WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля - Курсова робота

Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля - Курсова робота

He gave me a knife and spoons. The spoons were made of silver. – Він подав мені ніж та ложки. Ті ложки були зі срібла.

The next night I went to bed and there was no knocking at the door, but in the middle of the night I woke up for some reason and saw a woman standing in the room. The woman was wearing a green dress with a high neck and she was looking at me, but when I switched on the light she disappeared, she was not there. – Наступної ночі коли я пішов в ліжко в мої двері ніхто не стукав, але опівночі я прокинувся через деякі причини і побачив жінку, яка стояла посеред кімнати. Та жінка була одягнена в зелену сукню з високим коміром і дивилась прямо на мене, але коли я ввімкнув світло, вона зникла, її там більше не було.

They are at church. The church is very old. – Вони в церкві. Та церква дуже старовинна.

в)особовими займенниками;

I learn it from a private teacher. The teacher had taught me all rules. – Я вивчив це з моїм приватним вчителем. Він навчив мене усім правилам.

A man was at a theater. The man was sitting behind two woman who were constantly chattering. – Чоловік був театрі. Він сидів позаду двох жінок, які увесь час без перепину розмовляли.

David lives in a small provincial town. The town is situated on the river. – Девід живе в маленькому провінційному містечку. Воно розташоване на річці.

There was an accident in front of the church. The accident was connected with theft. – Біля церкви стався нещасний випадок, він пов'язаний з крадіжкою.

Once there was a wild dog who was always very hungry. The dog ran here and there through the forest and meadows looking for a rabbit or a squirrel or even a mouse to eat. – Жив був собі вовк, який був завжди голодним. Він бігав лісами, лугами, шукаючи зайчика чи білочку, чи навіть мишку щоб з'їсти.

2. ті приклади, які в англійській мові при повторенні передаються за допомогою генералізації, а таких прикладів 9, при перекладі передаються:

а)особовими займенниками;

There was an enormous cat crouching on the counter... the animal looked up at Mrs. Bixby. – На прилавку присівши сидів величезний кіт...він дивився на на містера Біксбі.

Angelica took the shell in both her hands and we peered at the thing. – Анжеліка взяла артилерійський снаряд в обидві руки і ми пильно вдивлялися в нього.

My wife is a great help to me. The woman stands by me in all the troubles I have in my life. – Моя дружина – моя помічниця. Вона завжди заступається за мене у будь-яких негараздах, які трапляються в моєму житті.

He was trying to warm that there was a leopard about and to say that all night long he had been threatened by the animal. – Він намагався повідомити що поблизу був леопард і сказати, що він цілу ніч його лякав.

б)способом генералізації;

The civilizing influence in my first home was a small puppy which swiftly grew to the size of a small sofa. By the time the dog had chewed her way around for a week. – Першим спогадом мого першого будинку було маленьке цуценя, яке швидко виросло до розміру маленького дивану. До того часу як собака пережував все на своєму шляху за тиждень.

The horse just threw me off, lay down and kicked its legs in the air. I had to remount the wretched animal at once. – Кінь просто скинув мене, ліг та брикався ногами в повітрі. Я мав знову швидко сідати на нещасну тварину.

в)опущенням;

He had a congenital dislike of France and everything to do with the place. – У нього була природжена нелюбов до Франції і до всього, що пов'язане з нею.

3. ті приклади, які в англійській мові передаються за допомогою конкретизації, в даному випадку таких прикладів 4, при перекладі передаються:

а)шляхом конкретизації;

She extended an arm, the hand was full of grapes. – Вона простягла руку, в її долоні був виноград.

She has two children. The boy is seven and the girl is eight. – У неї двоє дітей: хлопчику сім років, а дівчинці вісім.

б)вказівними займенниками;

The animals of the forest had a lion as their king. The lion was a just and gentle king. – Лев був королем усіх тварин в лісі. Той лев був справедливим та вельможним.

в)за допомогою граматичної заміни;;

I have a pen-friend in England. Her name is Helen Brown. The girl wrote that she lived in London and studied at the collage. – У мене є подруга в Англії, її звати Гелен Браун. Вона написала, що живе в Лондоні та навчається в коледжі.

4.ті приклади, які в англійській мові передаються за допомогою граматичної заміни, при перекладі на українську передаються також за допомогою граматичної заміни:

а)іменника на займенник;

Just then he smelled a dog and heard the dog curiously sniffing. – Саме тоді він відчув запах собаки і почув як дивно він сопів.

My aunt is a teacher. She works at school. My aunt is not at school now. She is at home. She is drinking tea and eating jam. The jam is sweet. I am at home, too. I am drinking tea and eating a sandwich. The sandwich is tasty. – Моя тітка вчитель, вона працює в школі але зараз вона вдома. Вона п'є чай та їсть джем. Він дуже солодкий. Я теж вдома, п'ю чай та їм сандвіч, він дуже смачний.

Last year I gave my mother a bracelet for her birthday. She likes the bracelet. – Минулого року я подарував мамі браслет на день народження. Він їй дуже сподобався.

б)займенника на іменник;

This time he had an excellent catch of fish. He looked at the fish leaping in the net and said, " You are strange creatures, when I played the flute you would not dance, but when I stopped playing the flute you do it so merrily." – Цього разу він спіймав дуже багато риби. Дивлячись на рибу, що порпалась у сітях, чоловік сказав: " Дивні ви створіння, коли я грав на флейті, ви не танцювали, коли ж перестав грати, ви танцюєте."

5. а деякі приклади перекладаються повним еквівалентом:

Can I swim here? – No, the water is very cold. – Я можу тут поплавати? – Ні, вода дуже холодна.

You live in Paris. The address is on your passport. – Ти живеш у Парижі. Адреса написана на твоєму паспорті.

He needed a whisky, but the bottle was empty. – Він хотів віскі, але пляшка була пустою.

A man and his wife were motoring a strange country road in New England, to keep a dinner engagement. They were late, so the husband was driving at top speed. – Чоловік з дружиною їхали дивною дорогою міста на званий обід. Вони запізнювались і тому чоловік їхав з шаленою швидкістю.

Once a man came to see his friend. Тhe man tied his horse to a tree in the yard. When he came out of his friend's house again, he saw that the horse had been changed for an old nag. – Одного разу чоловік приїхав навідати свого друга. Чоловік прив'язав свого коня до дерева на подвір'ї. Коли він повернувся до коня, він побачив, що його коня змінили на старого поні.

Як бачимо при перекладі явища ретроспекції з англійської мови на українську використовуються різні способи та засоби, які перекладачі використовують при своїх перекладах для кращого розуміння та сприйняття публікою та слухачами. А саме використовуються генералізація, конкретизація, граматична заміна, упущення, переклад повним еквівалентом, особовими та вказівними займенниками.

Висновки

Дана робота присвячена дослідженню способів та особливостей перекладу явища ретроспекції та можливих шляхів передачі її при перекладі з англійської мови на українську, а зокрема виявленні способів відображення ретроспекції в англійській та українській мовах та знаходження відмінних та спільних рис при вживанні слів, які застосовуються для позначення явища ретроспекції та детальному розгляді одного з способів передачі – використання означеного артикля.

У ході дослідження було вивчено та розглянуто явище ретроспекції в мові, зокрема в англійській та українській мовах, проведено дослідження використання артиклів в англійській мові, розглянуте поняття явища ретроспекції в граматиці та визначені особливості перекладу ретроспективних виразів.

При дослідженні були одержані такі результати: явище ретроспекції в мові виражається різними засобами, як в англійській так і в українській мовах вона передається за допомогою граматичної заміни, конкретизації, генералізації, опущення. Також слід зазначити, що при перекладі з англійської мови на українську використовуються наступні засоби: переклад повного відповідника (повний еквівалент), переклад за допомогою особових, вказівних займенників, використовуються конкретизація, генералізація, граматична заміна (іменник замінюють займенником і навпаки – займенник іменником) та опущення.

Дане дослідження становить практичний інтерес, адже воно побудоване на думках різних відомих лінгвістів щодо положення, функції та використання артиклів в англійській мові, а також їх еквівалентів в українській мові.

Дослідивши дану тему, бачимо, що явище ретроспекції в мовах та артикль відіграють суттєву роль у процесі перекладу. Оскільки дана проблема має ключовий для перекладознавства характер, робимо висновок, що її вивчення повинне посідати одне з провідних місць у процесі підготовки фахівців з перекладу.

У ході даного дослідженні було розглянуто та опрацьовано 104 приклади та декілька уривків з текстів для дослідження явища ретроспекції в мовах.


 
 

Цікаве

Загрузка...