WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Історія створення двомовних словників у Росії - Курсова робота

Історія створення двомовних словників у Росії - Курсова робота

Потрібно відзначити, що не завжди просто було вибрати орфографічний варіант терміна, адже чимало з них уживається в різних варіантах написання. Різнобій спостерігається навіть у словниках. Особливо часто різні способи написання зустрічаються в багатокомпонентних термінах, які в одних джерелах можна побачити написаними разом, в інші окремо або через дефіс. Так bar code зустрічається в літературі в трьох варіантах: bar code, bar-code, barcode. У нашому словнику приводяться орфографічні варіанти, які зустрічаються найбільше часто або мають виражену тенденцію до вживання. Іноді на спосіб написання впливає походження терміна, і тоді найпоширеніші з них даються в об'єднаному варіанті написання. Наприклад, американський варіант слова каталог - catalog, а британський - catalogue. У словнику дається catalog(ue).

Щоб показати семантичні зв'язки бібліотекознавчих термінів, біля них зібране гніздо. Іноді досить значне. Так гніздо біля іndexіng (складання предметних покажчиків, предметизація) нараховує 25 похідних термінів (artіculated і., assіgnment і., assocіatіve і., automatіc і., chaіn і., closed і., controlled і. і т.д. ). Словник також дає можливість визначити місце окремого терміна в системі термінів за допомогою посилань. Так "recall ratіo показник (коефіцієнт) повноти видачі (відношення релевантних документів, отриманих у відповідь на запит, до загальної кількості релевантних документів у базі даних) див. також fallout ratіo, precіsіon ratіo".

Таким чином, словник, крім допомоги в перекладі, стане також довідником по історії окремих термінів, їхнього синонімічного ряду, і частково замінить відсутність довідників і енциклопедій по закордонному бібліотекознавству. Його можна використати при підготовці тлумачного словника сучасної бібліотечної термінології, при відборі англійських еквівалентів при розробці державних стандартів по бібліотечній справі й інформації. Хочеться сподіватися, що вихід цього словника стане поштовхом до розвитку двомовної немецько-, французсько-, польсько-української й т.д. бібліотечної термінологічної лексикографії, що буде сприяти розвитку й збагаченню понятійного апарата українського бібліотекознавства.

3.2 НОВИЙ ПРАКТИЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СЛОВНИК, АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ, УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ/ DICTIONARY OF EVERYDAY ECONOMY

Автор Лесь Герасимчук і видавництво "Криниця" створили новий стандарт практичного економічного словника, зручний передусім для щоденного користування ділових людей і тих, хто вивчає англійську мову. Добиралася лексика не лише зі "словникових холодин", а також із поточного життя - з галузі міжнародної торгівлі й економіки в Інтернеті, породженої розвитком маркетингу та реклами, із проблем щоденного господарювання. Особливістю цього словника є також добір багатих за змістом додатків, де читач зустріне порадник з американської пунктуації, зразки створення окремих документів, означення часу та ще багато чого. З огляду на практичний характер словника, часто фіксується водночас і нормативна, і ненормативна (тобто ще не введена в академічні словники) термінологія, що стане в пригоді перекладачам-практикам, учням, студентам, підприємцям тощо. Словник вміщає 30 тисяч термінів.

3.3 АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК З МЕТОДИЧНИМИ КОМЕНТАРЯМИ ТА ГРАМАТИЧНИМИ ТАБЛИЦЯМИ

Цей словник включає: до 5000 найуживаніших англійських слів; понад 32000 найпоширеніших словосполучень; 8700 прикладів (речень); 439 методичних коментарів до 1242 реєстрових слів; 22 граматичні таблиці, що охоплюють основні правила граматики англійської мови. Наведені у словнику словосполучення, приклади (речення) та методичні коментарі допоможуть правильно розуміти і перекладати англійські слова в різних контекстах; уникати помилок при побудові речень з цими словамі, швидко набути навичок усного мовлення. Особлива увага звертається на сполучуваність слів, правильну будову англійських речень. У коментарях пояснюється відмінність у вживанні англійських слів та їх українських відповідників [18]. Як і в кожному навчальному словнику, велика увага звертається на сполучуваність реєстрових слів, правильну будову англійських речень, а також на відмінність у вживанні англійських слів та їх українських відповідників. Мета методичних коментарів, поданих після статей, - застерегти тих, хто вивчає англійську мову, а також викладачів від можливих помилок, особливо таких, що можуть виникнути під впливом рідної мови. Словник, починаючи з порад щодо користування ним і завершуючи граматичними таблицями, побудовано так, щоб дати інформацію, потрібну для самостійного вивчення англійської мови.

ВИСНОВКИ

Словники й довідники - постійні супутники нашого життя, службовці нам для розширення знань і підвищення язикової культури. Їх заслужено називають супутниками цивілізації. Словники - це воістину невичерпна скарбниця національної мови.

Лексикографічна практика не коштує на місці. Плідне співробітництво фахівців в області методики викладання англійської мови й лексикографів привело до появи нового типу навчальних словників - активаторів (actіvator). Укладачі словників такого виду ставлять своїм завданням показати користувачеві словника не тільки значенню слова, але й правильне вживання його в мові, позначити місце, займане словом у системі лексичних одиниць.

Усвідомлення вченими того факту, що культура націй відбивається в мові, і це необхідно враховувати при складанні словників, орієнтованих на людей, що не є носіями даної мови, було реалізовано в практиці лексикографії. Останнім часом в англійській лексикографії намітилася явна тенденція відбивати язикові явища в безпосередньому зв'язку з елементами культури, тим самим описуючи вплив культури на формування мови.

Проблема двомовних спеціальних словників і довідників в Україні продовжує існувати і її необхідно вирішувати. Звичайно, було б краще, якби над цим працювали професійні лексикографи. Але знайти фахівців, які однаково добре володіють як мистецтвом підготовки словників, так і бібліотекознавчою й інформаційною термінологією, практично неможливо. Отже, бібліотекарі повинні допомогти собі самі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Стрішенець Н. В. Розвиток професійної термінології як засобу взаєморозуміння між бібліотекарями різних країн // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. — К., 2003. — Вип.11. — С. 51-58.

 2. Сукиасян Э. Профессиональная лингвистическая культура библиотекаря, или Осторожно, перевод! // Науч. и техн. б-ки. — 2002. — № 6. — С. 35-43;

 3. Сукиасян Э. Лингвистические проблемы взаимодействия библиотек России с зарубежными странами // Сетевое взаимодействие библиотек: Материалы межд. конф. (17-18 мая 1999). — СПб., 2000. — С. 132-136.

 4. Англо-український тлумачний словник з бібліотечної справи та інформатики / За ред. Г. Воскресенської, О. Заваліної, Н. Стрішенець. — К., 1999. — 57 с.

 5. Толковый словарь по основам информационной деятельности / Под ред. проф. Н. Н. Ермошенко. — К., 1995. — С. 95-122.

 6. Ахмерова, Лилия Ренадовна Функциональные особенности слов с общим значением времени в современном русском языке : Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 Казань, 2004.

 7. Сергеев В.Н. Словари – наши друзья и помощники. – М.: Просвещение, 1984.

 8. Современный русский язык: Учебник для педагогических институтов / Н.М. Шанский, В.В. Иванов – 2-е изд., исп. и доп. – М.: Просвещение, 1987. - 192 с.

 9. Крысин Л.П. Жизнь слова. – М., 1980.

 10. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування: Словник: Наукове видання. - 1-е вид..- К.: СофтПресс, 2005.- 552 c.

 11. Герасимчук Л. Новий практичний економічний словник. Англо-український, українсько-англійський. 30 000 термінів =Nev Dictionary of Everyday Economy. English-Ukrainian Ukrainian-English: Наукове видання. - К.: Криниця, 2003.- 352 c.

 12. Зубков М.Г. Англо-український словник=English-ukrainian dictionary: Наукове видання.- Х.: Фоліо; Школа, 2003.- 765 c.

 13. Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник: Понад 75 000 слів: Наукове видання.- Вінниця: Нова книга, 2004.- 1088 c.

 14. Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології: Наукове видання.- К.: Юрінком Інтер, 1999.- 528 c.-

 15. Новий англо-український словник: Понад 140 000 слів та словосполучень: Наукове видання.- 2-е вид., випр. та доп.. - К.: Чумацький Шлях, 2004.- 668 c.-

 16. Новий англо-український; українсько-англійський словник: 42 000 слів: Словник: Наукове видання.- К.: Аконіт, 2002.- 539 c.

 17. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник.57 000 слів +граматика: Наукове видання.- Донецьк: БАО, 2006.- 448 c.

 18. Герасимчук Л. Новий практичний економічний словник, англо-український, українсько-англійський/ dictionary of everyday economy. –К. Видавництво: Видавництво "Криниця". 2003.-352с.

 19. Перебий ніс В., Рукіна Е., Хідекель С. Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями. –К.: "Вежа" 2002. -424с.


 
 

Цікаве

Загрузка...