WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові - Курсова робота

Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові - Курсова робота

Аналіз словотвірних морфем потребує відбору лексичного матеріалу. На фоні багатозначності словотвірної морфеми важливо виявити лексичні одиниці, які імплікують значення пасиву. Застосовуючи метод трансформації для експлікації мотивуючого джерела і прихованих граматичних значень, лексичний матеріал був відсортований також на основі суб′єктно-об′єктних відношень, які яскраво проявляються у рамках предикації. Цей метод набуває особливої ваги у випадку значної ідіоматизації базової основи. З огляду на те, що класифікація дериватів за семою пасиву в таких випадках утруднена, метод трансформації виявився недостатнім. Це можна продемонструвати на прикладі прикметників з –lich [21]. Словосполучення: Eine unansehnliche Person [24]– важко трансформувати у модально-пасивну конструкцію. Проте інваріантні ознаки граматичної категорії пасиву – незбіг джерела дії зі синтаксичним підметом і афікованість логіко-семантичного об'єкта – зберігаються, хоча і у послабленому, завуальованому вигляді.

Лексичний корпус налічує 103 одиниці, з яких на -bar – 48 лексем; -lich – 15; -abel – 6; -ibel – 2; -sam – 4; -wert – 10; -wrdig – 6; -fhig – 12. Корпус досліджуваних лексем подано у додатку.

Отже, відомо, що прикметники мають різну структуру, але лише деякі з них можуть мати модально-пасивне значення. Таке значення можуть мати лише прикметники які утворені від перехідних дієслів за допомогою суфіксів -bar, -lich, -abel, -ibel, -sam, а також складені прикметники в яких на першому місці знаходиться дієслово, на другому – прикметники wert, wrdig, fhig. Хоча іноді трапляються виключення. Вказані вище словотвірні моделі чітко пояснюють процес деривації віддієслівних прикметників з модально-пасивним значенням.

2.2 Значення віддієслівних прикметників

Як вже було зазначено, вказані вище віддієслівні прикметники мають пасивне значення, до того ж кожен з них несе в собі значення дієслова від якого воно походить, але крім цього кожен вид має своє індивідуальна значення. Дуже важливо знати яке значення несуть в собі суфікси у похідних прикметникових дериватах та прикметники, які знаходяться на другому місці у складених віддієслівних прикметниках, адже це значно полегшує вивчення німецької мови.

Спочатку розглянемо похідні прикметники та їхні суфікси.

За допомогою суфікса -bar частіше за все утворюються віддієслівні прикметники з модально-пасивним значенням. Прикметники, утворені за допомогою цього суфікса несуть в собі значення "здатності" та "можливості": einstellbar – який можна регулювати, angreifbar – вразливий, досяжний [23; 10, 28], beeinflussbar – який легко піддається чужому впливу, ausfahrbar – видвижний [24].

Суфікс -lich також дуже часто зустрічається, але в більшості випадках він утворює прикметники не від дієслів, а від інших частин мови і означає в основному якість того про що йде мова. Такі прикметники не несуть значення пасивності. Проте, за допомогою цього суфікса утворено багато віддієслівних прикметників з модально-пасивним значенням. Таким прикметникам він надає значення "здатності" або "вартості": kenntlich – який можна розрізнити (в темряві), erhaltlich – який можна отримати; наявний у продажу [23; 7, 30], verachtlich – якого зневажають/ вартий зневаги, straflich – якого необхідно покарати/ неприпустимий [24].

Дуже рідко зустрічаються віддієслівні прикметники утворені від суфіксів -abel та -ibel. В основному ці суфікси застосовуються до слів іноземного походження. Похідні прикметники з цими суфіксами здебільшого утворюються не від дієслова, а від інших частин мови. В корпусі досліджуваних лексем даної курсової роботи налічується лише 8 лексем, утворених від цих суфіксів, наприклад: praktikabel – який можна втілити на практиці, reparabel – який можна виправити/поправити/відремонтувати [23; 45, 53], disponibel – наявний у розпорядженні [24].

Ще один суфікс який утворює похідні віддієслівні прикметники з модально-пасивним значенням – - sam. Це досить складний суфікс в тому плані, що може утворювати віддієслівні прикметники які не мають модально-пасивного значення: duldsam – терплячий, schweigsam – мовчазний [24]. Такі прикметники несуть в собі значення "активності". Та і взагалі переважна більшість похідних прикметників з цим суфіксом утворені не від дієслова, а від інших частин мови. Тим прикметникам, які утворені від дієслова і мають модально-пасивне значення, цей суфікс надає значення "схильності" т "придатності": bildsam – який легко виховується, einpragsam – який легко запам'ятовується [24].

Що ж до складених віддієслівних прикметників німецької мови з модально-пасивним значенням, то, як вже відомо, вони утворюються у разі додавання до дієслів прикметників wert, wrdig, fhig.

Сам прикметник fhig має значення "обдарований" та "талановитий". Відтінки цих значень залишаються і в віддієслівних прикметниках з модально-пасивним значенням – "придатний", " спроможний бути": betriebsfhig – готовий до експлуатації, reparaturfhig – який можна відремонтувати [23; 117, 126], unzurechnungsfhig – неосудний; божевільний [24].

Прикметники wert і wrdig досить продуктивні. Самі вони мають значення "вартий", "який заслуговує на те, щоб бути...". Ці значення вони передають складеним віддієслівним прикметникам з модально-пасивним значенням у складі яких вони є: achtenswert – який заслуговує на повагу/увагу, erhaltungswrdig – вартий збереження (про будівлю) [24], preiswert – який вартий своєї ціни, fragwrdig – який викликає сумніви; спірний [23; 147, 65]. Хоча іноді, сполучаючись з дієсловом, прикметник wrdig надає складеному прикметникові значення активності (якість): kreditwrdig – кредитоспроможній [23; 190], merkwrdig – особливий/дивний [24].

Під час проведення досліджень було виявлено повторюваність семантичних ознак у словотвірних нішах. Завдяки високій продуктивності моделі з -bar , численні синонімічні відношення пов'язують її з іншими типами деривації. Таким чином, прикметники на -bar постають відправною точкою, орієнтуючись на яку, можна виявити співвідношення між даними суфіксальними утворами:

Einstellbarт – ReparabelBesserungsfhig Reparaturfhig;

EssbarSpeisefhig;

AbsetzbarAbsatzfhigErhaltlichKauflich.

Зустрічаються також синонімічні ряди в яких немає прикметників на -bar:

Profitabel – Ertragfhig;

Notabel –Achtenswert – Merkenswert Bemerkenswert.

Синонімія також зустрічається між прикметниками які відносяться до одного і того ж типу деривації:

Besserungsfhig Reparaturfhig;

ErhaltlichKauflich;

FragwrdigUnglaubwrdig;

AchtenswertMerkenswertBemerkenswert.

Як можна помітити, серед віддієслівних дериватів із пасивним значенням діє система співвідношень: вони формують синонімічні опозиції, взаємно доповнюють прогалини при утворенні заперечу вальної форми з префіксом -un:

GlaubwrdigUnglaubwrdig;

VerzeihlichUnverzeihlich;

ZurechnungsfhigUnzurechnungsfhig;

ZerstorbarUnzerstorbar.

Отже, значення віддієслівних прикметників має декілька складових. По-перше, до його складу входить значення лексеми від якої воно було утворене. По-друге, під час дериваційного процесу воно отримує відтінок пасивності. І нарешті, прикметникові суфікси та прикметники від яких вони утворилися вносять свій відтінок у значення віддієслівних прикметників. Також можна помітити, що найпродуктивнішим є суфікс -bar. До того ж, у всіх словотвірних нішах було виявлено повторюваність семантичних ознак, що спричинило виникнення синонімічних рядів як серед прикметників одного типу деривації, так і серед прикметників різних типів деривації.


 
 

Цікаве

Загрузка...