WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля - Курсова робота

Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля - Курсова робота

Іншим видом ретроспекції є позатекстова ретроспекція, найважливішим "подвигом" якої є ретроспективний огляд, детально описаний Д. Камбуровою. Автор окремо зупиняється на "позатекстовій" інформації, а саме на підсумовуванні автором досягнень у дослідженній їм області. Подібний ретроспективний огляд обумовлений конкретною комунікативною настановою автора, а саме бажанням викласти історію досліджуваного питання, вказуючи при цьому на спосіб, який автор намагається використати при написанні своєї праці. Таким чином, даний вид ретроспекції включає в себе і проспективно направлені елементи. [Камбурова Д., 1997:137]

2.2 Засоби реалізації явища ретроспекції

Ретроспекція реалізується різними засобами, серед яких особливе місце посідає повторення. Сама ретроспекція також становить своєрідне повторювання – повторення думки, яке пригальмовує розвиток розповіді. Таким чином, ретроспекцію можна розглядати як паузу, як розрив континууму розповіді для того, щоб актуалізувати раніше згадану інформацію.

Найхарактернішими сигналами введення ретроспективної частини є:

1. граматичні засоби: перехід від одного граматичного часу, яким була виражена інформація, коли згадувалась вперше, до іншого граматичного часу за допомогою таких дієслівних форм як Past Indefinite, Present and PastPerfect;

2. лексичні засоби: прислівники already,before, lately, прикметники recent, past; дієслова ретроспективної семантики – to refer to, to mention;

3. спеціальними засобами введення ретроспекції є так звані ввідні речення [ Степанова М.М., 1996:69].

2.2.1 Засоби відображення явища ретроспекції в англійській мові

Існують декілька способів передачі явища ретроспекції в англійській мові. Зазвичай якщо щось вже було представлено та згадано в тексті чи розмові (можливо з використанням неозначеного артикля), то повертаючись до нього знову, вже використовують означений артикль.

But then came on a man playing a harp. It was a black harp...and the man was dressed as a gorilla!

Як вже було згадано раніше, це типовий зразок використання означеного артикля, на якому найчастіше наголошують всі книжки з граматики, але це не дуже поширено через те, що частіше вживають займенник, щоб не повторювати один і той же іменник [Федорова Л.Н., 1995:68].

Just then he smelled a dog and heard it curiously sniffing.

Інколи, не зважаючи на це, потрібно знову використати іменник із означеним артиклем:

коли слово було вжито досить давно і займенником його замінити не можливо;

якщо ми хочемо повернутися до одного з двох різних предметів чи людей, які щойно були вжиті разом;

Suddenly Marsha heard what sounded like a fight between a man and a woman. She tensed, prepared to call help, till she realized that the woman seemed to be getting the better of.

якщо ми хочемо додати щось до даного іменника;

Years of hard the full development of an idea may well take work but the idea itself may arrive in a flash of insight.

У іншому випадку при явищі ретроспекції вживають інший іменник. При повторення слова, яке щойно було вже вжито, ми не маємо повторювати один і той же іменник чи займенник; ми можемо також використати інший, більш загальний іменник.

The civilizing influence in my first home was a small puppy which swiftly grew to the size of a small sofa. By the time the dog had chewed her way around for a week.

Так у промові чи неофіційному письмі, "місце" та "річ" зазвичай використовуються тільки таким чином.

Angelica took the shell in both her hands and we peered at the thing.

Також це є доцільним у тому випадку коли ми хочемо додати до іменника прикметник.

The horse just threw me off, lay down and kicked its legs in the air. I had to remount the wretched animal at once.

Якщо ми хочемо поговорити про щось, що відноситься до минулого (навіть якщо ми не вживали це раніше), ми можемо використати означений артикль щоб показати, що існують зв'язки та асоціації між окремими предметами.

Then I saw a car parked by the side of the road. The driver was asleep.

У даному випадку ми можемо використовувати як абстрактні, так і конкретні іменники.

He sold a picture by reducing the price.

Але не лише іменник може передавати цю асоціацію з іншим іменником, дієслово також може передавати той самий ефект.

When you employ the best you pay. Half a million dollars is the price [Roger Berry, 1993:24-26].

2.3 Передача явища ретроспекції за допомогою означеного артикля

Як вже і згадувалось раніше, одним із засобів передачі явища ретроспекції є вживання означеного артикля. Означений артикль найчастіше вживається при передачі ретроспекції на письмі та в усному мовленні. Щоб слухачеві чи читачеві було повністю зрозуміло зміст та розвиток подій, автор при повторі предмета та явища, які згадувались на початку розповіді або оповіді, використовує їх вже з означеним артиклем, а не з неозначеним як на початку своєї розповіді. Але це притаманно лише для англійської мови, бо в українській мові артиклі відсутні [Гальперин И.Р., 1998:107].

A woman came into the courtyard, with quick steps, and then, her hand on her heart, stopped suddenly. The woman gave a cry and with outstretched arms ran forward.

Once there was a wild dog who was always very hungry. The dog ran here and there through the forest and meadows looking for a rabbit or a squirrel or even a mouse to eat.

A fisherman who was a fine musician took his flute and his nets and went to the seashore. Standing on the rock, the fisherman threw the net into the sea and then began to play the flute in the hope that the fish would be attracted by his melody and would dance directly into the net.

An old rabbit listened to the proclamation of the law and said, "Oh, how I have longed to see the day, in which the weak will be equal to the strong." After saying this, the rabbit ran away.

One morning, when a little mouse was running across the kitchen floor, a great black cat jumped at her and bit off her nice long tail. The poor mouse was very sad, and she said to the cat, "old cat, will you please give me back my beautiful long tail?" "Yes," said the cat, " I shall give you your long tail if you bring me a cup of fresh milk."

Once a man came to see his friend. Тhe man tied his horse to a tree in the yard. When he came out of his friend's house again, he saw that the horse had been changed for an old nag.

На прикладах з текстів ми бачимо, що завжди коли предмет чи особа вживається перший раз, то вони використовуються з неозначеним артиклем, а вже при повторному вживанні – з означеним артиклем. Це дає змогу слухачеві чи читачеві зрозуміти про який предмет йдеться в розповіді та чітко уявити зміст розповіді.

Отже, означений артикль вказує на предмет, який вже відомий, чи зрозумілий для слухача і із його допомогою й передається явище ретроспекції.

2.4 Способи та засоби перекладу прикладів явища ретроспекції

При перекладі явища ретроспекції з однієї мови на іншу, використовують різноманітні трансформації та засоби передачі при перекладі.

Проаналізувавши 104 приклади, які відображають явище ретроспекції в мові, було отримано такі результати:

ті приклади, які в англійській мові при повторенні передаються за допомогою означеного артикля, а в даній роботі таких налічується 69, при перекладі передаються:

а) тим самим іменником; як повний еквівалент;

Lyn lived with her husband in a house that they had bought near Seyer Street. The house was cheap partly because it was falling down. – Лін жила зі своїм чоловіком у будинку, який вони купили біля Сеєр Стріт. Будинок коштував дешево частково через те, що розвалювався.

Where is my newspaper? – The newspaper is on the table. – Де моя газета? – Газета на столі.

My wife always had a passion for owls. The passion has grown since our marriage. – У моєї жінки завжди була пристрасть до дурнів, але пристрасть зросла з часу нашого весілля.

A woman came into the courtyard, with quick steps, and then, her hand on her heart, stopped suddenly. The woman gave a cry and with outstretched arms ran forward. – Швидкими кроками жінка зайшла на подвір'я, раптово її рука застигла на серці. Жінка закричала і з простягнутими руками побігла вперед.

An elephant and a mouse fell in love. The mouselovedthe elephant'slong trunk,andthe elephantlovedthe mouse'stiny nose. – Слон та мишка закохалися. Мишка любила довгий хобот слона, а слон любив маленький носик мишки.

б) вказівними займенниками;

But then came on a man playing a harp. It was a black harp...and the man was dressed as a gorilla! – Але потім на сцені з'явився чоловік, що грав на арфі. Це була чорна арфа...а той чоловік був переодягнений горилою.

Can I use a telephone? – The telephone is out of order. – Я можу скористатись телефоном? – Той телефон не працює.


 
 

Цікаве

Загрузка...