WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

2. ПО іменників за рядом імені діяча з суфіксом -erзі СЗ агентивності:to forecast - прогнозувати → forecaster - прогнозист.

3. ПО іменників, утворених шляхом конверсії:to forecast - прогнозувати → forecast - проноз.

4. ПО ад'єктивованих дієприкметників:to outspend - перевершити когось за рівнем витрат → outspent - перевитрачений, to underspend - витрачати надто мало → underspent - витрачений у малій кількості.

V.ТО префіксального дієслова з германським дієслівним префіксом out- структурного типу рr + SNborбере участь в утворенні віддієслівного ПО іменника і суфіксом -ing зі СЗ результату дії: to outsource - наймати іншу організацію для своєї роботи → outsourcing – отримання матеріалу або частини від постачальника за межами організації.

VI.ТО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами структурного типу pr + SVborsuf(m) утворюють такі віддієслівні ПО термінів:

1. ПО іменників за рядом імені дії з суфіксами-ion/-ationзі СЗ дії,процесу чи стану:to misestimate - невірно оцінювати → misestimation - невірна оцінка,to overqualify - надавати високу професійну кваліфікацію → overqualification - надто висока професійна кваліфікація, to overidentify - визначати дані рівняння основі великої кількості факторів → overidentification – визначення даних економічного рівняння на основі великої кількості відомих факторів.

2.ПО іменників, утворених шляхом конверсії:to overestimate оцінювати дужe високо → overestimate – дуже висока оцінка, to underestimate - недооцінювати → underestimate – недооцінка.

3.ПО ад'єктивованих дієприкметників:to underutilize – використовувати неповністю → underutilized – використаний неповністю, to overcapitalize - надто високооцінювати капітал (компанії) → overcapitalized - що характеризується наданням доходу за акціями компанії нижче прийнятого рівня, "розводнений", to misclassify – неправильно класифікувати → misclassified – неправильно класифікований.

VII.ТО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами структурного типу pr + SVborp'+suf(m) утворюють віддієслівні основи похідних іменників за рядом імені дії з суфіксом -ion зі СЗ дії, процесу чи стану (to overaccumulate - перенакопичувати (капітал) → over accumulation - перенакопичення, to misallocate - неправильно використовувати (ресурси) → misallocation - неправильне використання) та ПО ад'єктивованого дієприкметникаминулогочасу(to overасcumulate - overасcumulated - перенакопичений).

Аналіз словотворчої активності та внутрішньої валентності ТО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами у віддієслівному термінотворенні (див. табл. Д. 1 додатку Д) дає можливість сформулювати основні закономірності реалізації їх словотворчих потенцій, а саме:

1. Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами з коревою ТО англійського походження, тобто основи структурних типів SVcngl, pr + SVangl+, тяжіють до інтеграції з генетично спорідненим германським суфіксом імені дії -ing.

2.Основи префіксальних дієслів з кореневими ТО англійського або іншомовного походження (структурні типи: pr + SVcngl, pr + SVengl+, pr + SVbor, pr + SVbor+) беруть участь в утворенні ПО іменників зі СЗ агента дії, поєднуючись з суфіксом -ег. Найвищі показники активності демонструють ТО структурного типу pr + SVcngl+. Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами з ТО афіксальної структури є пасивними в утворенні імен діяча, що говорить про те, що словотвірна структура основи є одним із факторів, який впливає на реалізацію її словотворчих потенцій за рядом імені діяча.

3.Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами з ТО іншомовного походження структурного типу pr + SVbor демонструють високу словотворчу активність та широкі валентні зв'язки, які є результатом синонімії моделей суфіксального слово- та термінотворення. Вони можуть комбінуватися з суфіксами –ation/-ion/-ication, -ment, -ing, -y, -age, -ure, -ance, проте, проявляючи найвищу активність при поєднанні з суфіксами –ation/-ion/-ication, -ment, -ing. Широкі валентні зв'язки основ префіксальних дієслів з ТО іншомовного походження визначаються тим, що історично значна частина дієслів, що є ТО для основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами, була запозичена з французької або латинської мов паралельно з їх дериватами - суфіксальними іменами дії, які й визначають характер валентності основ префіксальних дієслів, що містять ці іншомовні ТО, у віддієслівному термінотворенні, наприклад: to misenter → misentry (nop.: to enter <д.фр. enter> → entry <фр. entree>), to overconsume → overconsumption (nop.: to consume <лат. consumere> → consumption <лат. consumptio>), to undervalue → undervaluation (nop.: to value <фр. valoir> →valuation <д.фр. valuacion>), to over abound → overabundance (nop.: to abound <д.фр. abonder> -> abundance <д.фр. abondance>).

4.Основи префіксальних дієслів з дієслівними ТО кореневої структури, тобто основи структурних типів pr + SVengl, pr + SVengl+, pr + SVbor, pr + SVbor+є активними при утворенні ПО іменників шляхом конверсії.

5.Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами з ТО афіксальної структури, що містять іншомовні суфікси або маркери -ate, -ify (структурні типи pr + SVborsuf(m), pr+SV borpr+suf(m)) тяжіють до інтеграції з генетично спорідненими суфіксами латинського походження -ion/-ication. Результати дослідження підтверджують положення про те, що основи префіксальних дієслів з маркерами вищевказаних структурних типів "за своєю словотворчою активністю тяжіють до основ простого складу, а за вибірковістю - до основ слів похідної структури, оскільки маркер накладає на вибірковість основи такі ж самі обмеження, як і суфікс" [10, с. 6].

6.Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами є неактивними в породженні суфіксальних прикметників. У той же час, значна частина основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами бере участь в утворенні ПО ад'єктивованих дієприкметників.

7.ПО, що співвідносяться за структурою та семантикою з ТО префіксальних дієслів у формі Past Indefinite або Past Participle структурних типів pr + SVengl+, pr + SVbor+в англійській економічній терміносистемі не виявлені.

Виявлені основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами умовно та дефектно членованої структури за своєю активністю та вибірковістю тяжіють до основ кореневого складу, оскільки можуть утворювати два і більше ПО слів та термінів, активно поєднуючись як з суфіксами іменників,такі з суфіксами прикметників, наприклад: to mistake - помилятися → mistakable - що можна неправильно зрозуміти, mistake - помилка; to understand - розуміти → understanding – розуміння, understandable - зрозумілий; to undertake - братися →undertaker – підприємець, undertaking - справа, підприємництво; to forfeit - позбавляти права на щось, forfeit -конфіскація, forfeiting – форфайтинг, forfeiture – позбавлення (прав, майна).

Словотворчі потенції основ префіксальних дієслів також залежать від характеру префікса, який формує семантичний об'єм ПО. Основа з префіксом be- бере участь в подальшому термінотворенні: to bespeak - замовляти наперед → to bespoken – зроблений на замовлення (на відміну від масового виробництва).

Основи з префіксом fore- є словотворчо активними в утворенні економічних термінів-іменників шляхом суфіксації та конверсії: to forecast - прогнозувати → forecasting - прогноз, forecaster - прогнозист, forecast - прогноз, передбачення; to forestall - скупляти наперед → forestalling - скупка товарів з метою контролю цін.


 
 

Цікаве

Загрузка...