WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами характеризуються низькою активністю за рядом імені діяча (6,62%). Імена дії складають незначну частину будь-якої терміносистеми, в тому числі й англійської економічної термінолексики. Здатність основи префіксального дієслова до породження похідного деривата зі значенням агентивності, як правило, визначається її семантичною і словотвірною структурою та наявністю в терміносистемі відповідних лексичних та семантичних ніш, наприклад: to outlie - лежати дальше або зовні (чогось) → outlier - людина, що проживає не за місцем служби, to oversee - наглядати → overseer - контролер, to underwrite - гарантувати → underwriter - гарант розміщення (позики).

Показники словотворчої активності основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами в утворенні ПО іменників шляхом конверсії середні: 78 основ префіксальних дієслів (27,18%) стали ТО для вддієслівних конверсивних ПО іменників-термінів. Конверсія характерна, головним чином, для основ префіксальних дієслів кореневої структури (структурні типи: pr + SV bor, pr + SVengl, pr + SVbor+ та pr + SVengl+), наприклад:to miscount - неправильно рахувати → miscount - неправильний підрахунок, to overstrain - перенапружувати → overstrain - перенапруження (напр., у витратній частині бюджету), to overload - перевантажувати → overload - перевантаження. Наше дослідження підтверджує положення про те, що конверсія як спосіб слово- та термінотворення значно знизила свою активність на сучасному етапі [35, с. 33; 39, с. 31].

Активність основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами в породженні віддієслівних ПО прикметників не дуже висока. Вони є неактивними в утворенні ПО суфіксальних прикметників (2,44%): to overact - overactive - надто активний, to overabound - бути в достатку → overabundant - надлишковий, to foresee - передбачати → foreseeable - що можна передбачити. Більшість ПО віддієслівних прикметників-термінів є ад'єктивованими дієприкметниками, так як у сучасній англійській мові значення якісної ознаки, яка мотивується дією, виражається переважно не віддієслівними суфіксальними прикметниками, а ад'єктивованими дієприкметниками [10, с. 14]. Ад'єктивовані дієприкметники або конверсивні прикметники позначають відношення до дії як постійну властивість або якість предмета, тобто, ад'єктивація дієприкметників - цепроцес поступового накопичення дієприкметником ад'єктивованих значень - значень постійної, статичної ознаки та послаблення граматичних рис дієслівності (значення часу, виду, стану), що призводить в більшій чи меншій мірі до відриву такого дієприкметника від системи форм дієслова. Ступінь ад'єктивації дієприкметників в значній мірі залежить від ступені віддаленості лексичного значення ад'єктивованого дієприкметника від лексичного значення відповідного дієслова [49; 110, с. 56]. З точки зору синхронії ад'єктивація розглядається як співіснування дієприкметника та віддієприкметникового прикметника. 66 основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами (23,0%) взяли участь в утворенні ад'єктивованих дієприкметників, наприклад: to overfund -фінансувати в надлишку → overfunded - фінансований в надлишку, to underman -укомплектувати неповністю → undermanned - неукомплектований, to outsell - продавати більше, ніж конкуренти → outsold - розпроданий; to underlie - лежати в основі (чогось) → underlying - основний, to overwhelm - завалювати товарами) → overwhelming - незліченний.

Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами є словотворчо пасивними в утворенні ПО складних та префіксальних термінів.

Словотворча потенція основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами реалізується за рахунок їх валентних властивостей.

Розглянемо внутрішню валентність виділених вище структурних типів основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами у віддієслівному термінотворенні (див. табл. Д. 1 додатку Д).

І. ТО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами структурного типу pr + SVengl утворюють такі віддієслівні ПО термінів:

1. ПО іменників за рядом імені дії з суфіксами:

a) - ing зі СЗ дії, наслідку або результату дії: to unload - розвантажувати → unloading - розвантаження, to understock - недопостачати товар → understocking - недостатній запас товарів, to overbook - продавати більше квитків або місць в готелі, ніж є в наявності → overbooking - продаж квитків місць в готелі в кількості, що перевищує наявну на даний момент.

Традиційна точка зору визнає існування двох суфіксів - омонімів - ing: словотворчого афіксу віддієслівних іменників (the first reading) та граматичної морфеми, яка утворює неособові форми дієслова - дієприкметник теперішнього часу або герундій (developing countries, the process of buying)[9, c. 102; 177, с. 151]. Ми поділяємо точку зору, згідно якій в англійській мові існує одна інгова форма з лексико-граматичним значенням дії, котра в словникові без мовного контексту є абстракцією. У мові системне значення дії, яке проявляється у всіх варіантах інгової форми, обов'язково та регулярно ускладнюється позиційним синтагматичним значенням, в результаті чого форма номіналізується (Smoking is harmful), ад'єктивується (the dancing-hall)або адвербалізується (While choosing a computer he was careful), а дериват включається в новий морфологічний клас [62, с. 150; 123; 143]. Віддієслівні ПО іменників з інговим закінченням часто не фіксуються словниками і не відтворюються в мові як готові лексичні одиниці, а виникають безпосередньо в процесі мовлення, тому їх можна вважати мовними оказіоналізмами [124, с. 203]. У той же час, регулярність та висока частотність, з якою вони зустрічаються в тексті та мовленні, дає можливість говорити про дериваційний процес, специфіка якого полягає в бінарній лексико-граматичній природі суфікса -ing. У процесі номіналізації інгова форма дієслова набуває СЗ процесу або результату дії суфікса -ing, переходячи до лексико-граматичної категорії іменника. На прикладі інгових форм спостерігається суміщення ознак власнелексичної та граматичної деривації.

б) -ment зі СЗ процесу дії: to unship - розвантажувати → unshipment - розвантаження.

2. ПО іменників за рядом імені діяча з суфіксом-еrзі СЗ агентивності:to overlook - наглядати → overlooker - наглядач (за працею найнятих робітників), to outshop - робити покупки за межами місця проживання → outshopper - особа, що робить покупки за межами місця проживання.

3. ПО іменників, утворених шляхом конверсії:to mismatch - не відповідати → mismatch - невідповідність (між сукупним попитом та структурою виробничих потужностей), to overkill - робити дорогу, але неефективну рекламу → overkill - дорога реклама, яка швидше відштовхує, ніж привертає покупців, to overstock - робити дуже великий запас → overstock - надлишок (товару).

4. ПО ад'єктивованих дієприкметників:to overflow - переповнювати → overrflowing - переповнений; to overcrowd - переповнювати → overcrowded -переповнений, to overborrow - позичати надто багато → overborrowed - що перевищує рівень платоспроможності зайомщика (про позику).

II. ТО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами структурного типу pr + SVcngl+ утворюють такі віддієслівні ПО:

1. ПО іменників за рядом імені дії з суфіксами:

a) -ing зі СЗ дії: to outbid - запропонувати більш вигідну ціну або умови → outbidding - пропозиція більш вигідних умов, набивання ціни, to unwind - закрити позицію → unwinding - закриття позиції, to oversell - продавати більше своїх класів → overselling - продаж товарів в кількості, що перевищує наявну;

б) -ment зі СЗ процесу або факту виконання дії: to underpay - дуже низько оплачувати → underpayment - низька оплата, to overpay - переплачувати →overpayment - переплата;

в)з суфіксом -аl зі СЗ кінцевого результату дії: to upheave - піднімати → upheaval - підйом, переворот;


 
 

Цікаве

Загрузка...