WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Дослідження особливостей словотвірної структури ТО, що поєднуються з германськими дієслівними префіксами, дозволяє виявити та наочно представити словотворчі структурні типи ПО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами в сучасній англійській економічній терміносистемі (див. табл. В.1 додатку В), а саме:

1. pr + SVcngl: to underwork - працювати не досить добре, to oversave - перевищувати об'єм запланованих збережень, to unlock - відкривати (що було раніше закрите).У складі даного типу функціонують префікси mis-, out-, over-, un- та under-.

2. pr + SVcngl: to unlade -розвантажувати, to outtake - не включати відомі дані, to overbuy - закупляти дуже велику кількість.Цей структурний тип представлений основами префіксальних дієслів з префіксами fore-, mis-, out-, over-, un-, under- та up-.

3. pr + SVbor: to overpurchase <фр. porchasier> - закуповувати надлишкову кількість товару, to underprovide <лат. providere> - надавати недостатній капітал, to outperform <д.фр. parfourmer> - обігнати за виробничими показниками.Основи префіксальних дієслів цього структурного типу містять префікси fore-, mis-, out-, over-, up-, under- та up-.

4. pr + SVbor+: to forecast <д.сканд. kasta> - прогнозувати, to outspend <лат.expendere> - перевершити за рівнем витрат, to overtake <д.сканд> - обганяти за об'ємом виробництва.

5. pr + SNbor: to outsource <д.фр. sors> - наймати іншу організацію для своєї роботи.

6. pr + SVborsuf(m):to overregistrate - повторно реєструвати під час перепису, to underpopulate <лam. populare>- мало населяти, to overidentify - визначати дані рівняння на основі великої кількості фактів. Основи префіксальних дієслів цього структурного типу мають у своєму складі префікси mis-, out-, over-, un- та under-.

7. pr + SVborpr+suf(m): to misallocate <лат. allocare>- неправильно розподіляти, to underenumerate - пропускати під час реєстрації, to overасcumulate <лат. - перенакопичувати (капітал).Цей тип представлений основами префіксальних дієслів з префіксами mis-, over- та under-.

Деякі основи дієслів з германськими дієслівними префіксами mis-, over- та under- мають непохідну умовно або дефектно членовану структуру, яка є результатом деривативного спрощення внаслідок розходження семантики ТО та співвідносної з нею ПО префіксального дієслова: to become - ставати, to mistake - помилятися, to understand - розуміти, to undertake - братися (за щось).Існування основ умовно та дефектно членованої структури в сучасній англійській мові є свідченням динаміки мовних процесів.

Отже, у сучасній англійській економічній терміносистемі функціонують як гібридні, так і негібридні ПО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами. Гібридні деривати становлять 61,32% від загальної кількості виявлених основ префіксальних дієслів, що свідчить про те, що генетичний фактор не є вирішальним для творення основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами. Найбільш характерними для сучасної англійської субмови економіки є основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами таких структурних типів: рг + SVbor, pr + SVengl+ та pr + SVengl, тобто префіксальні основи дієслів з ТО простої словотвірної структури (префікс + основа кореневого дієслова).

2.1.3 Словотворчі моделі префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами

Більшість виявлених основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами (85,41%), є префіксальними дериватами, які утворилися за префіксальними моделями безпосередньо для позначення спеціальних понять різних сфер економіки. Слід зазначити, що значна частина дієслівних префіксальних дериватів була запозичена англійською економічною терміносистемою із загальнолітературної мови як результат трансформації побутових уявлень у наукові, оскільки економічні дисципліни у більшій мірі, ніж інші науки, пов'язані з соціально-економічним життям суспільства.

Розглянемо префіксальні моделі та мікромоделі, які використовуються для творення основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами в сучасній англійській субмові економіки (див. табл. Г. 1 додатку Г).

Виявлена основа префіксального дієслова, що утворена за цією моделлю, співвідноситься з ТО дієслова нульового акту деривації і має СЗ неперехідності: to bespeak - замовляти заздалегідь.

Основи префіксальних дієслів, що співвідносяться з малопродуктивною CM fore- + SV→ SVpr (2.2)

(виявлено 5 дериватів), виражають такі СЗ: 1) передування в часі: to forecast -прогнозувати, to foresee - передбачати; 2) позбавлення: to foreclose - позбавляти власності закладного майна. Максимальними словотворчими компонентами моделі 2.2 є кореневі ТО дієслів нульового акту деривації.

За продуктивною моделлю (28 дериватів)mis- + SV → SVpr (2.3) утворюються основи префіксальних дієслів зі СЗ неправильної або погано виконаної дії. Вона представлена в англійській економічній терміносистемі кількома структурними мікромоделями, а саме:

1) mis- + SV0→ SVpr: максимальними словотворчими компонентами цієї мікромоделі є кореневі ТО дієслів нульового акту деривації: to misapply - неправильно використовувати, зловживати, to misdeliver - неправильно здавати товар, to misenter - робити неправильну бухгалтерську проводку,

2) mis- + SVcd (SVcd ← SN) → SVpr: максимальними словотворчими компонентами вищевказаної мікромоделі виступають відіменні конверсивні ТО дієслів першого акту деривації: to misdate - неправильно датувати (напр., документ), to misbill - виставляти неправильний рахунок, to misstate - робити помилкову заяву;

3) mis- + SVaf (SVsuf або SVpr+suf) → SVpr: максимальними словотворчими компонентами цієї мікромоделі є афіксальні ТО дієслів першого або другого акту деривації: to misclassify - неправильно класифікувати, to misspecify - неправильно оцінювати форму взаємозв'язку, to misallocate - неправильно використовувати (ресурси).

CM out- + SV -> SVpr (2.4) демонструє середню продуктивність (27 дериватів), утворюючи основи префіксальних дієслів, СЗ яких вказує на:

1) перевагу, перебільшення того, що позначено ТО: to outrace - випереджати (за темпами росту), to outvalue - бути дорожчим, ціннішим, to outwork - працювати краще та швидше;

2) дію, направлену назовні, витіснення: to outwinter - відганяти худобу для перезимівлі на пасовище, to outdate - виходити із використання, to outlie - лежати дальше або назовні чогось.

CM 2.4 представлена такими структурними мікромоделями:

1) out- + SV0 →SVpr: to outvote - перемагати шляхом голосування, to outperform - обігнати за виробничими показниками;

2) out- + SVcd (SVcd ←SN ) → SVpr: to outpace - випереджати, to outbargain -перебивати ціну або торгову угоду;

3) out- + SVsuf → SVpr: to outdistance - випереджати.

Транспонувальна CM out- + SN →SVpr (2.5)

є малопродуктивною в англійській субмові економіки: виявлена одна основа префіксального дієслова зі СЗ дії, направленої назовні: to outsource - наймати іншу організацію для своєї роботи.

Найвищою продуктивністю в англійській економічній терміносистемі характеризується CM over- + SV → Svpr (2.6)

Виявлено 105 дериватів цієї моделі з такими СЗ:

1) надмірність дії, позначеної основою: to overtrade - вести торгівлю в обсязі, що виходить за межі наявних коштів, to oversave - робити надлишкові збереження, to overachieve - досягати більше можливого або запланованого;

2)повторна дія: toover mortgage - перезакладати, to overregistrate - повторнореєструвати;

3) дія,направлена згори вниз: to oversee - контролювати, to overhaul - ревізіювати, детально перевіряти.

У межах CM 2.6 виділяються такі структурні мікромоделі:

- over- + SV0 → SVpr: to overlend - надавати більшу позику, ніж потрібно, to overprovide - постачати в надлишку, to overpay - переплачувати;


 
 

Цікаве

Загрузка...