WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах - Курсова робота

Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах - Курсова робота

Thedoctor'sarrival– прибуття лікаря

Theoldwoman'sstory– розповідь старої

Theship'sdeparture– відхід судна.

2.4 Способи вираження граматичних відносин іменника

Відносини між іменниками і іншими словами в реченні виражаються таким чином:

 1. Відносини, що передаються в українській мові іменником в називному відмінку, що виконує функцію підмета, в англійській мові виражається іменником в загальному відмінку, що займає перше місце в пропозиції.

Thenursebroughthim а glassofwater. – Медсестра принесла йому стакан води.

 1. Відносини, які в російській мові передаються іменником в родовому відмінку, що виражає приналежність, частину цілого і тому подібне, в англійській мові передаються найчастіше за допомогою прийменника ofу поєднанні з іменником, який виступає правим означенням.

Thefaceoftheclock– циферблат годинника;

Thehandsoftheclock– стрілки годинника.

 1. Відносини, які в російській мові передаються іменником у давальному відмінку, в англійській мові виражаються поєднанням іменника з прийменником to.

GivethenewspapertoFather. – Віддай газету батькові.

I amofteninvitedtohim. – Мене часто запрошують до нього.

 1. Відносини, які в російській мові передаються іменником в знахідному відмінку, в англійській мові виражаються зазвичай іменником, що стоїть після перехідного дієслова.

Theboyiswriting а letter. – Хлопчик пише лист.

Taketheskatestomybrother. – Віднеси ці ковзани моєму братові.

 1. Відносини, які в російській мові передаються іменником в орудному відмінку, в англійській мові виражаються за допомогою прийменника by у поєднанні з іменником, чи частки with. Іменник з прийменником by (with) є прийменниковим доповненням.

The dishes were washed by Mary. – Посуда была вымыта Мэри.

 1. Відносини, які в російській мові передаються іменникам в місцевому відмінку, в англійській мові виражаються різними займенниками (in, on, at, from, etc.) у поєднанні з іменником.

The ship was sailing in the ocean. – Судно пливло в океані.

The teacher put the books on my desk. – Вчитель поклав книжки на мою парту. [Бонк Н.А., 1996: 84–86].

Ряди форм, кожна з яких утворює парадигму, можна представити у вигляді моделей чотирьох основних частин мови: іменника, дієслова, прикметника, особистого займенника. [Широкова А.В., 2000: 123].

2.5 Відповідність відмінків англійської і української мови при перекладі іменника без прийменника

Іменник без прийменника, що займає перше місце в реченні, тобто що стоїть перед особистою формою дієслова, граматично пов'язаний з ним і виражає відношення, що передається в українській мові називним відмінком (Хто? Що?).

Theworkadvancedwell. – Робота просувалася добре.

Іменник без прийменника, що займає третє місце у реченні, тобто що стоїть після дієслова в особистій формі, або після перехідного дієслова, граматично пов'язаний з ним і виражає відношення, що зазвичай передається в українській мові знахідним відмінком (Кого? Чого?).

Hestoppedthecar. – Він зупинив машину.

Іменник без прийменника, що стоїть між перехідним дієсловом і іншим іменником, може виражати відношення, що передається в українській мові давальним відмінком (Кому? Чому?).

Theteachershowedthestudentthemap. – Викладач показав студентові карту.

2.6 Відповідність відмінків англійської і української мови при перекладі іменника з прийменником

Прийменники перед іменниками виражають граматичні відносини, що передаються в українській мові непрямими відмінками, тобто будь-якими, окрім називного і знахідного.

Theanswerofthestudentwasexcellent. – Відповідь (кого?) студента була відмінною.

I coveredthedrawingwith а sheetofpaper. – Я накрив креслення (чим?) листом паперу. [Матюшкин-Терке Т.И., 1990: 136].

3. Відмінок займенників

У англійській мові особисті займенники, а також питальний займенник whoмають окрім називного ще і об'єктний відмінок.

Називний відмінок

Об'єктний відмінок

Who

Whom

Кого

Кому

I

You

He

She

It

We

They

Me

You

Him

Her

It

Us

Them

Мене

Вас

Його

Її

Його (її)

Нас

Їх

Мені

Вам

Йому

Їй

Йому (їй)

Нам

Ним

I am а student. – Я студент. (Називний відмінок)

Please, sendhim а letter. – Пошліть йому лист, будь ласка (Об'єктний відмінок).

4. Проблеми, пов'язані з визначенням відмінка в англійській мові

З визначенням загального відмінка жодних проблем не виникає. Найбільша проблема пов'язана з визначенням присвійного відмінка в усній мові. Англійці практично не вживають присвійний відмінок в множині в усній мові, бо на слух цю форму неможливо відрізнити від форми однини. Для порівняння:theboy'sroomі the boys' room. Зрозуміло, можливі випадки однозначної інтерпретації hismother'svoice, theboys' heads, але вони не визначають загальної картини. Вона пояснюється омонімією форм типу boy's, boys, boys'. Єдине виключення – форми men's, children's, що зберегли внутрішню флексію в множині, а у разі children ще і нестандартний внутрішній формант. Проте ці два випадки стоять за межами загальної моделі. [Иванова И.П., 1981: 123].

Висновки

До важливих критеріїв "типологічності" відмінка в тій або іншій мові відноситься число відмінків в парадигмі відмінювання іменників, а також наявність або відсутність узгоджувальних форм числа у інших частин мови.

В англійській мові існує два відмінки іменників: загальний відмінок (Common Case) і присвійний (Possessive Case).

Загальний відмінок є словниковою формою іменника однини або формою іменника в множині.

Іменники в присвійному відмінку виражають відношення приналежності предмету якій-небудь особі або іншому предмету.

Іменник в присвійному відмінку може перекладатися українською мовою також прикметником.

У присвійному відмінку можуть вживатися іменники, що позначають людей, тварин, час, назви країн.

Відносини між іменниками і іншими словами в реченні виражаються різними способами, зокрема, було виявлено шість головних способів.

З визначенням відмінка в англійській мові жодних проблем не виникає. Англійці практично не вживають присвійний відмінок в множині в усній мові, бо на слух цю форму неможливо відрізнити від форми однини.

Список використаних джерел

 1. Берман И.М. "Грамматика английского языка", М: "Высшая школа", 1994.

 2. Старостин П.И. "Учебник английского языка", Москва, 1976. – 187 с.

 3. Матюшкин-Терке Т.И. и др. "A Course of English. First year" М: "Высшая школа", 1990. – 129 с.

 4. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. "Теоретическая грамматика современного английского языка", Москва, 1981.

 5. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. "Учебник английского языка", Рыбинск, 1996.

 6. Широкова А.В. "Сравнительная типология разноструктурных языков", Москва: Добросвет, 2000. – 200 с.

 7. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – Москва: Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 2002. – 685 с.

 8. Аракин В.Д. "Сравнительная типология английского и русского языков" – Изд: Физматлит, 2005. – 232 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...