WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Таблиця Б.3 - Основи дієслів з романськими дієслівними префіксами умовно та дефектно членованої структури в англійській субмові економіки

Словотвірна структура ТО

Префікс

circum-

co-

contra-

counter-

de-

dis-

em-

/en-

inter-

pre-

re-

retro-

sub-

super-

trans-

Всього

Кількість виявлених основ умовно та де-

фектно членованої

структури

1

3

2

2

18

9

12

4

8

30

2

5

3

3

102

Приклади

to conclude - закінчувати, to contradict - суперечити, to decrease - зменшуватися, to distribute - розподіляти, to prescribe - здобувати право на щось, to retrospect - розглядати ретроспективно, to default - не виконувати зобов'язання, to intervene - - втручатися, припиняти, to encroach - поступово збільшувати контроль над чиїмись правами (майном), to replenish - поповнювати (запаси)

Додаток В

Таблиця В.1 - Структурні типи основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами англійській економічній терміносистемі

Структурний тип основи префіксального дієслова

Кількість виявлених основ префіксальних дієслів

Відсоткове співвідношення

Приклади

pr + SVengl

51

17,77

to outstrip - обганяти, to mismatch - не відповідати, to overborrow - позичати суму, яка перевищує рівень платоспроможності, to untie - дозволяти приватній компанії конкурувати з державними підприємствами, to unstock - вичерпувати (запаси), to overfill - перенаповнювати, to overkill - робити дорогу, але неефективну рекламу, яка не викликає інтересу, to overwhelm - завалювати замовленнями, to unbundle - розділяти, to oversave - перевищувати обсяг запланованих збережень, to overman - роздувати штати

pr + SVeng1+

59

20,56

to foresee - передбачати, to uphold - підтримувати (попит), to misunderstand - неправильно розуміти, to outsell - продавати більше, ніж конкуренти, to overwithhold - утримувати, to overcut - виготовляти товар у кількості, що перевищує попит, to overdo- пережарювати, to overlend - надавати надто велику позику (напр., зайомщикам, котрі не можуть її виплатити), to underrun - недовантажувати, to overpay - переплачувати

pr + SVbor

143

49,83

to uncontrol - не контролювати, to underlease - здавати в суборенду, to upsurge - ремонтувати, оглядати (ретельно) для ремонту, to underinvest - недостатньо інвестувати, to misdeliver - неправильно здавати (товар), to outf1ank - бути більш успішним, ніж інші (про компанію), to overcount - переоцінювати, to overorder - замовляти товар у кількості, що перевищує попит, to overrepresent - надавати більше представників, ніж потрібно, to misdirect - неправильно адресувати, to undertax - недостатньо оподатковувати, to understaff - недостатньо укомплектовувати штатом, tounderquate - призначати нижчі ціни, ніж конкуренти

Структурний тип основи префіксального дієслова

Кількість виявлених основ префіксальних дієслів

Відсоткове співвідношення

Приклади

pr + SVbor+

6

2,09

to forecast - прогнозувати, to outspend - перевершити за рівнем витрат, to overtake - обганяти за об'ємом виробництва, to outtake - не включати відомі дані, to overspend - витрачати надто багато, to underspend - витрачати надто мало

pr + SNbor

1

0,35

to outsource - укладати субдоговір

pr + Svborsuf (m)

21

7,32

to misclassify - неправильно класифікувати, to outdistance - випереджати, to unqualify - дискваліфікувати, to overregistrate - повторно реєструвати під час перепису або обстеження, to underidentify - визначати дані рівняння на основі недостатньої кількості фаткорів, to undercapitalize - недостатньо капіталізувати, to overspeculate - надмірно спекулювати на фондовій біржі, to overpopulate - перенаселяти

pr + SVbor pr+suf (m)

6

2,09

to misallocate - неправильно розподіляти, to overenumerate - робити повторний запис під час перепису, to underenumerate - пропускати під час реєстрації, to overaccumulate - перенакопичувати (капітал), to misappropriate - незаконно заволодіти майном, to overallocate - передавати облігації на суму, що перевищує заплановану

Всього

287

100

Додаток Г

Таблиця Г.l - Словотворчі моделі префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами в сучасній англійській субмові економіки Умовні позначки: * – малопродуктивні моделін/т - нетранспонувальна модель; ** – продуктивні моделі т - транспонувальна модель; *** – високопродуктивні моделі

Словотворча модель

Тип моделі

Загальна кількість виявлених основ префіксальних дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Структурні мікромоделі у межах моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

bе- + SV  SVpr

н/т

1

*

bе- + SV0  SVpr

перехідність

to bespeak - замовляти заздалегідь

fore- + SV  SVpr

н/т

5

*

fore- + SV  SVpr

передування в часі

to forecast - прогнозувати, to forestall – скупляти (товари) наперед, to foresee - передбачати, to foreclose - позбавляти права викупу закладеного майна, to forego - передувати

mis- + SV  SVpr

н/т

28

* *

mis- + SV0  SVpr

mis- + SVcd  SVpr

mis- + SVaf  SVpr

неправильно або погано виконана дія

to misbill - виставляти неправильний рахунок, to misinvest - невигідно вкладати капітал, to missell - продавати товар, який не задовольняє покупця, to misemploy - неправильно використовувати, to misclassify - неправильно класифікувати, to misallocate - неправильно розміщувати ресурси, to mispost - робити неправильну проводку

Словотворча модель

Тип моделі

Загальна кількість виявлених основ префіксаль-них дієслів, утворених за даною моделлю

Продук-тивність моделі

Структурні мікромоделі у межах моделі

Словотвірне значення моделі

Приклади

out- + SV  SVpr

н/т

27

* *

out- + SV0  SVpr

out- + SVcd  SVpr

out- + SVaf  SVpr

перевага, перебільшен-ня того, що позначено основою

to outprice - переплачувати, to outproduce - перевищувати за продуктивністю, to outtrade - перевищувати у збуті, to outdistance - випереджати, to outsell - продавати більше, ніж конкуренти

дія, направлена назовні, витіснення

to output - випускати продукцію, to outshop - робити покупки за межами місця проживання, to outcompete - витісняти (конкурента)

out- + SN  SVpr

т

1

*

out- + SN0  SVpr

передування в часі

to outsource - наймати іншу організацію для своєї роботи

over- + SV  SVpr

н/т

105

* **

over- + SV0  SVpr

over- + SVcd  SVpr

over- + SVaf  SVpr

надмірність дії, позначеної основою

to overcapitalize - надто високо оцінювати капітал компанії, to overcredit - надавати непомірний кредит, to overwhelm – завалювати замовлення, to overpay - переплачувати, to overline - переходити встановлену межу (про суму можливого кредиту), to overprovide - постачати в надлишку, to oversave - робити надлишкові збереження, to overestimate - переоцінювати, to oversupply - постачати в надлишку

повторна дія

to overmortgage - перезакладати, to overregistrate - повторно реєструвати, to overenumerate - робити повторний перепис

дія, направленої згори

to oversee - контролювати

посилення дії, позначеної основою

to unwind - закривати позицію

under- + SV  SVpr

н/т

54

* *

under- + SV0  SVpr

under- + SVcd  SVpr

under- + SVaf  SVpr

неповнота, недостат-ність дії, позначеної основою

to underbill- вказувати дуже низьку ціну, 10 underfund - недостатньо фінансувати, to undersubscribe - під-писуватися (на акції) не в повному обсязі, to under-consume - недостатньо споживати, to undercapitalize - недостатньо капіталізувати, to underestimate - недо-оцінювати, to underpay - дуже низько оплачувати, to undersell- продавати за зниженими цінами

рух знизу, вгору, дія, направлена на предмет

to undercut - збивати (ціну), to underlie - лежати в основі, to uпdепnіпе - підривати

передача іншій особі

to underlease, to underlet - здавати в суборенду

up- + SV  SVpr

н/т

8

*

up- + SV0  SVpr

up- + SVcd  SVpr

дія знизу вгору, ріст

to upvalue - підвищувати вартість, to uphold - підтри-мувати (попит), to uplift - підвищувати (ціну), to upgrade - підвищувати кваліфікацію

зміна стану

to update - модернізувати


 
 

Цікаве

Загрузка...