WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Навчання лексичного матеріалу (практичне заняття) - Реферат

Навчання лексичного матеріалу (практичне заняття) - Реферат

Практичне заняття іноземної мови
Тема: Навчання лексичного матеріалу.
Мета: Сформувати методичні вміння для навчання лексичного матеріалу шкільного мінімуму.
Завдання:
- проведення методичного аналізу лексичних одиниць (ЛО);
- створення навчальних мовленнєвих ситуацій для подачі та
опрацювання нових ЛО;
- обирання способів семантизації ЛО відповідно до її характеру та належності до активного чи пасивного мінімуму;
- складання вправ для формування лексичних навичок;
- складання та проведення фрагментів уроків з навчання лексики у
формі ділової гри.
План заняття.
1. Мета і зміст навчання лексики на різних етапах.
2. Ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями (ЛО).
3. Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного мінімуму.
4. Автоматизація дій учнів для оволодіння пасивним та потенційним словниками.
Література.
1. Ніколаєва С.Ю., Скляренко Н.К., Смєлякова Л.П. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу.-К., 1996 (Бібліотечка журналу "Іноземні мови", вип.2).- С.39-42.
2. Чинна програма з іноземної мови. Розділ "Мовний матеріал".
3. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам.-М.: Русс. Язык, 1977.- С.133-139.
4. Настольная книга преподавателя иностранного языка. Справочное пособие.- Минск, 1992.-12-28, 204-211.
Виконання методичного завдання.
1. Проаналізуйте:
а) способи семантизації активного мінімуму в різних підручниках англійської мови;
б) вправи для оволодіння ЛО активного мінімуму (І-ІІІ класи);
2. Ознайомтеся з фрагментами уроків для оволодіння ЛО активного мінімуму на початковому ступені (з підручником "Inglish through Communication" для 5 класу).
3. Розіграйте запропоновані фрагменти на практичному занятті.
4. На основі поданого зразка складіть фрагмент уроку, мета якого - ознайомити учнів з новими ЛО (активний мінімум) циклу уроків та навчити вживати нові ЛО на рівні фрази та НФЄ. Скористайтеся одним з підручників англійської мови для середньої школи (початковий або середній ступінь).
5. Розіграйте свій фрагмент на практичному занятті.
Тест.
1. До лексичного шкільного мінімуму входить
а) активний і потенційний словник
б) активний і пасивний словник
в) активний, пасивний і потенційний словник.
2. Реальний словник учня утворюють
а) пасивний та активний словниковий запас
б) активний та потенційний запас
в) потенційний та пасивний запас
3. До потенційного словника учня входять
а) слова, які вони самостійно вживають в говорінні
б слова, про значення яких вони дізналися із словника
в) слова, про значення яких вони можуть здогадатися рпи читанні та/або при аудіюванні.
4. Поняття "лексична одиниця" включає
а) слово
б) вільне словосполучення
в) стале словосполучення
г) мовленнєве кліше
д) просте речення.
5. Метою навчання лексики в середній школі є
а) формування лексичних навичок говоріння, аудіювання, читання і письма
б) знання всієї лексики іноземної мови
в) формування в учнів потенційного словника.
6. Вибір способу семантизації ЛО залежить
а) від уподобання вчителя
б) від природи ЛО
в) від тематики для мовлення
7. Виходячи з природи ЛО, виберіть найдоцільніший спосіб семантизації для таких груп слів
1) cat, dog, cow, sheep, cock, hen а) здогадка завдяки відомим
афіксам
2) lady, sir, Mr, Mrs, Miss б) здогадка завдяки подібності
ЛО до слів рідної мови
3) continent, tourist, region, в) наочність
climate, total
4) misundersand, disarmament, г) тлумачення
helpful, helpless, unjust
8. Пред'являти нові ЛО, що належать до активного лексичного мінімуму, доцільно
а) в ситуації мовлення
б) в писемному мікротексті
в) ізольовано
9. Формуванню навички розуміння похідних слів при читанні сприятиме вправа
а) на підстановку ЛО у зразок мовлення
б) на групування ЛО згідно з їх афіксами
в) на парафраз
10. Визначте послідовність вказаних видів вправ для оволодіння ЛО, що належать до активного лексичного мінімуму
а) самостійне вживання ЛО на рівні фрази
б) лаконічна відповідь на альтернативне запитання
в) завершення зразка мовлення
Фрагменти уроків
Мета: Навчити учнів розуміти на слух і при читанні та вживати у мовленні на рівні фрази та надфразової єдності ЛО для розмови про місяці і пори року та для називання порядкових числівників.
Обладнання: фонограма тексту-полілогу, картки з назвами місяців, кросворд.
Етап 1. Ознайомлення з новими ЛО.
Мета: Семантизувати нові ЛО та продемонструвати їх
вживання в мовленні.
Прийоми: Активне слухання, переклад, здогадка.
Фрагменти уроків
Мета: Навчити учнів розуміти на слух і при читанні та вживати у мовленні на рівні фрази та надфразової єдності ЛО для розмови про місяці і пори року та для називання порядкових числівників.
Обладнання: фонограма тексту-полілогу, картки з назвами місяців, кросворд.
Етап 1. Ознайомлення з новими ЛО.
Мета: Семантизувати нові ЛО та продемонструвати їх
вживання в мовленні.
Прийоми: Активне слухання, переклад, здогадка.
T: Once upon a time in a faraway northern land there lived a queen. On New Year's Eve she wished for a basket full of snowdrops to be brought to her palace.
The gueen promised a lot of gold for it.
In the kingdom there lived a woman with two daughters. One of them her own daughter & she loved the girl dearly. The other was her step-daughter, and the step-mother didn't love her. The cruel woman sent her step-daughter to the forest to pick snowdrops.
Twelve Months:
January with cold set.
February is chill and wet.
March

 
 

Цікаве

Загрузка...