WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Моделі за рядом імені дії: SVPr + -al → SN (1 дериват), SVpr + -ance → SN (3 деривати), SVpr + -у → SN (2 деривати), SVpr + -age → SN (3 деривати), SVpr + -ure → SN (1 дериват), SVpr + -th → SN (2 деривати) характеризуються низькою продуктивністю, утворюючи ПО економічних термінів-іменників зі СЗ дії, якості, стану, процесу або результату дії. Вони вибираються основами префіксальних дієслів структурних типів pr + SVengl+ (модель з суфіксами -аl та -th: -outgrowth -результат, переростання, overgrowth – надмірний ріст, upheaval – підйом)та pr + SVbor (модель з суфіксами -age, -ance, -ure та -у: misentry – помилкова бухгалтерська проводка, underpackage – погана упаковка, miscarriage – недоставлення за адресою, misdelivery - неправильна здача (товару), foreclosure - втрата права викупу закладеного майна, overabundance – надмір, зайвина, underinsurance – неповне страхування.

Конверсивна модель SVpr → SN зі СЗ дії, результату або наслідку дії характеризується середньою продуктивністю (78 дериватів), наприклад: to override – виплачувати комісійні (менеджерам) override – додаткова винагорода, комісійні, що додаються менеджерам до зарплати, to outrage -переступати закон outrage – грубе порушення закону, to overrun – коштувати більше overrun - ситуація, коли товар коштує дорожче, ніж: очікується. Більшість віддієслівних ПО іменників була утворена ще в XV та XVI століттях. Після 1650 р. двохскладові та трьохскладові слова від дієслівних основ латинського та французького походження створювалися в основному суфіксальним способом [146, с. 364]. На сучасному етапі конверсія поступається суфіксації – одному з продуктивних способів віддієслівного термінотворення.

CM за рядом імені діяча представлені двома моделями: 1) продуктивною CM pr + -еr → SN зі СЗ агентивності (18 дериватів): misuser – особа, що зловживає або неправильно щось використовує, foreseer – передбачлива людина, overbidder – особа або фірма, яка перебиває ціну, overseer – контролер; 2) непродуктивною SVpr + -ее → SN зі СЗ реверсивної агентивності (1 дериват): underlessee – суборендатор.

Суфіксальні словотворчі моделі віддієслівних дериватів за ад'єктивним рядом: SVpr +-able → SA зі СЗ здатності (1 дериват), SVpr + -ive → SA (3 деривати), SVpr + -ant → SA (1 дериват), SVpr + -ous → SA (1 дериват) та SVpr + -ful → SA (1 дериват) зі СЗ характерної ознаки, властивості, якості демонструють низьку продуктивність в сучасній англійській субмові економіки, наприклад: foreseeable – що можна передбачити, outrageous – невиправданий (про ціну), overactive – надто активний, underactive – недостатньо економічно активний, overabundant – надлишковий, mistrustful – недовірливий.

Конверсивна CM за ад'єктивним рядом SVpr (SPI або SPII) → SA зі СЗ якісної ознаки (72 деривати) демонструє середню продуктивність, наприклад: misleading - що веде неправильним шляхом, underwriting - гарантійний; oversubscribed – з надмірним об'ємом підписки на акції, outworn - зношений, застарілий, undervalued – оцінений не досить високо.

Таким чином, у англійській субмові економіки основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами реалізують свої словотворчі потенції за рахунок конверсивних та суфіксальних віддієслівних CM. Продуктивність моделей за рядом імені дії SVpr + -ing → SN, SVPr + -ion/-ation/-ication → SN, SVpr + -ment → SN та SVpr → SN є результатом номіналізації стилю наукової літератури. Моделі за рядом імені діяча демонструють низьку продуктивність в субмові економіки. Словотворчі віддієслівні моделі за ад'єктивним рядом представлені, головним чином, конверсивною моделлю SVpr (PI або РII) → SA.

Висновки

Результати дослідження демонструють, що у англійській економічній терміносистемі функціонують префіксальні дієслова з германськими дієслівними префіксами be-, fore-, mis-, out-, over-, un-, under- та up-, які виражають спеціальні поняття різних областей економіки, зокрема: основ економічної теорії, ресторанного та туристичного бізнесу, маркетингу та реклами, фінансів та бухгалтерського обліку, управління людськими ресурсами та виробництвом. Останні дві сфери нараховують найбільшу кількість префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами. Шляхом термінологізації префіксальних дієслів є семантична деривація або дієслівна префіксація. 85,41% основ від загальної кількості виявлених основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами є префіксальними дериватами, які співвідносяться з моделями та мікромоделями префіксальних дієслів.

Префіксальні моделі дієслів з германськими дієслівними префіксами демонструють середню або низьку продуктивність в англійській субмові економіки, оскільки дієслова становлять незначну частину будь-якої термінології. Продуктивними при утворенні основ префіксальних дієслів у функції економічних термінів є високопродуктивні CM сучасної англійської мови mis-+ SV → SVpr, out- + SV → SVpr, over- + SV → SVpr, under- + SV → SVpr, що свідчить про відсутність спеціального інвентарю CM префіксальних дієслів в англійській економічній терміносистемі. У межах продуктивних моделей виділяються структурні мікромоделі. Із збільшенням продуктивності моделі збільшується кількість структурних мікромоделей у її межах.

Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами представлені різними структурними типами, проте, домінують гібридні основи (61,32%), переважно похідні основи структурного типу pr + SVbor. Це є доказом того, що генетичний фактор не відіграє значної ролі при утворенні основ префіксальних дієслів.

Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами беруть активну участь в утворенні віддієслівних похідних основ термінів-іменників та прикметників шляхом суфіксації та конверсії. Ліве розширення основи дієслова, тобто германський дієслівний префікс, робить основу словотворчо пасивною в утворенні віддієслівних основ складних та префіксальних термінів. Основи префіксальних дієслів є неактивними в утворенні ПО суфіксальних прикметників. Значення якісної ознаки, яка мотивується дією префіксального дієслова, виражається, головним чином, ад'єктивованими дієприкметниками. Найвищі показники словотворчої активності характерні для основ префіксальних дієслів при утворенні імен дії, що визначається загальними тенденціями сучасної субмови науки до номіналізації стилю наукової літератури. Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами демонструють низьку активність за рядом імені діяча, що пояснюється відсутністю в терміносистемі відповідних лексичних та семантичних ніш. При утворенні суфіксальних віддієслівних основ іменників, основи префіксальних дієслів з твірними основами іншомовного походження з суфіксами та маркерами тяжіють до інтеграції з генетично спорідненими афіксами; валентні зв'язки основ префіксальних дієслів з кореневими твірними основами англійського та іншомовного походження не визначаються етимологією суфікса. У сучасній англійській економічній терміносистемі найвищі показники продуктивності демонструють віддієслівні суфіксальні словотворчі моделі за рядом імені дії SVpr + -ing → SN, SVpr + -ion/-ation/-ication → SN, SVpr + ment → SNта конверсивна модель SVpr → SN.


 
 

Цікаве

Загрузка...