WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Таблиця Г.2 - Словотворчі моделі префіксальних дієслів з романськими дієслівними префіксами в сучасній англійській субмові економіки

Словотворча модель

Тип моделі

Загальна кількість виявлених основ префіксальних дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Структурні мікромоделі у межах моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

circum- + SV  SVpr

н/т

1

*

circum- + SV0  SVpr

кругова дія

to circumscribe - обмежувати

co- + SV  SVpr

н/т

16

* *

co- + SV0  SVpr

co- + SVcd  SVpr

co- + SVaf  SVpr

сумісна, спільна або взаємна дія

to coinsure - страхувати сумісно з іншими сторонами, to codetermine - обумовлю вати сумісно, to coproduce - виробляти спільно, to соrrеlаtе - узгоджувати, to cofinance - брати участь у фінансуванні, to coexist - співпрацювати

counter- + SV  SVpr

н/т

10

*

counter- + SV0  SVpr

counter- + SVcd  SVpr

протилежна, зворотна або зустрічна дія

to counteract - протидіяти, to counteradvertise - рекламувати товар у відповідь на рекламу конкурента, to counterbid - ставити зустрічні вимоги на торгах, to countervail - протидіяти

дія, додаткова до тієї, що позначена основою

to countersign - ставити другий підпис, to counter- check - перевіряти іншим незалежним контролем

de- + SV  SVpr

н/т

35

* *

de- + SV0  SVpr

de- + SVcd  SVpr

de- + SVaf  SVpr

дія, протилежна тій, що позначена основою

to dehire - звільняти з роботи, to delist - знімати акції з котирування на біржі, to deactivate - розформувати, to destabilize - дестабілізувати, to destock - зменшувати запаси, to decompress - звільнятися від напруження та тривоги

посилення дії, позначеної основою

to deforce - позбавляти власності, to delimit - встановлювати граничні межі, to defraud - обдурювати, to depasture - виганяти на пасовище

de- + SN  SVpr

т

10

*

de- + SN0  SVpr

позбавлення або звільнення від того, що позначено основою

to detrend - видаляти тимчасові тенденції, to deskill - скорочувати кількість кваліфікованих працівників, to debug - усувати неполадки, to deward - офіційно

висадитися з виду транспорту, позначеного основою

to debark - висаджуватися, to deplane - сходити з літака, to detrain - сходити з поїзда, to detruck - висаджуватися з автотранспорту

de- + SA  SVpr

т

1

*

de- + SA0  SVprr

позбавлення якості, позначеної основою

to debase - зменшувати вміст металу в монеті

dis- + SV  SVpr

н/т

38

* *

dis- + SV0  SVpr

dis- + SVcd  SVpr

dis- + SVaf  SVpr

дія, протилежна тій, що позначена основою

to disincorporate - закривати (товариство, корпорацію), to disuse - припиняти користування (чимось), to disassemble - демонтувати, розбирати, to disadvantage - ставити в несприятливе становище, спричиняти збитки, to dissave - витрачати заощадження

Словотворча модель

Тип моделі

Загальна кількість виявлених основ префіксаль-них дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Структурні мікромоделі у межах моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

dis- + SN  SVpr

т

4

*

dis- + SN0  SVpr

звільнення від того, що позначено основою

to discard - викидати, звільняти, to disfranchise - позбавляти громадянських або виборчих прав, to disbark - розвантажуватися

dis- + SA  SVpr

т

1

*

dis- + SA0  SVpr

позбавлення ознаки, позначеної основою

to disable - робити непридатним, позбавляти права

em-/en- + SV  SVpr

н/т

1

*

em-/en-+ SV0  SVprr

посилення дії, позначеної основою

to enclose - вкладати в конверт разом з іншими документами

em-/en-+ SN  SVpr

т

18

**

em-/en-+ SN0  SVpr

помістити в те, що позначено основою

to embody - втілювати, to enlist, to enregister, to еnrоll - вносити в список, реєструвати

перетворити в те, що позначено основою

to encash - одержувати готівкою, to encode - кодувати

сідати, вантажитися у вид транспорту, позначений основою

to embark - вантажитися, to embus - сідати (вантажитися) В автомобіль, to entrain - вантажити в поїзд, to entruck - сідати або вантажитися на автотранспорт

Словотворча модель

Тип моделі

Загальна кількість виявлених основ префіксаль-них дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Структурні мікромоделі у межах моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

привести у стан, позначений основою

to empower - уповноважувати, to encourage - стимулювати, заохочувати, to enforce - примушувати

наділити тим, що позначено основою

to entail - обмежити право розпорядження майном, to enfrancl1ise - надавати політичні права, to entitle - надавати право власності

em-/en- + SA  SVpr

т

3

*

em-/en-+ SA0  SVprr

зробити таким, як на те вказує основа

to enlarge - збільшувати, to enrich - збагачувати, покращувати умови праці, to enable - надавати можливість або право

inter-+ SV  SVpr

н/т

15

*

inter- + SV0  SVpr

inter- + SVcd  SVpr

inter- + SVaf  SVpr

взаємодіяти, взаємовпли-вати

to interconnect - взаємозв'язувати, to intermediate - бути посередником, to interdepend - залежати один від одного, to interface - співпрацювати двом компаніям, вносячи свій особистий внесок, to interrelate - взаємодіяти (з іншими компаніями), to interlope - втручатися у чужі справи, to intemationalize - інтернаціоналізувати

pre-+ SV  SVpr

н/т

29

**

pre- + SV0  SVpr

pre- + SVcd  SVpr

pre- + SVaf  SVpr

передування в часі

to prekase - наперед отримувати згоду на оренду (частини будівлі), to precompute - обчислювати напед, to prepay - платити наперед, to preevaluate - оцінювати наперед, to prepackage - розфасовувати товар або продукт, to preplan - планувати наперед, to рretest- використовувати маркетингові дослідження для прогнозування ефективності реклами до її широкої публікації

Словотворча модель

Тип моделі

Загальна кількість виявлених основ префіксаль-них дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Структурні мікромоделі у межах моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

re-+ SV  SVpr

н/т

148

***

re- + SV0  SVpr

re- + SVcd  SVpr

re- + SVaf  SVpr

повторна або додаткова дія

to relaunch - намагатися продати товар шляхом зміни упаковки або реклами, to reassess - робити переоцінку, to rebrand - намагатися змінити репутацію компанії шляхом зміни її назви або реклами, to repawn - перезакладати (майно), to reconsign - переадресувати вантаж на шляху слідування, to reinforce - посилювати, зміцнювати

повернення в попередній стан

to rcтigrate - реемігрувати (повертатися у рідні місця), to regain - отримувати назад, to reimburse - повертати, відшкодовувати, to reestablish - відновляти, to remobilize - знову вводити в дію, to recompence - відшкодовувати, давати премію, to rebuild - реконструювати, to reexport - реекспортувати

re- + SN  SVpr

т

6

*

re-+ SN0  SVprr

забезпечу вати новою властивістю, ознакою, на яку вказує основа

to reflag - змінювати країну реєстрації торговельного судна, to retool- обладнувати новою технікою, to remargin - надавати додаткову маржу, to reskill - навчати людей новим умінням

re- + SA  SVpr

т

2

*

re-+ SA0  SVprr

надавати нову ознаку, на яку вказує основа

to renew - оновлювати, to refresh - постачати припасами, оживляти заново

Словотворча модель

Тип моделі

Загальна кількість виявлених основ префіксаль-них дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Структурні мікромоделі у межах моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

retro-+ SV  SVpr

н/т

2

*

retro- + SV0  SVpr

retro- + SVcd  SVpr

зворотна дія

to retroact - протидіяти, to retrofit - модифікувати

sub-+ SV  SVpr

н/т

5

*

sub- + SV0  SVpr

sub- + SVcd  SVpr

утворити подальшу одиницю в класифікації

to subdivide - утворити подальшу одиницю в класифікації, to subdistinguish - підрозділяти на види, класи

перепідпоряд-кування при виконанні дії

to sublet - передавати в суборенду, to sublease - укладати договір суборенди

інтенсивність

to submerge - обтяжувати боргами

super-+ SV  SVpr

н/т

3

*

super- + SV0  SVpr

super- + SVcd  SVpr

перевищення норми, стандарту

to superabound - бути у дуже великій кількості, to supercharge - перевантажувати

дія, направлена згори

to superintend - контролювати, керувати

trans-+ SV  SVpr

н/т

4

*

trans- + SVcd  SVpr

trans- + SVcf  SVpr

переміщення з одного місця на інше

to transmigrate - переселятися, to transship - перевантажувати (з одного судна на інше)

зміна форми

to transform - перетворювати


 
 

Цікаве

Загрузка...