WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови - Курсова робота

Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови - Курсова робота

Підгрупи різних за походженнями суфіксів можуть утворювати один клас певної частини мови. За такими спільними ознаками розрізняються групи суфіксів, що утворюють:

  1. Назви конкретних імен: -er (driv//er), or (sail//or), -ing (darl//ing), -ee (refug//ee), -ice (apparent//ice), -ician (polit//ician), -ist (social//list), -ite (erud//ite), -ent (absolve//ent), -ant (emigr//ant). Ці іменники можна розподілити на дві підгрупи з переважаючими ознаками: а) той, що вказує на дію і б) той, що стосується її.

  2. Назви абстрактних найменувань: -age (bond//age), -ance (alli//ance), -ancy (discrep//ancy), -ation (ador//ation), -ence (effici//ence), -dom (free//dom), -hood (child//hood), -ing (gaz//ing), -ion (invent//ion), -ism (behavior//ism), -ment (better//ment), -ness (happi//ness), -ship (friend//ship), -ty (nave//ty).

  3. Певну лексико-граматичну категорію: існують декілька суфіксів, що утворюють іменники жіночого роду: -ess (steward//ess), -ette (usher//ette), -ina (reg//ina), -ine (hero//ine).

  4. Значна кількість суфіксів надає словам емоційного забарвлення. Це, в першу чергу, суфікси, які відбивають характеристики зменшування: -en (maid//en), -et (bull//et), -kin(s) (Mal//kin), -let (ring//let), -ock (bull//ock).

Ряд суфіксів відбиває негативні якості та ознаки речей. Однак, ця риса властива не усім утворенням: -ard (drunk//ard, але stand//ard), -ster (gang//ster, але lob//ster).

Заслуговує на увагу синонімія суфіксів. Семантичне накладання значень – це явище у мові досить поширене. Збереження варіанта як основного лексично-семантичного центра – виразника значень кількох лексем, спостерігається серед слів з суфіксами -an, -ese,- er, -or, -ite. Залежить це явище, головним чином, від етимології суфікса. Утворення типу doc//torphysici//an, крім того, що мають лише їм властиві додаткові семантичні ознаки, розрізняються за походженням суфікса. Обидва суфікси -or і -an вказують на фах. Зазначені іменники асоціюються з поняттям „лікар", проте значення першого іменника за обсягом значно ширше – це і вчений, і лікар, а друге слово означає лише того, хто практикує лікування із застосуванням препаратів та хірургії. [16, с. 33]

Окремі морфеми можуть нести подвійну функцію – як граматичних засобів творення, так і лексичних. Морфеми -ed, -er можуть виражати граматичні категорії (-ed як дієслівне закінчення минулого часу і перфекта; -er – як прикметникове закінчення вищого ступеня порівняння) і, з іншого боку, утворювати лексичні деривативи: color//ed, foreign//er. Таким чином, різниця між закінчення і суфіксом полягає в тому, що перше виконує граматичну функцію, а в другому переважає лексичне значення. Суфіксальний дериватив – це двох морфемне слово, що вживається як ціле і граматично рівнозначне простому слову в усіх можливих синтаксичних конструкціях. Морфеми ж, що несуть ознаки граматичних категорій часу, числа чи відмінка, визначаються як закінчення, оскільки вони утворюють не нові слова, а лише форми слів.[3; c. 79]

Суфіксальний словотвір розрізняється в залежності:

  1. Від суфікса, що походить з власної мови: dark//ness. У цих випадках наголос не змінюється, навіть у словах з трьома складами: common//ness.

  2. Від запозиченого суфікса, що приєднується як до власно мовних, так і до запозичених коренів, не змінюючи при цьому наголосу: mov//able, service//able.

  3. Від запозиченого суфікса, що вживається з іншомовними коренями, змінюючи при цьому наголос і/або голосний чи приголосний кореня: ChinaChin//ese.

Коли до запозиченого слова, утвореного за допомогою іншомовного суфікса, приєднується ще один, власно мовний, суфікс, таке утворення називається корелятивним: presidentpresiden//cy.

Суфіксація як засіб словотвору значно ширший, ніж префіксація. Пропорційна частина власно мовних суфіксів також більша, ніж серед префіксів. Це означає, що активне запозичення латинських, грецьких та французьких суфіксів не витіснило словотворчі елементи власної мови, продуктивність яких може час від часу поновлюватись. Спостерігається і зворотній процес: власне англійські слова two//fold, three//foldвитісняються словами, утвореними за допомогою романського суфікса –(b)le: dou//ble.

Суфікс –ize Варто зазначити, що в сучасній англійській мові дуже мало дієслів на –ise. Так, наприклад, в словнику Мюллера зареєстровано всього близько десятка таких дієслів, в той час як дієслів на ize більш 400.

Суфікс –ize утворює перехідні та неперехідні дієслова від ТО прикметників та іменників.

Вступаючи у внутрішню валентність з ТО іменників, -ize виражає наступні значення:

а) Робити те або займатися тим, на що вказує основа. З цим значенням –іze зустрічається частіше за все. Наприклад: character//ize характеризувати, відображати; propaganda//izeпропаганду вати; atom//ize розпилювати, дробити; carbon//izeкарбонізувати; diphthong//ize створювати дифтонг.

б) Перетворюватися в те, на що вказую основа. Наприклад: capital//ize перетворювати в капітал, капіталізувати; gelatin//ize перетворюватись на холодець; vapor//ize перетворюватися на пару, випаровуватися.

Вступаючи у внутрішню валентність з ТО прикметників, суфікс –ize виражає значення "робитися таким, як на те вказує основа". Наприклад: vocal//ize вокалізувати, дзвінко промовляти (від прикм. vocal вокальний, голосовий), urban//ize робити ввічливим (від прикм. urbane ввічливий), tranquil//ize заспокоювати (від прикм. tranquil спокійний), special//ize спеціалізувати (від прикм. special спеціальний), real//ize реалізувати (від прикм. real реальний) і т.д. [8, c. 121]

Суфікс –fy (-ify) вживається в сучасній англійській мові частіше за все для утворення нових дієслів в науковому стилі мови, багато слів які були утворенні за допомогою fy є жартівливими авторськими неологізмами (noncewords) наприклад: argu//fy сперечатися задля суперечки, cockney//fyробитися схожим на кокні, tips//ify підвипити, happ//ifyощасливити.

Як і суфікс ize, –fy може вступати у внутрішню валентність з ТО іменників і прикметників. Дієслова на fy вживаються транзитивно і нетранзитивно.

Приєднуючись до основ іменників, fy виражає наступні значення:

а) Перетворювати(ся) на те, на що вказує основа:

aer//ify перетворювати в газоподібний стан; cals//ifyперетворювати на вапно, робити твердим; dand//ifyперетворюватися на франта, одягатися франтом,; gas//ifyперетворюватися на газ; mumm//ify перетворювати на мумію.

б) Робити те, на що вказує основа:

electr//ify електризувати; emuls//ify робити емульсію; fort//ifyукріпляти, робити укріплення; nid//ify гніздитися.


 
 

Цікаве

Загрузка...