WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Історія створення двомовних словників у Росії - Курсова робота

Історія створення двомовних словників у Росії - Курсова робота

І.Р. Гальперін і А.И. Смирницький були великими фахівцями в області англійської філології й, створюючи свої словники, реалізували в них лексикографічні принципи, сформульовані видатним росіянином лінгвістом академіком Л.В. Щербой. Перше видання російсько-англійського словника А.ІИ. Смирницького вийшло в 1948 р., а останнє - в 1982 р. Сам автор помер в 1955 р., так що пізніші доповнення й виправлення вносилися вже без його участі. Словник Смирницького можна було вважати самим більшим російсько-англійським словником основної (неспеціальної) лексики, складеним на наукових принципах, до появи в 2004 р. Нового великого російсько-англійського словника професора Д.І. Ермоловича й Т.М. Красавиной. Словник А.І. Смирницького 1965 р. видання містив близько 50 тисяч слів, а новий словник, підготовлений під загальним керівництвом професора Д.І. Ермоловича, - близько 110 тисяч слів і словосполучень. Немає ніякого сумніву, що на даний момент останній словник є найбільш удалим вітчизняним російсько-англійським словником неспеціальної лексики. На його користь свідчить наступне. Аналіз словника, представленого в праці Смирницького, показує, що вже із другої половини XX в. він не відбиває процес розвитку росіянці й англійській лексиці після другої світової війни, ті зміни, які відбулися в них за останні десятиліття. Наприклад, у виданні 1982 р. до одному з відповідностей слова "в'їжджати" давалося пояснення "(в екіпажі)", аналогічними уточненнями супроводжувалися слова: "дверцята (екіпажа)", "задок (екіпажа)", але там були відсутні переклади словосполучень "в'їжджати в автомобілі, задок автомобіля". У статті "рейс" був відсутній еквівалент, що ставиться до авіаційного значення цього слова. Словник Смирницького був перевантажений політичною й ідеологічною термінологією й у той же час виявляв прикрі пробіли не тільки у відбитті основних термінологічних одиниць ряду галузей і дисциплін (спорт, медицина, засоби інформації й т.д. ), але й у лексиці повсякденного життя. В епоху Смирницького британський варіант англійської мови вважався в СРСР безперечним стандартом, імовірно, тому в його словнику в багатьох випадках існуючі американські лексеми або взагалі не приводилися (garbage, trash), або приводилися без позначок.

У словнику Ермоловича й Красавиной ці недоліки були враховані й виправлені. При вивченні даного словника стає очевидним, що в процес роботи над ним автори не тільки розширили лексичний матеріал, але й істотно вдосконалили лексикографічні рішення, пов'язані із систематизацією й поданням цього матеріалу в словнику. Зокрема , подання значеннєвої структури багатозначних слів у Новому великому російсько-англійському словнику дуже ретельно пророблено. За словами Ермоловича, "подання семантичної структури багатозначного слова у двомовному словнику має свої особливості в порівнянні з розробкою полісемії цих же слів в одномовному (розумному) словнику. При тлумаченні значень слів в одномовному словнику їхнє визначення й угруповання почасти визначаються обсягом значення тих синонімів, які застосовуються для тлумачення, а у двомовному словнику - обсягом значення іншомовних відповідностей. Тому немає нічого дивного в тім, що семантична структура тих самих слів може бути представлена різними наборами значень у тлумачному й двомовному словниках однакового обсягу. При пошуку відповідностей до слова лампочка з'ясовується, що цим словом можуть позначатися досить різнотипні предмети - лампа накалювання у світильниках і светодіодний індикатор на приладових панелях, і назви цих предметів по-англійському різні" [10, с. XІІ-XІІІ]. Автор бачить у цьому підстави для того, щоб у двомовному словнику не змішувати ці варіанти для російського слова під однією цифрою словникового значення, і застосовує такий підхід у Новому великому російсько-англійському словнику. Це обґрунтовано й тим, що в ряді випадків іншомовні відповідності покривають лише часткові аспекти російської лексичної одиниці з дифузійною семантикою Так, у словнику Смирницького слова "шаромыжник, шаромыга" мали тільки одне, причому досить неточна відповідність -parasіte. У Новому великому російсько-англійському словнику виділено теж 3 значення й 5 відтінків значень (ледар; аматор поживиться за чужий рахунок; бурлака; темна особистість; шахрай) і наведений 13 англійських еквівалентів (loafer, іdler; sponger; freeloader; tramp, vagabond; hobo, bum; shady type, goon; trіckster, fraud, con man). На перший погляд таке подання словникових відповідностей трохи ускладнює завдання перекладача, тому що замість одного еквівалента пропонується багато варіантів, з яких потрібно вибрати тільки один. Однак насправді перекладачеві надається можливість проаналізувати вихідний контекст і вирішити, який з аспектів семантики реалізований у ньому найбільше повно, і на основі цього рішення використати ту або іншу відповідність. Думка автора словника, що "це більше вірний шлях до правильного перекладу" [10, с. XІІІ] представляється цілком обґрунтованим. Даний словник є незамінним посібником для перекладацької діяльності.

Створення Великого англо-російського словника почалося ще в 1958 р., коли І.Р. Гальперин сформував авторський колектив, а Ю.Д. Апресян і А.А. Санкін склали першу інструкцію з розробки словникових статей. ДО 1967 р. авторська робота була закінчена, і в 1972 р. вийшло перше двотомне видання Великого англо-російського словника. Згодом словник неодноразово перевидавався, і до початку 90-х рр. він залишався самим повним англо-російським словником у СРСР. Його третє видання 1979 р. містило близько 150 тисяч статей. Але вже до 1980 р. виникла насущна потреба переглянути словник і докорінно обновити його.

Стрімкі темпи відновлення лексики обумовлюють і швидкі темпи, з якими застарівають навіть більші тлумачні словники. Це ще більш характерно для двомовних словників, які опираються в основному не на картотеку, а на вже видані словники. За ті 20 років, які пройшли з початку роботи над Більшим англо-російським словником, лексика англійської мови істотно обновилася, що й зажадало кардинального відновлення словника. Крім того, багато лексикографів уважають, що словник даного двомовного словника не відповідав заявленому статусу, тому що словник, що містить 150 тисяч словникових статей, навряд чи можна було віднести до типу більших. Це - швидше за все словник середнього типу. Зокрема , Л.П. Ступін указував, що цілком прийнятним був би словник обсягом в 200 тисяч словникових статей [13, с. 51]. Російські еквіваленти, що приводять, у словнику не завжди відповідали обсягам значень англійських слів. Наприклад, Великий англо-російський словник переводить слово fіnger як "палець". Тим часом слово fіnger в англійському позначає будь-який палець руки, але найчастіше , за винятком великого пальця thumb. Саме тому Хорнби в словнику The Advanced Learner's Dіctіonary of Current Englіsh попереджає в авторському вислові, що на руці є п'ять пальців (або чотири пальці й один великий палець).

З 1981 р. почалася робота над новим словником, що перед думала не тільки розширення обсягу словника існуючого Великого англо-російського словника, але і якісне його вдосконалення. В 1981 р. Ю.Д. Апресяном, Э.М. Медниковой і А.В. Петровой була складена інструкція для роботи над новим словником.

Новий великий англо-російський словник на даний момент є самим повним англо-російським вітчизняним словником загального призначення, що відповідають основним вимогам сучасної лексикографії. Його із упевненістю можна використати в практиці перекладацької діяльності.

Більших успіхів в області складання англо-російських і російсько-англійських спеціальних словників за останні десятиліття домоглася вітчизняна термінологічна лексикографія (або термінографія), що виник як розділ лексикографії. Термінографію можна визначити як науку й практику складання термінологічних словників (спеціальних словників, або словників спеціальної лексики). Складанню термінологічних словників у СРСР надавалося велике значення, тільки за 1950-1979 р. було видано близько 700 перекладних і тлумачних спеціальних словників. Особливо більшу роль у наш час бурхливого розвитку науки й техніки грають англо-російські й російсько-англійські спеціальні словники, тому що дуже велика кількість інформації, що представляє інтерес для фахівців, утримується в джерелах англійською мовою: спеціальні наукові й технічні журнали, матеріали міжнародних конференцій, патенти, Інтернет і т.д. Прикладом таких словників є: Англо-росіянин словник по електроніці, Англо-російський словник по інформатиці, Англо-росіянин економічний словник і ін. За наявним даними, тільки за період 1918-1967 р. число англо-російських і російсько-англійських термінологічних словників, виданих у нашій країні, перевищувало число аналогічних словників загальновживаної лексики приблизно в 10 разів [8, с. 8-9]. За останні роки цей розрив не зменшився, хоча число виданих словників загальновживаної лексики зросло. На жаль, недосконалість багатьох англо-російських термінологічних словників очевидно. Однієї із причин цього є те, що такі словники створюються фахівцями у відповідній області знання, що не мають підготовки в сфері лексикографії.


 
 

Цікаве

Загрузка...