WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Додаток Ж

Таблиця Ж.1 - Словотворчі моделі віддієслівних дериватів, що співвідносяться за структурою та семантикою з основами префіксальних дієслівних утворень з германськими дієслівними префіксами, у англійській субмові економіки. Умовні позначки: * – малопродуктивні моделі** – продуктивні моделі*** – високопродуктивні моделі

Словотворча модель віддієслівного деривата

Загальна кількість виявлених основ префіксальних дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

Імена дії

SVpr+ -ing SN

84

**

дія, наслідок або результат дії

overfunding - надмірне фінансування державного боргу, upgrading - підвищення кваліфікації, overloading - перевантаження (транспортного засобу), unstuffing - звільнення контейнера від вантажу, overstaffing - роздування штатів, оvегbоrоwіng - позика суми, що набагато перевищує рівень платоспроможності (кредитора), overstocking- затоварювання, underweighting - приниження значення (певної галузі під час відбору акцій), misdating - неправильне датування (документу), overstaffing - роздування штатів

SVpr+ -ment SN

26

*

процес або факт виконання дії

misinvestment - невигідні капіталовкладення, unshipment - розвантаження, overpayment - переплата, undemourishment - недостатнє харчування, misgovemment - неправильне керівництво, underemployment - неповна зайнятість робочої сили, understatement - заниження, to mismanagement - неефективне керівництво, розміщення mіsапапgеmепt - неправильне розміщення

Словотворча модель віддієслівного деривата

Загальна кількість виявлених основ префіксальних дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

Імена дії

SVpr+ -ion (-ation, -ication) SN

47

**

дія, процес або стан

overproduction - надмірне виробництво, overtaxation - надмірне оподаткування, overcompensation - надміірна компенсація overestimation - завищена оцінка, overprovision - постачання в надлишку, oversubscription - перевищення ліміту підписки (на акції), overvaluation - перещцінка, завищення валютного курсу , misapplication- неправильне використання, overallocating - передача облігацій для розповсюдження на більшу суму, ніж планувалось спочатку

SVpr+ -al SN

1

*

результат дії

upheaval - зрушення, переворот

SVpr+ -ance SN

3

*

дія, якість або стан

overabundance - надмір, зайвина, underinsurance - неповне страхування, overinsurance - надмірне страхування

SVpr+ -y SN

2

*

абстрактне значення

misdelivery - неправильна здача товару, misentry - неправильна бухгалтерська проводка

SVpr+ -age SN

3

*

процес або результат дії

mіsсапіаgе - недоставка за адресою, оvеrсаrriagе - доставка товару не за місцем призначення, ffiIsusage- неправильне використання, underpackage - погана упаковка

SVpr+ -ure SN

1

*

процес або результат дії

fогесlоsurе - втрата права викупу закладеного майна

SVpr+ -th SN

2

*

стан

outgrowth - результат, overgrowth - надмірний ріст

Словотворча модель віддієслівного деривата

Загальна кількість виявлених основ префіксальних дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

Імена дії

Svpr  SN

78

**

дія, результат або наслідок дії

overorder - замовлення товару в кількості, що перевищує попит, uncontrol - неконтрольований стан, overload - перевантаження, overbid - висока ціна на аукціоні, overcut - виготовлення товарів у кількості, що перевищує попит, overuse - перевантаження виробничих потужностей, foreclose - перехід закладу у власність партнера, mistrust - недовіра, overgear - ревізія, ретельний огяд, overfreight - неврахований вантаж, uplift - підвищення цін, forecast - прогноз, overissue - надмірна емісія банкнот, underlease - суборенда, update - інформація, яка сприяє модернізації

Імена діяча

SVpr+ -er SN

18

*

агентивність

forecaster - прогнозист, outfitter - постачальник обладнання, overseer - контролер, underwriter - гарант розміщення позики, sublessor - орендодавець, outlier - людина, що проживає не за місцем служби, outshopper - л'юдина, що робить покупки за межами місця проживання, overlooker - наглядач за працею найнятих робітників, overachiever - той, хто наполегливо працює і досягає значних результапв

SVpr+ -ee SN

1

*

реверсивна агентивність

underlessee - суборендатор

Прикметники

SVpr+ -able SA

1

*

здатність

foreseeable - що можна передбачити

SVpr+ -ant SA

1

*

що має певні якості, ознаки, позначені основою

overabundant - надлишковий

Словотворча модель віддієслівного деривата

Загальна кількість виявлених основ префіксальних дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

Прикметники

Svpr + -ful  SA

1

*

характерна ознака

mistrustful - недовірливий

SVpr+ -ive SA

3

*

що має певні характеристики, позначені основою

overactive - надто активний, underactive, underproductive - недостатньо економічно активний

SVpr+ -ous SA

1

*

що має схожість або певні якості, позначені основою

outrageous - невиправданий (про ціну)

SVpr(SPI)  SA

SVpr(SPII)  SA

72

**

що має певні ознаки, властивості, позначені основою

outdated - застарілий, overstuffed - переукомплектований, underemployed - зайнятий неповністю (про робітника), underlying - основний, outlying - віддалений, overmortgaged - перезакладений, underwriting - гарантійний, overaccumulated - перенакопичений, overbooked - перевищений (про підписку на акції), overdone - пережарений, oversold - перепроданий, overriding - основний, що переважає, underselling - що продає за зниженими цінами


 
 

Цікаве

Загрузка...