WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

2) оцінку, оцінювання: to bid- пропонувати ціну → to outbid - пропонувати більш вигідну ціну або умови; to estimate - оцінювати → to underestimate - недооцінювати; to judge - оцінювати → to misjudge - неправильно оцінювати;

3) рух: to ride - їхати → to override - переїхати → to override - ігнорувати правила організації з меншими повноваженнями; to run - бігти, рухатись → to outrun - випереджати (за темпами росту); to fly - літати → to overfу - перелітати (країну);

4) узагальнена кількісна характеристика: to cumulate - накопичувати to accumulate - накопичувати to overaccumulate - перенакопичувати (напр., капітал); to abound - бути у великій кількості to over abound - бути у дуже великій кількості;

5) вербальна та невербальна комунікація: to speak - говорити to bespeak - замовляти заздалегідь; to inform - інформувати to misinform – неправильно інформувати;

6)соціальні процеси: to educate - надавати освіту to miseducate - надавати погану освіту; to qualify - надавати кваліфікацію to overqualify - надавати високу професійну кваліфікацію; to represent - представляти tooverrepresent - надавати більше представництво, ніж; потрібно;

7) структурна організація: to arrange - організовувати to misarrange -неправильно організовувати;

8) місцезнаходження: to locate - розміщувати to allocate - розподіляти to overallocate - передавати облігації для розповсюдження на суму, щоперевищує заплановану; to lie - лежати to outlie - лежати назовні (чогось); to hang - висіти, затримуватися to overhang - нависати, виступати (над чимось) to overhang - не продаватися на ринку (про велику кількість товару);

9)фізична характеристика: to freeze - заморожувати to unfreeze -розморожувати;

10)розумова діяльність: to understand - розуміти to misunderstand - неправильно розуміти;

11) екзистенійний стан: to grow - рости to overgrow - зростати надто швидко; to develop - розвиватися to overdevelop - надмірно розвиватися (про галузь); to achieve - досягати to overachieve - досягати більш запланованого;

12) сприйняття за допомогою органів чуття: to see - бачити to foresee - передбачати, to oversee - наглядати (за працею), to look - дивитися to overlook- дивитися зверху to overlook- наглядати;

13) абстрактне значення: to let - дозволяти to outlet - давати вихід; to wind (up) - зробити підсумок to unwind - зробити залік, закрити позицію.

Іменники, що є вершинами СЛ, належать до таких семантичних класів:

1) час: date - дата to date - датувати to outdate - виходити із використання, to misdate - неправильно датувати (напр., документ);

2) абстрактне значення:trust - довіра to trust - довіряти to mistrust - не довіряти; heat - тепло to heat - нагріватися to overheat - перегріватися to overheat - розвиватися надто високими темпами, line - лінія, межа to line - проводити лінію to overline - переходити встановлену межу (про суму кредиту);

3) мовна та немовна комунікація:report - повідомлення to report - повідомляти tounderreport - занижувати відомості;

4) оцінка:price - ціна to price - оцінювати to outprice - переплачувати; value - ціна, вартість to value - оцінювати to outvalue - бути дорожчим; charge - ціна to charge - призначати ціну to overcharge - призначати завищену ціну;

5) локативність: place - місце to place - розміщувати to outplace - надавати допомогу колишнім працівникам у пошуках нової роботи;

6) гроші, їх замінники та фінансові операції: credit - кредит to credit - надавати кредит to overcredit - надавати надмірний кредит; mortgage - закладна to mortgage - закладати to overmortgage - перезакладати; fund -фонд, капітал to fund - фінансувати to overfund - фінансувати в надлишку;

7) предмет: load - вантаж →to load - вантажити → to overload - перевантажувати; freight - вантаж → to freight - вантажити → to overfreight-перевантажувати; book - книга → to book - замовляти заздалегідь → to overbook - продавати більше квитків або місць в готелі, ніж є в наявності;

8) збірні назви: crowd - натовп → to crowd - наповнювати → to overcrowd - перенаповнювати (приміщення); staff- персонал, штат службовців → to staff- укомплектовувати штатом → to overstuff - дуже роздувати штати; stock -запас → to stock - запасати → to overstock - робити надто великий запас;

9) приміщення:store - магазин to store - зберігати в магазині to overstore - відкривати (фірмами) велику кількість магазинів; mine - шахта, копальня to mine - підкопувати to undermine - підкопувати, підривати to undermine - послаблювати (контроль); shop - магазин to shop - робити покупки -> to outshop - робити покупки за межами місця проживання;

10) структура та організація: grade -розряд, категорія to grade – розміщувати за розрядом to upgrade - переводити у вищу категорію або на вищеоплачувану роботу; class - клас, розряд to classify - класифікувати to misclassify - неправильно класифікувати;

11) особа: man - робітник to man - укомплектовувати to overman - роздувати штати;

12) вид транспорту: ship - корабель to ship - вантажити на корабель to unship -розвантажувати корабель;

13) речовина: water- вода to water - поливати to unwater - осушувати.

Отже, іменники та дієслова, які є вершинами СЛ, виражають як спеціальні, так і загальні поняття. Термінологічні значення вершин СЛ є результатом трансформації побутових уявлень у наукові або семантичного розвитку сигніфікативних значень загальновживаних слів. Частина термінів, які є вершинами СЛ, була запозичена з інших мов для позначення спеціальних економічних реалій. Семантика вершин СЛ досить різноманітна, що є свідченням багатогранності англійської економічної термінолексики. Серед виявлених вершин домінують дієслова зі СЗ загальної дії, оцінки та оцінювання, руху та іменники,що позначають оцінку, предмет, фінансові операції або мають абстрактне значення.

2.2.2Структурна характеристика твірних основ вершин словотворчих ланцюжків

У англійській економічній терміносистемі основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами представлені ПО першого, другого та третього дериваційних актів. Словотворчий аналіз основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами показав, що вершинамиСЛ, компонентами яких вони є, можуть бути основи різної словотвірної структури, а саме:

1) кореневі ТО дієслів англійського та іншомовного походження, що не містять морфологічних показників частин мови (51,43%),


 
 

Цікаве

Загрузка...