WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

г) з суфіксом -th зі СЗ стану або результату дії: to overgrow - рости надто швидко → overgrowth - надмірний ріст (економіки), to outgrow - перерости → outgrowth - результат, продукт.

2.ПО іменників за рядом імені діяча з суфіксом-еr/-or зі СЗ агентивності:to oversee - спостерігати → overseer - контролер, майстер, to underbid - пропонувати нижчу ціну → underbidder - особа, що пропонує нижчу ціну, to outrun - випереджати → outrunner - вісник, гонець.

3.ПО іменників, утворених шляхом конверсії: to outlet - випускати, давати вихід → outlet -ринок збуту, торговельна точка, to overshoot - переповнювати (ринок) → overshoot - переповнення (ринку), to underbid - зробити пропозицію за нижчою ціною (у порівнянні з іншими) → underbid - пропозиція ціни, нижчої у порівнянні з іншими, скачок.

4.ПО ад'єктивованих дієприкметників:to outlie - лежати далі або зовні → outlying - віддалений, периферійний (про райони), to underlie - лежати в основі (чогось) → underlying - основний; to unlade - розвантажувати → unladen - без вантажу, to underpay - дуже низько оплачувати → underpaid -низькооплачуваний.

III. ТО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами структурного типу pr + SVbor беруть участь в утворенні таких ПО:

1. ПО іменників за рядом імені дії з суфіксами:

a) -ation /-ion/-tion/- ication зі СЗ дії, процесу або стану. У науковій літературі статус вищевказаних суфіксів не знаходить однозначного вирішення. У загальних роботах з лексикології та словотвору -tion, -ion та -ication часто розглядаються лінгвістами як аломорфи суфікса -ation [14; 49; 75]. Інші мовознавці вважають суфікси -ation /-ion/-tion/- ication самостійними морфемами, які мають синонімічні значення [46, с. 68; 64, с. 78 - 81]. Ми дотримуємося першої точки зору та розглядаємо -tion, -ion та -ication, як аломорфи суфікса -ation, вибір яких визначається словотвірною структурою основи.

Суфікс -ion приєднується до основ префіксальних дієслів з ТО кореневої або суфіксальної структури (з суфіксом або маркером -ate), наприклад: to overallocate -розміщувати → overallocation - передача облігацій для розповсюдження на суму, що перевищує заплановану, to misdirect - невірно направляти → misdirection - неправильна вказівка, to overestimate - давати завищену оцінку → over estimation - завищена оцінка.

Суфікс -ation є ускладненням -ion за рахунок морфеми -ate [46, с. 68; 116, с. 119]. Р. Г. Зятковська розглядає суфікси -ation, -ition, -ication та подібні як складні морфи, котрі складаються з субморфів, один з яких не має власного значення і тому не може відноситися до одиниці морфемного рівня [45, с. 8]. Існування у складі суфіксального морфу кількох субморфів не суперечить принципу неподільності морфеми, оскільки субморф позбавлений значимості, властивої одиницям морфемного рівня, і не може мати статусу морфеми. Суфікс -ation, як правило, комбінується з основами префіксальних дієслів, що містять ТО кореневої та суфіксальної структури (з суфіксом -ize), наприклад: to misinform - неправильно інформувати → misinformation - дезінформація, to misrepresent - перекручувати (факти) → misrepresentation - перекручування (фактів), to overimport - надмірно імпортувати → overimportation - надмірний імпорт, to overutilize - надмірно використовувати → over utilization - надмірне використання.

Суфікс -ication є ускладненням -ation за рахунок морфеми -іс. Він вибирається основами префіксальних дієслів з ТО кореневої структури на або ТО з суфіксом -ify, наприклад: to misapply - неправильно використовувати → misapplication - неправильне використання, to misclassify - класифікувати неправильно → misclassification - неправильна класифікація, to overcapitalize - надто високо оцінювати капітал (компанії) → overcapitalization - надмірна капіталізація.

б) -ment зі СЗ процесу, дії або факту виконання дії: to overdevelop - надмірно розвивати (галузь) → overdevelopment - надмірне господарське освоєння (природних ресурсів), to misalign - відхилятися → misalignment - стійке посилення валютного курсу від рівня фундаментальної рівноваги, to undernourish - недогодовувати → undernourishment - недостатнє харчування.Слід зазначити, що кінцеві фонеми [f], [d], [p] позитивно впливають на внутрішню валентність основи дієслова з суфіксом -ment, у той час як відсутність позиції префікса є негативним фактором [4, с. 8].

в) -ing зі СЗ дії, наслідку або результату дії: to mispost - неправильно робити проводку → misposting - помилка у проводці, to overbill - відправляти рахунок факттуру на суму, що перевищує вартість товару → overbilling - відправлення рахунку - фактури на суму, що перевищує вартість товару, to underfund -недостатньо фінансувати → underfunding - недостатнє фінансування;

г)-y з абстрактним значенням: to misdeliver - неправильно здавати (товар) → misdelivery - неправильна поставка (товару), to misenter - робити помилкову (бухгалтерську) проводку → misentry - помилкова (бухгалтерська) проводка;

д) -ance/-ence зі СЗ назви дії або результату дії:to overabound - бути в дуже великій кількості → overabundance - надмір, зайвина, to overinsure - страхуватися на суму, що перевищує вартість страхового об'єкту → overinsurance - надмірне страхування, to underinsure - застрахувати на суму, нижче вартості речей → underinsurance - неповне страхування;

е) –ure зі СЗ результату дії: to foreclose - позбавляти права викупу закладеного майна → foreclosure - втрата права викупу закладеного майна;

ж) -age зі СЗ дії або результату дії: to misuse - неправильно використовувати → misusage - неправильне використання, to miscarry - не доходити за адресою →miscarriage - недоставлення за адресою.

2. ПО іменників за рядом імені діяча з суфіксами:

а) -er/-or зі СЗ агентивності: to misuse - зловживати, неправильно використовувати → misuser - особа, що зловживає або неправильно використовує що-небудь, to outfit - постачати обладнання → outfitter - постачальник обладнання, to overachieve - досягати більше запланованого або можливого → overachiever - той, хто наполегливо працює і досягає значних результатів;

б)-ee зі СЗ реверсивної агентивності: to underlease - здавати в суборенду → underlessee - суборендатор.

3. ПО іменників, утворених шляхом конверсії:to uplift - піднімати → uplift - підняття (цін), to undercharge - призначати надто низьку ціну → undercharge - надто низька ціна, to oversupply - постачати в надлишку → oversupply - поставка, що перевищує вимогу, to overissue - випускати більше дозволеної кількості (акції, банкноти) → overissue - надмірна емісія банкнот.

4. ПО прикметників з суфіксами -ous, -ant, -ive, -fulзі СЗ ознаки, якості або властивості того, що позначено основою: to outrage - порушувати право, принципи → outrageous - невиправданий (про ціну), to overabound - бути в дуже великій кількості → overabundant - надлишковий, to overact - заходити надто далеко → overactive - надто економічно активний, to underproduce - виробляти (продукцію) в недостатній кількості → underproductive - малопродуктивний, to mistrust - не довіряти → mistrustful - недовірливий;

5. ПО ад'єктивованих дієприкметників:to overemploy - перевантажувати роботою → overemployed - перевантажений (про працівника), to outdate - застарівати → outdated - застарілий, to unpack - розпаковувати → unpacked - розпакований, to update - модернізувати → updated - модернізований.

IV.TO префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксамиструктурного типу pr + SVbor+ утворюють такі віддієслівні ПО термінів:

1. ПО іменників за рядом імені дії з суфіксом-ing зі СЗ дії, процесу чирезультату дії: to forecast - прогнозувати → forecasting - прогнозування, to overspend - витрачати надто багато → overspending - перевитрата, to overtake - обігнати (за об'ємом виробництва) → to overtaking - обгін.


 
 

Цікаве

Загрузка...