WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Таблиця Ж.2 - Словотворчі моделі віддієсліцних дериватів, що співвідносяться за структурою та семантикою з основами префіксальних дієслів з романськими дієслівними префіксами, у англійській субмові економіки. Умовні позначки: * – малопродуктивні моделі** – продуктивні моделі*** – високопродуктивні моделі

Словотворча модель віддієслівного деривата

Загальна кількість виявлених основ префіксальних дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

Імена дії

SVpr+ -ing SN

87

**

дія, наслідок або результат дії

premarking - оцінювання наперед, deaveraging - стимулювання покупців шляхом заохочення кращих, remargining - вимога про внесення додаткової маржі, rebranding - зміна думки людей на товари та послуги (репутації) компанії шляхом зміни її назви або реклами, transshipping - перевантаження (з одного судна на інше), derationing - відміна карткової системи або нормування

SVpr+ -ment SN

57

*

процес дії або виконання дії

realignment - реконструювання, перегляд центральних валютних курсів, comanagement - спільне керівництво, disagreement - полеміка, deplanement - висадка з літака, empowerment - уповноваження, repayment - сплата, відшкодування, reshipment - перевідправлення (вантажу)

SVpr+ -ion (-ation, -cation)  SN

110

***

дія, процес або стан

retroaction - зворотна дія, intemationalization - інтер-націоналізація, predecision - завчасне рішення, reclamation - відновлення, ремонт, devalorization - офіційне пониження курсу валют, reprivatization - денаціоналізація (перетворення у приватну власність)

SVpr+ -ance/-ence SN

12

**

дія, якість або стан

coexistence - співіснування (різних систем), disinheritance - позбавлення спадку, disallowance - заперечення, відмова, discontinuance - призупинення (виробництва), disobedience - невиконання наказів інших працівників, reassurance - перестрахування

Словотворча модель віддієслівного деривата

Загальна кількість виявлених основ префіксальних дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

Імена дії

SVpr+ -ency SN

2

*

дія, якість або стан

interdependency - взаємозалежність, superintendency - контроль

SVpr+ -al SN

6

*

результат дії

disapproval- несхвалення, disposal- продаж, реалізація, reappraisal - переоцінка, гетоуаl - переміщення, усунення, renewal - оновлення (напр., основного капіталу), dismissal- звільнення з роботи

SVpr+ -y SN

3

*

абстрактне значення

гесоуегу - відшкодування, збільшення продажу акцій, reentry - відновлення володіння нерухомістю, discovery - отримання (позитивних) результатів пошуку

SVpr+ -age  SN

5

*

процес або результат дії

depasturage - право використовувати землю як пасовище, intermarriage - змішаний брак, recoinage - чеканка нових монет із переплавлених старих

SVpr+ -ure  SN

4

*

процес або результат дії

enclosure - додаток, disclosure - розголошення інформації, enacture - досягнення, countersignature - підпис, який засвідчує інший підпис (на чекові)

SVpr+ -ity  SN

2

*

результат дії

discontinuity - відсутність послідовності, disability - непрацездатність

SVpr+ -ite  SN

1

*

характерна ознака

decomposite - щось складене із частин

SVpr+ -er  SN

10

*

результат дії

demerger - розділення підприємств, які раніше злилися, disclaimer - відмова (від права на щось), decomposer - фактор, що спричиняє розкладання, герlасег - заміна, refresher - додатковий гонорар (адвокату), reminder - лист-нагадування клієнту про необхідність оплати рахунку

Словотворча модель віддієслівного деривата

Загальна кількість виявлених основ префіксальних дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

Імена дії

SVpr  SN

82

**

дія, результат або наслідок дії

counterbid - зустрічна заявка на торгах, enact - рішення, entail - мн. майоратні успадкування, decontrol- звільнення від контролю, dishonour - відмова від платежу або акцепту (векселя або чека), pretest - завчасне тестування, recontract - повторне укладання контракту, reful1d - відшкодування (збитків)

Імена діяча

SVpr+ -er/-or SN

46

**

агентивність

enactor - законодавець, transmigrator - переселенець, supervisor - контролер, dispossessor - той, хто позбавлений власності, reinsurer - страхова компанія, що згодна розділити велику страховку та виплатити частину витрат, coinheritor - співспадкоємець, resel1er - особа, що займається перепродажем, coowner - співвласник

SVpr+ -ee SN

10

*

реверсивна агентивність

recoveree - особа, яка зобов'язана відшкодувати збитки, sublessee - суборендатор

SVpr+ -ant/-ent  SN

4

*

агентивність

counterclaimant - подавач зустрічного зиску, superintendant - керівник, reentrant - той, хто повернувся на ринок праці, representant - представник

SVpr+ -ory  SN

2

*

агентивність

countersignatory - контрасигнант, reformatory - реформатист

SVpr+ -ist  SN

1

*

агентивність

reformist - реформіст

SVpr+ -man  SN

1

*

агентивність

cochairman - співголова

SVpr+ -able  SA

24

**

здатність

герауаble - що підлягає попередній оплаті, гесаllаble - що мож-на забрати, enforceable - що забезпечується шляхом засто-сування сили або погрозою застосувати силу, renewable - що можна відновити, decomposable - що розкладається на складові

Прикметники

Словотворча модель віддієслівного деривата

Загальна кількість виявлених основ префіксальних дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

SVpr +-ive SA

17

**

що має певні характеристики,особливості

preemptive - переважаючий, retrospective - що має зворотну силу, reconstructive - відновлювальний, interactive - взаємодіючі, dismissive - що дає звільнення, representative - представницький

SVpr+ -ant/-ent SA

5

*

що має певні якості, властивості, ознаки

suреrаbundаnt - надмірний, соехіstеnt - співіснуючий, super- indentent - керівний, interdependant - взаємозалежний

SVpr+ -ery/-ory SA

7

*

що має певні якості, властивості, ознаки

reformatory - реформуючий, enactory - що постановляє, transmigratory - переселенськи

SVpr+ -ous  SA

2

*

що має схожість або певні якості

discontinuos - що не вказуються у переліку цінних паперів (про акції, облігації), disadvantageous - невигідний, несприятливий

SVpr+ -ly  SA

1

*

що має якість

disorderly - неорганізований

SVpr+ -less  SA

1

*

що не має ознаки, позначеної основою

reclaimless - невиправний

SVpr+ -ful  SA

1

*

що має ознаку, позначену основою

remindful - що нагадує

SVpr(SPI)  SA

SVpr(SPII)  SA

24

**

що має якості ознаки, властивості, характеристики, позначені основою

derestricted - незалежний (орган), predesigned - запланований, resheduled - переглянутий (про строк займу), prepaid - оплачений наперед, disqualified- дискваліфікований; interlocking - що займає високі посади в декількох компаніях, enacting - що постановляє, supervising - що контролює


 
 

Цікаве

Загрузка...