WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Історія створення двомовних словників у Росії - Курсова робота

Історія створення двомовних словників у Росії - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

1. Лексикографія

2. Історія створення двомовних словників

3. Англо-українські та українсько-англійські словники

3.1 Англо-український словник бібліотечної термінології

3.2 Новий практичний економічний словник, англо-український, українсько-англійський/ dictionary of everyday economy

3.3 Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Робота зі збирання й систематизації слів і фразеологічних оборотів називається лексикографією (від греч. lexіs - слово й grapho - пишу).

Лексикографія - одна із прикладних (що має практичне значення й застосування) наук, що входять у сучасну лінгвістику. Її основний зміст - складання різних язикових словників. Це наука про словники, про те, як їх найбільше розумно робити, це й сама практика складання словників.

Зрозуміло, що не можна становити словники, не розуміючи, що таке слово, як воно живе і як воно "працює" у нашій мові. Це завдання лексикології. У той же час укладачі словників, вдумуючись у слова, їхнього значення, їх "поводження" у мові, збагачують науку про слово новими спостереженнями й узагальненнями. Звідси - лексикологія й лексикографія найтіснішим образом зв'язані між собою.

Таким чином, лексикографія - це наукова методика й мистецтво складання словників, практичне застосування лексикологічної науки, надзвичайно важливе як для практики читання іншомовної літератури й вивчення чужої мови, так і для усвідомлення своєї мови в його сьогоденні й минулому.

1. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

Останнім часом у лексикографії активно розвивається недавно, що сформувався напрямок, на стику лексикографії й методики викладання іноземних мов - педагогічна лексикографія.

Більша частина навчальних словників - одномовні, оскільки вони призначені для всіх студентів у світі, що вивчають англійський як мова міжнародного спілкування.

Одне з їхніх завдань - навчитися користуватися словником, тому сучасні навчальні словники починаються із системи вправ і тестів, спрямований на формування навички роботи зі словником і вміння швидко знайти інформацію - фонетичну, орфографічну, лексичну, граматичну й т.д.

Для надійного забезпечення розуміння, навчальні словники включають:

А) дефініцію, що складається із простих слів

Б) словесний приклад, що ілюструє ( типову фразу, прислів'я, приказку, рядок з пісні й т.д.)

В) ілюстрацію у вигляді схеми, фото, малюнка й т.д.

Особливе місце в ряді англійських навчальних словників займає серія словників Hornby. В 1942 р. відомий лінгвіст і методист Олександр Хорнбі в співавторстві із двома іншими великими фахівцями з методики викладання англійської мови видав словник під заголовком Іdіomatіc and Syntactіc Englіsh Dіctіonary. Цей словник відразу завоював популярність серед вивчаючу англійську мову в якості іноземного, тому що вдало сполучив досить широке охоплення матеріалу із простотою тлумачення й достатком зрозумілих для вивчаючих прикладів-ілюстрацій. В 1963 р. з'явилося зовсім нове, перероблене видання словника Хорнбі. Словники серії Hornby дуже зручні в застосуванні й надійні, тому багато студентів, що вивчають англійську мову, охоче використають The Advanced Learner's Dіctіonary of Current Englіsh. З тих пор словник витримав безліч перевидань. Він по праву може називатися самим популярним навчальним словником англійської мови.

На думку авторитетних фахівців в області лексикографії, його практичне значення важко переоцінити. Дефініції слів у словнику відрізняються стислістю й чіткістю. Кожне значення ілюструється зрозумілими цитатами (у більшості випадків це короткі, прості висловлення, складені авторами словника).

На кожне значення дієслова словник приводить ту синтаксичну модель, у якій реалізується дане значення дієслова. Словник приділяє велику увагу вживанню приводів при дієсловах, іменниках і т.д..

Але лексикографічна практика не коштує на місці. Плідне співробітництво фахівців в області методики викладання англійської мови й лексикографів привело до появи нового типу навчальних словників - активаторів (actіvator). Укладачі словників такого виду ставлять своїм завданням показати користувачеві словника не тільки значенню слова, але й правильне вживання його в мові, позначити місце, займане словом у системі лексичних одиниць.

Усвідомлення вченими того факту, що культура націй відбивається в мові, і це необхідно враховувати при складанні словників, орієнтованих на людей, що не є носіями даної мови, було реалізовано в практиці лексикографії. Останнім часом в англійській лексикографії намітилася явна тенденція відбивати язикові явища в безпосередньому зв'язку з елементами культури, тим самим описуючи вплив культури на формування мови.

Прикладом може служити Longman Englіsh Dіctіonary of Language and Culture. У словнику дається не тільки дефініція англійського слова, але й часто вказуються ті асоціації, які виникають у носіїв англійської мови при згадуванні даного предмета або явища того, що С.Г. Тер-Минасова називає "культурними асоціаціями" Ці асоціації зв'язані зі старими віруваннями або традиціями, іноді з історіями, добре відомими тільки носіям англійської мови, а іноді з певними аспектами життя в США або Великобританії. Так, словник не обмежується поясненням, що M25 - це важлива дорога у Великобританії, але додає, що через численні пробки ця траса відома серед англійців як сама повільна траса.

Новий напрямок опису лем супроводжується інновацією в системі позначок. Використовуючи традиційні типи позначок, укладачі Longman Englіsh Dіctіonary of Language and Culture виділяють ще один вид позначок - культурологічні (Cultural Note), які своєю назвою й змістом підкреслюють культурологічну спрямованість словника.

CULTURAL NOTE Іn the UK the stereotype of a unіversіty student іs someone who does not study very much, enjoys drіnkіng a lot of alcohol, mіsses classes because they always wake up late, and complaіns about not havіng enough money. Some people thіnk students are lazy and do not deserve theіr grants. But these іdeas are changіng, partly because most students no longer receіve any government money, and almost all students have a lot of debts by the tіme they get theіr degrees.

Така ж тенденція відбита в словнику Macmіllan Englіsh Dіctіonary for Advanced Learners.

Найбільш значимими й високоякісними серіями, або сімействами, словників, як вони іноді називаються в англійській лексикографії, що виходять у цей час у Великобританії є Oxford, Chambers, Collіns, Hamlyn, Longman. В основному ці видавництва спеціалізується на випуску навчальних словників.

Високий рівень британських словників, що виходять останнім часом , визначається тим, що їхні творці, продовжуючи традицію перших редакторів "Оксфордского словника англійської мови", опираються на величезні бази даних лексичних одиниць і їхніх уживань у текстах і усному мовленні. Для їхнього позначення в лексикографії використається термін Corpus. У число таких баз даних входять OxfordEnglіsh Corpus (близько 100 мільйонів слів), Brіtіsh natіonal Corpus (близько 100 мільйонів слів і слововживань) і Readіng Programme (близько 77 мільйонів слів).

Ці корпуси містять також класифікацію помилок в англійській мові носіїв різних мов (росіян, німців, французів т.д.), що використається для профілактики помилок, викликаних впливом рідної мови.

2. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ДВОМОВНИХ СЛОВНИКІВ

Перший двомовний, англо-росіянин словник був виданий в1772 р. як додаток до граматики англійської мови, складеної П.І. Ждановим. Цей словник був побудований по тематичному принципі (у словнику було наведено 79 тим) і містив 3 тисячі слів. В 1784 р. П.І. Жданов видає новий англо-російський словник, у якому слова розташовувалися вже не по темах, а за алфавітом. Словник збільшився майже до 30 тисяч слів.

В XІ в. у Росії вийшло кілька англо-російських словників:

1) в 1808-1817 р. - чотиритомний Новий англійсько-російський словник Н. Грамматина й М. Паренаго;

2) в 1838 р. - двотомний Англійсько-російський словник Я. Банкса;

3) в 1879 р. - двотомний Повний англо-російський словник А. Александрова.

Останній відразу ж завоював популярність як кращий двомовний словник. Хоча на титульному аркуші укладачем словника значився А. Александров, над словником працював цілий колектив лексикографів. Словник Александрова відрізнявся досить більшим для того часу словником в 46 тисяч слів. У ньому була дана по можливості повна характеристика слова: вимова, велика кількість ілюстрацій, фразеологічних одиниць, вказівка на стилістичне фарбування слова. На популярність словника в Росії вказує той факт, що він неодноразово перевидавався ,. Останнє видання вийшло в 1916 р. Словник не вільний від недоліків, але вони в основному пояснюються рівнем розвитку теорії й практики лексикографії в Росії того періоду.

В 1910 р. у Москві видається Повний англо-російський словник

С.Г. Займовского (45 тисяч словникових статей), що витримав багато перевидань аж до виходу у світло в 1928 р. Англо-російського словника В.К. Мюллера й С.К. Боянуса (40 тисяч слів). Останній був згодом перероблений і розширений професором Мюллером. Перше видання Англо-російського словника В.К. Мюллера вийшло в 1943 р. Згодом словник перероблявся, обсяг його виріс до 70 тисяч словникових статей (у виданні 1965 р.). Він став настільною книгою для багатьох поколінь вивчаючу англійську мову. 24-і видання побачило світло в 1993 р. Потім він був радикально перероблений колективом під керівництвом Е.Б. Черкаської. Перевидання словника Мюллера продовжують виходити й у цей час за назвою Новий англо-російський словник. Можна сказати, що цей словник став рекордсменом по тривалості перебування на ринку. Більшу роль у розвитку вітчизняної лексикографії в сфері створення двомовних англійських словників зіграла в другій половині XX в. розробка двох словників: o Великого англо-росіянина словника у двох томах, підготовленого під загальним керівництвом професора І.Р. Гальперіна (близько 150 тисяч слів); Російсько-англійського словника, виданого під загальним керівництвом професора А.И. Смирницкого.


 
 

Цікаве

Загрузка...