WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови - Курсова робота

Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови - Курсова робота

1. Учитель пропонує прослухати вірш. Учні на перших уроках намагаються перевести вірш на рідну мову, пізніше вчитель пояснює, що прибігати до перекладу не обов'язково, якщо зміст слова зрозумілий.

2. Учитель вимовляє окремі фрази або слова й пропонує учням показати жест, яким можна виразити й повторити вголос вимовлене їм.

3. Учитель ще раз відтворює магнітофонний запис вірша й пропонує учням, які прослуховують текст, пожвавити його за допомогою жестів і міміки.

4. Учитель вимовляє вірш невеликими уривками, учні повторюють за ним.

5. Учитель пропонує повторити вірш в уповільненому темпі, тобто він подовжує паузи.

6. Учитель пропонує прискорити темп повторення й відповідно жестикуляції.

7. Учитель пропонує повторити вірш максимально голосно, а потім тихо.

Проробивши вірш подібним чином, можна бути впевненим, що учні засвоїли його зміст. Цей вид роботи дуже нагадує учням гру [11, с.52].

Після усної роботи із завчання тексту вірша, можна приступитися до роботи безпосередньо з малюнком. Учитель задає питання по малюнку, намагаючись не переводити сказаного. Питання також повинні супроводжуватися жестами. Якщо текст вірша досить добре засвоєний, то учень легко впоратися із цим завданням. На цьому етапі роботи можна зайнятися відпрацьовуванням вимови, пояснювати різницю вимови того або іншого звуку в англійській, російській й іншій мовах. Необхідно звернути увагу школярів на аналогічні для різних мов звуки, якщо вони зустрілися у вірші.

Часто робота з пісень зводиться тільки до читання слів пісні, їхньому перекладу на рідну мову й записи декількох нових слів у зошит, прослуховуванню пісні й спільному виконанню під фонограму. Але цим обмежуватися не варто. Можна придумати серію вправ на розуміння змісту пісні, узгодженню слів і виражень, лексико-граматичні вправи, а також вправи на говоріння з використанням слів пісні й фантазії учнів. Такого роду завдання внесуть розмаїтість в урок, а також будуть спрямовані на підвищення мотивації учнів у вивченні англійської мови.

2.2 Використання пісень для підвищення ефективності сприйняття лексики й граматики англійської мови

Оскільки метою навчання іноземним мовам є не тільки придбання знань, формування в школярів навичок й умінь, але й засвоєння ними відомостей країнознавчого, лінгвокраїнознавчого й культурно-естетичного характеру пізнання цінностей іншої культури, то при визначенні змісту навчання безперечно встає питання про культурний компонент. Даний компонент містить у собі язикові й культурологічні знання, а також навички й уміння (мовного й немовного поводження) [6, с.47].

Комплексний розвиток практичних, освітніх і розвиваючих завдань навчання можливий лише за умови впливу не тільки на свідомість учнів, але й проникнення в їхню емоційну сферу. Одним з найбільш ефективних способів впливу на почуття й емоції школярів є музика.

Пісні - це ритмічне вираження сучасної англійської мови. Ці пісні розроблені для кращого засвоєння сучасної розмовної мови за допомогою рими, наголосу й про-граматичних кліше.

Перевага використання саме пісень полягає в тому, що вони допомагають більш точному засвоєнню й розширенню лексичного запасу, тому що в тексти пісень включені нові слова й вираження. У піснях активно поєднуються мовні кліше сучасної англійської мови.

Більшість пісень має форму діалогу. Це допомагає розвивати комунікативні особливості учнів. Оптимальне сполучення повторюваності й варіативності мовленнєвого матеріалу - така найважливіша умова навчання діалогічного мовлення. Велике значення має вміння почати розмову, використовуючи етикетні кліше. Добре відпрацьований, швидко й виразно пред'явлений початок діалогу, що переходить від однієї теми до іншої, підвищує впевненість мовців у своїх силах і із самого початку налаштовує їх на емоційну мову. Такі назви діалогів добре запам'ятовуються й опрацьовуються.

Наприклад:

Hi! Hello!

Hi. I'm Jack.

Hello. I'm Jill

Hi. I'm Mary.

Hello. I'm Bill.

Nice to meet you.

Nice to meet you, too.

Так само розучування пісень на уроках іноземної мови можна ефективно використати й для введення нового лексичного матеріалу. Прикладом може служити пісня What's the Matter? - тема "Здоров'я".

What's the matter?

What's the matter with you?

I have a head ache.

What's the matter with you?

I have a cold.

What's the matter with him?

He has a toothache.

What's the matter with HER?

She has a cold.

What's the matter with Mary?

She has an earache.

What's the matter with Bill?

He has a very bad cold.

What's the matter with Fred?

He has a backache.

Зразки вправ на закріплення лексики.

Exercise 1. Listen again and fill in the gaps

What's the matter?

What's the matter with you?

I have a...

What's the matter with you?

I have a...

What's the matter with him?

He has a...

What's the matter with HER?

She has a...

What's the matter with Mary?

She has an...

What's the matter with Bill?

He has a very bad...

What's the matter with Fred?

He has a...

Exercise 2. Listen again and add words about illnesses.

Illnesses: a cold.,... .,... ...... ......, ...... ... ...... . [9, с.5]

Однієї з найважливіших функцій пісень на уроці ми вважаємо введення й закріплення граматичного матеріалу. З однієї сторони граматичний матеріал у більшості випадків викликає складності в дітей. І зв'язано це з розходженнями в граматичній структурі рідної й іноземної мов. Монотонне виконання вправ не завжди дає позитивний результат, а пісня - це й багаторазове повторення граматичного матеріалу, і зняття емоційної напруги при вивченні граматики.

Завдяки музиці на уроках створюється сприятливий психологічний клімат, знижується психологічне навантаження, підвищується емоційний тонус. Музика допомагає дітям зняти утома, відновлює їхня працездатність, виступає як свого роду релаксація в середині або наприкінці уроку.

Зразкова послідовність роботи з пісень:

1. Коротке вступне слово про пісню (установка на перше сприйняття пісні).

2. Перше музичне пред'явлення пісні.

3. Перевірка розуміння змісту пісні.

4. Фонетична обробка тексту пісні (на початковому етапі навчання іноземній мові доцільно застосувати в цих цілях в основному спосіб імітації).

5. Повторне прослуховування пісні, опора на текст.

6. Читання тексту пісні з подальшою обробкою звуків й інтонацій, всю роботу рекомендується проводити з опорою на текст пісні.

7. Самостійне виконання пісні з використанням фонограми або акомпанементу [8, с.6].

2.3 Особливості роботи з віршованими творами на уроці

На нашу думку, використання зразків сучасної англомовної поезії може бути одним з ефективних засобів досягнення таких основних цілей навчання предмету іноземної мови, як практична, загальноосвітня й розвиваюча.

1. У силу того, що мова сучасного поетичного твору не архаїчна, його синтаксис, а також стиль, в основному, простий (мова йде про спеціально підібрані по цих параметрах вірші), він містить автентичний мовний матеріал максимально наближений до сучасного розмовно-літературного мовлення. Крім того, при читанні вірша учень бачить усвідомлене виконання лексики для передачі думки автора й знайомить із різними функціями мови в спілкуванні.

Використання поезії сприяє розвитку основних комунікативних умінь читання, аудіювання, говоріння, причому останнє найчастіше виступає у формі обговорення змісту поетичного твору, що може викликати теперішню дискусію в класі, оскільки проблеми, що зачіпають у поетичних творах універсальні, носять життєвий характер, не завжди припускають однозначне рішення. Таким чином, поезія сприяє навчанню основним видам М.Д. і дозволяє використати нешаблонні, творчі типи вправ. При цьому відбувається досягнення ланцюга навчання.

2. Знайомство із кращими зразками англомовної поезії, видами віршованих стоп (ямб, хорей), а також з варіантами перекладу віршів на рідну мову сприяє розвитку лінгвокраїнознавчої і культурної компетенції того, кого навчають, тобто досягненню загальноосвітньої мети навчання.


 
 

Цікаве

Загрузка...