seas were one sea, what a great sea that would be!

If all trees were one tree, what a great tree that would be!

If all the world were apple pie and all the seas were ink,

And all the trees were bread and cheese,

What should we have for drink? [4, с.45].

Одну й ту ж римівку можна використати для відпрацьовування різних граматичних структур, якщо, виявивши трохи творчості, її видозмінити.

Наприклад, віршик "What is your name? " при відпрацьовуванні граматичної структури " I have" можна використати в такому виді:

What do you have? - I have a rabbit?

I have a dog

I have a little green frog.

Для відпрацьовування структури " What can you do? ":

I can skate,

I can ski,

I can play and watch TV

Особливо цікаво працювати з віршами в старших класах.

Робота відбувається по наступних етапах:

1) Подання вірша.

читання й переклад;

розбір всіх граматичних структур, що втримуються у вірші.

2) Робота над лексичними одиницями

знаходження всіх іменників;

прикметників;

дієслів.

Потім, після чергового прочитання, у вірші закриваються окремі слова, і учні повинні відновити їх по пам'яті.

В результаті на закріплення лексики йде значно менше часу. Вивчення лексичних одиниць відбувається в ігровій формі, що сприяє комфортному стану учнів на уроці.

Працюючи в старших класах, вчитель має ставити головне завдання перед учнями: розвиток загальнокультурних умінь збирати, систематизувати й узагальнювати культурознавчу й іншу інформацію, що представляє інтерес для учнів. Учні повинні вміти представити рідну країну і її культуру, образ і стиль життя в ній людей іноземною мовою.

Учителі мають навчити учнів не тільки фразам, даним у підручнику, але й навчити побачити прекрасне в культурі нашої країни й спробувати донести це до слухача, використовуючи ті можливості й засоби, якими розташовує учень. Звичайно, така робота подобатися учнем. Зміст даної роботи - підібрати риму, передати зміст, закладений автором. Правильно підібрати граматичні структури. В учнів переборюється психологічний бар'єр, формується мотивація навчання. Кожен учень вимовляє в зовнішній або внутрішній мові незнайому лексику по кілька разів, учиться самоаналізу своєї роботи. Практично вже на наступному уроці учні можуть вільно володіти новою лексикою, тому що знання вони добували самостійно.

Висновки

Розвиток ділових і особистих контактів, розширення культурних зв'язків між народами висувають перед школою в області навчання іноземним мовам на перший план завдання - виховання людини, головним надбанням якого є загальнолюдська культура і загальнолюдські цінності. Оскільки метою навчання іноземним мовам є не тільки отримання знань, формування в школярів навичок і вмінь, але і засвоєння ними зведень країнознавчого, лінгвокраїнознавчого і культурно-естетичного характеру пізнання цінностей іншої для них національної культури, то при визначенні змісту навчання безперечно встає питання про культурний компонент.

Даний компонент містить в собі мовні і культурологічні знання, а також навички й уміння (мовного немовної поведінки). З вище сказаного випливає, що підтримуючи інтерес до мови як засобу спілкування, необхідно розвивати інтерес до неї як носію своєрідної культури. І неосяжну допомогу в цьому відношенні може надати використання духовної спадщини країни, мова якої вивчається, зокрема, музичні твори та вірші.

На уроках іноземної мови вірші та пісні посідають гідне місце. Вони можуть виконувати різноманітні функції:

1. Використовуються як фонетична зарядка на початку уроку. Пісня дозволяє вчителеві перейти від звуків рідної мови до звуків іноземної мови, тренуючи мовні органи й підготовляючи їх до більше складної артикуляції;

2. Для міцного закріплення лексичного й граматичного матеріалу;

3. Як вид релаксації в середині або наприкінці уроку, коли діти втомилися або потрібна розрядка, що знімає напругу й відновлює їхню працездатність.

Вірші та пісні також є безперечним засобом формування позитивної мотивації навчання, особливо у молодших школярів, у яких цей процес знаходиться в стадії формування. Емоції й враження, отримані під час прочитання вірші або співу пісні, стають прожитим життєвим досвідом, що перетвориться в знання, що у свою чергу стимулює мотивацію учнів. Останнім часом намітилося помітне збільшення частки відеокурсів і комп'ютерних програм, що застосовуються у ході навчання іноземній мові, що негативно позначилося на використанні в ході занять віршів. Тим часом віршу й пісні, як дидактичному матеріалу, властивий ряд переваг, їх можна використовувати як при вивченні лексичного, так і граматичного, фонологічного матеріалу. Це дозволяє використати пісні й вірші на занятті по іноземній мові з більшим коефіцієнтом корисності.

Використання віршовано-пісенного матеріалу на занятті по іноземній мові повністю відповідає вимогам сучасності, коли іноземна мова вивчається в нерозривному зв'язку з культурою країни.

Cписок використаної літератури

1. Антонюк Н. Навчити сприймати красу: Естетична парадигма у навчанні англомовного спілкування // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2003. - №1. - с.178-181.

2. Белоножко Н. Использование музыкальных выразительных средств в процессе обучения английскому языку // Іноземні мови. - 2001. - №4. - с.14-17.

3. Варенинова Ж.Б. Роль песни при обучении английскому произношению // Иностранные языки в школе. - 1998. - № 6. - С.65.

4. Казарян А. Эстетическое воспитание учащихся на уроках английского языка // Иностранные языки в школе. - 1987. - №1. - с.44-45.

5. Карпенко О. Вивчення іноземної мови через пісню і музику // Англійська мова і література. - 2004. - №12. - с.2-4.

6. Кирпичникова Е.П. Роль музыки и песен в изучении английского языка // Иностр. языки в школе. - 1990. - № 5. - С.45-48.

7. Маклакова Н. Эстетическое воспитание учащихся в процессе преподавания иностранных языков // Эстетическое воспитание в школе. - Казань, 1991. - с.118-124.

8. Некрасова О. Музичні захоплення. Мій улюблений співак. Роль музики і пісень при вивченні англійської мови/ / English plus. - 2004. - №34. - с.1-4.

9. Никитенко З.Н., Осиянова О.М. К проблеме выделения культурного компонента в содержании обучения английскому языку в начальной школе // Иностранные языки в школе. - 1993. - № 3. - С.5-6.

10. Роман С.В. Штанина Л.А. Учим детей речевому общению // Учебно-метод пособие, - Горловка: ГГПИИЯ, 1993 - 201 с.

11. Синькевич Г. Песня на уроке английского языка // Иностранные языки в школе. - 2002. - №1. - с.50-53.

12. Стом О. Пісні на уроках англійської мови // Англійська мова і література. - 2004. - №36. - с.5-7.


 
 

Цікаве

Загрузка...