WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

2.1 Структурно-семантичні особливості префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами

2.1.1 Семантична та прагматична характеристика префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами

У сучасній англійській економічній терміносистемі функціонують як однозначні, так і багатозначні префіксальні дієслова з германськими дієслівними префіксами be-, fore-, mis-, out-, over-, un-, under-, та -up. Однак, чисельно переважають однозначні префіксальні дієслова (68,5 %), оскільки "слово з порівняно простою семантичною структурою має більше шансів стати терміном" [31, с. 11].

Більшість однозначних префіксальних дієслівних утворень є префіксальними деривативами, які утворилися за СМ префіксальних дієслів для позначення спеціальних понять різних областей економіки, тобто шляхом її термінологізації є дієслівна префіксація наприклад: over- + to invest – інвестувати to overinvest – надмірно вкладати капітал; mis- + to manage - керувати→ to mismanage – погано здійснювати керівництво; over- + to bid – пропонувати ціну → to overbid – пропонувати надто високу ціну; under- + to price – призначати ціну → to underprice - призначати надто низьку ціну.

Деякі однозначні префіксальні дієслова з германськими дієслівними префіксами відносяться в англійській субмові економіки до префіксальних утворень, термінологічні значення яких є результатом семантичного розвитку сигніфікативних значень префіксальних дієслів загального вжитку, тобто шляхом їх термінологізації є семантична деривація, наприклад: to forestall – скупляти наперед←to forestall – випереджати, to overstay – пропускати вигідний момент для продажу цінних паперів або товару за найвищою ціною ←to overstay – затриматись, to overheat – розвиватися надто швидкими темпами (про економіку) ←to overheat – перегріватися, to overcool – різко сповільнювати економічний розвиток ←to overcool – переохолоджуватись.

За частотністю та активністю полісемії дієслово очолює список частин мови в англійській мові [149, с. 25]. Семантична структура багатозначних (полісемантичних) термінів є сукупністю слово значень, які розглядаються як одне із значень полісемантичного слова [102, с. 67]. Багатозначні префіксальні дієслова становлять 31,5 % від загальної кількості виявлених дієслів-термінів з германськими дієслівними префіксами. Семантична структура багатозначних префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами "складається не стільки за рахунок сигніфікативного розвитку вихідного значення термінів з германськими дієслівними префіксами, оскільки в результаті багатократних актів деривації за однією й тією ж словотворчою моделлю (СМ), в процесі яких реалізуються різні значення мотиваційного слова або різні відтінки СЗ однієї й тієї ж СМ, наприклад:

Over- +

To charge – призначати ціну

To overcharge – призначати завищену ціну

To charge – вантажити

To overcharge - перевантажувати

Mis- +

To arrange - організовувати

To misarrange – невдало організовувати

To arrange - розміщувати

To misarrange – неправильно розміщувати

Over- +

To count - рахувати

To overcount – переважати чисельно

To count - вважати

To overcount - переоцінювати

Under- +

To let – здавати в оренду

To underlet – здавати в суборенду

To underlet – здавати за нижчою ціною

У той же час, у сучасній англійській економічний терміносистемі функціонують багатозначні префіксальні дієслова, первинні значення яких є результатом дієслівної префіксації, а вторинні - результатом семантичної деривації, наприклад: un- + to load - вантажити→ to unload - розвантажувати→ to unload –розпродавати (цінні папери), збувати акції через зниження курсу; over- + to shoot – викидати, стріляти→ to overshoot - надто підвищувати→ to overshoot - переповнювати (ринок), under- + to write – писати → to underwrite – підписувати (документ)→ to underwrite – підписувати поліс морського страхування, гарантувати розміщення (позики).

Сучасна англійська термінолексика охоплює такі області економіки, як теоретична економіка, різні області фінансів (бюджет, податки, кредитну справу, ринок цінних паперів, страхування, інвестиції), бухгалтерський облік та аудит, міжнародні економічні та валютні відносини, управління кадрами та організацію виробництва, маркетинг та рекламу, ресторанний та туристичний бізнес. Крім цього, англійська економічна терміносистема також включає соціально-політичну, юридичну, математичну, статистичну та демографічну термінологію [3, с. 5].

З метою систематизації матеріалу був проведений аналіз спеціальної літератури та лексикографічних джерел з економічних дисциплін, який надає підстави на виділення п'яти основних сфер економіки, а саме:

1. Маркетинг та реклама;

2. Фінанси та бухгалтерський облік;

3. Управління людськими ресурсами та виробництвом;

4. Ресторанний та туристичний бізнес;

5. Теоретична економіка (основи економічної теорії), яка охоплює соціально-політичну, юридичну, математичну, статистичну та демографічну термінолексику.

Значна кількість префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами позначає загальні поняття, котрі є спільними для виділених вище сфер, наприклад: to forecast – прогнозувати, to overcharge – призначати завищену ціну, to uplift – підвищувати (ціну), to upgrade – підвищувати (кваліфікацію, якість продукції), to overstock – робити надто великий запас, to oversell – продавати більше своїх запасів, to underpay – недоплачувати, to underestimate – недооцінювати.

Інші префіксальні дієслова виражають поняття, що характерні не для всіх, а лише для деяких виділених вище економічних сфер, наприклад: to overproduce – виробляти (товари) в кількості, що перевищує попит (марк., о.ек.т., упр.), to underperform – бути недостатньо прибутковим (фін., о. ек. т.), to undertax – нелостатньо оподатковувати (фін., о. ек. т.), to overcome – перебороти, подолати (упр., о. ек. т.), to undersell – продавати за зниженими цінами (марк., фін., о. ек. т.).

Частина однозначних префіксальних дієслів позначає спеціальні поняття, які чітко співвідносяться з конкретною областю економіки, наприклад:

1. Маркетинг та реклама: to outshop – робити покупки за межами місця проживання, to overkill – робити дорогу, але не ефективну рекламу, яка швидше відштовхує покупців, ніж приваблює їх, to underpack – погано пакувати, to overprint – друкувати текст на папері, який уже містить друкований матеріал, to overorder – замовляти товар у кількості, що перевищує попит, to overcarry – доставляти товар не за місцем призначення;

2. Основи економічної теорії: to untie - дозволяти приватній компанії конкурувати з державними підприємствами, to underprint – підтримувати (попит, ціни), to underindetify – визначати дані рівняння на основі недостатньої кількості відомих факторів, to misalign – не співпадати, відхилятись (про дані), to upswing – розширювати економічну активність, підніматися (про ціни), to overconsume – споживати дуже багато, to intermarry – змішуватися шляхом шлюбу (про раси, національності);

3. Управління людськими ресурсами та виробництвом: to underman – укомплектовувати не повністю (персоналом), to overrepresent – надавати більше представників, ніж потрібно, to overemploy – перевантажувати роботою, to outplace – надавати допомогу працівникові, якого збираються звільнити найближчим часом, у пошуках нової роботи, to misinform – неправильно інформувати, to undergo – підлягати (навчанню), to misarrange – неправильно організовувати;

4. Фінанси та бухгалтерський облік: to overborrow – позичати суму, що набагато перевищує рівень платоспроможності (зайомщика), to overallocate - передавати облігації на суму, що перевищує заплановану, to underrate – давати занижены номінальні характеристики, недооцінювати, to undersubscribe – підписуватися (на акції, облігації), не в повному обсязі, to overfund – фінансувати в надлишку, to overcredit – надавати надмірні кредити, to mispost – неправильно робити проводку, to foreclose – позбавляти права викупу закладеного майна;

5. Ресторанний та туристичний бізнес: to overbook – продавати більше квитків або місць в готелі, ніж є в наявності, to overcrown – переповнювати приміщення, to uncork – відкупорювати (пляшки), to foresee – передбачати, to overfly – перелітати (країну), to overtake – переганяти (на транспорті), to overdo – недожарювати, to unfreeze – розморожувати, to miscarry – не доходити за адресою.


 
 

Цікаве

Загрузка...