WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові - Курсова робота

Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові - Курсова робота

Спочатку розглянемо ті прикметники, які виконують предикативну функцію: 1) DieseMelodie, dievonlottegespieltwird, istsehreinprgsam [24]. – Мелодію, яку грає Лотта, нескладно запам'ятати. В даному випадку прикметник передається антонімом з часткою не та інфінітивом. 2) AlbertistsehrsittsamjungerMann [24]. – Альберт добре вихований молодий чоловік. В цьому реченні прикметник передається дієсловом доконаного виду. 3) Sieistsoempfindsam [24]. Її так легко образити. Тут прикметник передається інфінітивом.

Віддієслівний прикметник з суфіксом -sam, який виконує функцію означення, перекладається інфінітивом: 1)MirgefallenihrekleineGeschwister. Siesindfreundliche, kludeundBildsameKinder[24]. – Мені подобаються її маленькі братики та сестрички. Вони привітні та розумні. Їх легко виховувати. При перекладі цього речення була застосована така граматична трансформація як членування.

Як можна помітити, усі чотири віддієслівні прикметники з модально-пасивним значенням було виявлено у творі Й.В. фон Гете "Страждання молодого Вертера" (Johann Wolfgang von Goethe "Die Leiden des jungen Werthers").

Похідні віддієслівні прикметники з суфіксом -ibel були виявлені лише у творі Е.М. Ремарк "Три товариша" ( E.M. Remarque "Drei Kameraden"). Цей суфікс майже зовсім непродуктивний в німецькій мові, тому дуже мало віддієслівних прикметників з модально-пасивним значенням, утворених з його допомогою. Таких прикметників було виявлено лише два. Обидва ці прикметники виконують функцію іменної частини присудка.

У першому випадку при перекладі речення з таким прикметником було застосовано смисловий розвиток, при цьому було застосовано опущення деяких членів реченя: WirbeginnendeinesAutozumodernisieren. WenndueinVorschlaghast, kannstduesjetzteinbringen, weildiserVorgangirreversibelist [23; 81]. – Ми розпочинаємо процес удосконалення твого авто. Якщо маєш якусь пропозицію, то давай зараз, бо вже потім нічого не змінеш.

Наступне речення було вжито в переносному значенні. Речення перекладено майже дослівно крім того, що для передачі значення прикметника був застосований смисловий розвиток. Образність речення була збережена: HieristdieseWhrung nicht konvertibel [23; 87]. Тут такі гроші не ходять. Про те, що це речення вжито в переносному значенні стало відомо з широкого контексту: Отто і Готфрід переробляли одному знайомому його авто у своїй майстерні. Коли закінчили, то цей знайомий подякував їм, а Готфрід сказав, що "тут такі гроші не ходять", мовляв – "краще заплати".

І на останок слід розглянути переклад віддієслівних прикметників з модально-пасивним значенням, утворених за допомогою суфікса -abel. Цей суфікс продуктивніший ніж попередній. Деякі з прикметників, у складі яких є цей суфікс, виконують у реченнях функції означень, а інші – іменної частини присудка. Прикметники, які виступають у ролі означення, передаються в українській мові підрядним означальним реченням: IchwilldiesediskutabeleProblemeauflsen [24]. – Я хочу вже вирішити ці проблеми, в яких неможемо дійти згоди; WirbraucheneinlautesMotto, frBeispiel: "WirreparierensogarirreparabelAutos" [23; 13] – Нам потрібен гучний девіз, наприклад: "Ми лагодимо навіть ті авто, які не підлягають ремонту".

Прикметники, які мають предикативну функцію, перекладаються інфінітивом дієслова та словом "можу" з часткою не, які мають модальне значення "здатності/спроможності": Otto, deinVorschlagistimpraktikabelfrmich [23; 240]. – Отто, я не можу втілити твою пропозицію; DeinesOpferistnichtakzeptabelfrmich [23; 213]. – Я не можу прийняти твою жертву.

Як підсумок усього вищезазначеного, можна зробити наступні висновки: під час перекладу на українську мову німецьких похідних віддієслівних прикметників найчастіше були застосовані підрядні означальні речення. Іноді прикметники передавалися інфінітивними формами дієслів та дієсловами активного стану. Під час перекладу речень з віддієслівними прикметниками були використані такі граматичні та лексичні трансформації, як експлікація, членування, додавання, опущення, антонімічний переклад та ін.

3.2 Переклад складених віддієслівних прикметників з модально-пасивним значенням

Складені віддієслівні прикметники німецької мови, як і похідні, виконують в реченні ті ж самі функції: предикативну та функцію означення [8; 86]. Прикметники саме з такими функціями були виявлені під час дослідження.

Аналіз способів перекладу слід почати з віддієслівних прикметників у складі яких є прикметник fhig. Як відомо, ці прикметники мають дещо інше семантичне значення, несхоже на значення прикметників з wert і wrdig. Отже, як показало дослідження, віддієслівні прикметники з fhig в основному виступають у ролі іменної частини присудка. В такому випадку в українській мові вони передаються інфінітивом зі словом "можна", яке має модальне значення: IchweissnichtobdiesesAutoreparaturfhigist [23; 76]. – Я не знаю чи можна відремонтувати це авто; Gottfriedsagt, dassdieserWanenbesserungsfhigist [23; 76]. – Готфрід говорить, що це авто можна вдосконалити.

В наступному реченні прикметник у предикативній функції перекладений за допомогою смислового розвитку. При цьому було зроблене опущення додатка, але він легко відтворюється з контексту: Wann wird mein Wagen gebrauchsfhig[23; 94]? – Коли моє авто буде готове?

Віддієслівні прикметники у ролі означення перекладаються підрядним означальним реченням: Hastduetwasrpeisefhig [24]? – Чи є у тебе щось що можна з'їсти?

Німецькі складені віддієслівні прикметники з -wert виконують тіж самі функції що і вже розглянуті види прикметників. При перекладі на українську мову вони зазнають значних перетворень. Під час перекладу їхнє значення передається за допомогою смислового розвитку та експлікації. При цьому додаються певні слова, просте речення перетворюється в складне: DiesesAutoistwirklichpreiswert [23; 167] – Це авто варте грошей, які за нього заплятили; IchwilldieserachtenswertMannmitdemGeburstaggratulieren[24]– Я хочу привітати з Днем Народження цього чоловіка, який заслуговує на нашу повагу; BesuchenwirunsereKirchenvater. DieserMannistbemerkenswert [24] – Давай відвідаємо нашого священника. Він заслуговує на те, щоб його не забували; IchweissdassRobertkeinnachahmenswerterMannist, abereristmeinFreund [23; 144] – Я знаю що Роберт не взірець лдя наслідування, але він мій друг; Robert, MartaistsehrmerkenswerteFrau. Dusollstsiebewahren [23; 93] – Роберте, Марта заслуговує на увагу. Ти повинен берегти її.


 
 

Цікаве

Загрузка...