WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови - Курсова робота

Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови - Курсова робота

Префікс under- Насьогодні префікс under- є загальновживаним в англійській мові. По-перше, вступаючи у внутрішню валентність з ТО дієслів, які означають рух або дію, префікс under- вносить в ці дієслова значення направлення руху під предмет або рух знизу вверх, відповідаючи таким чином українському префіксу під-, наприклад: under//cut підрізати under//lay підкладувати, under//line підкреслювати, under//mine підривати, under//lieлежати під чимось, under//gird підв'язувати, under//runпідтікати.

По-друге, вступаючи у внутрішню валентність з дієсловами руху, префікс under- надає значення неповноти дії, відповідаючи українському префіксу недо- , наприклад: under//act недограти, погано виконувати роль, under//do недороблювати, under//charge недогрузити, отримати не повний заряд, under//dose давати недостатню дозу, under//estimate недооцінювати, under//feed недокормлювати, under//pay низько оплачувати, under//produce випускати продукцію в недостатній кількості. [8, c. 145]

Префікс ad- має кілька варіантів, що відбивають асиміляцію приголосного dна початку слова і є наслідком запозичення з різних мов: al- належить до арабської мови. Варіанти префікса є такі: ac-, af-, ag-, al-, an-, ap-, ar-, as-, at-: ac//climatize, af//firm, al//locate, ar//rest. Усі варіанти зберігають здатність підсилювати ознаки у значенні додавання, що його набуває утворене слово.

Декілька етимологічних значень має префікс de-, серед них: de//pend, de//duce, de//clare, de//ceive.

Префікс en- походить від латинського in-. Його вживання пов'язано з наданням дієсловам кількох значень, а саме: „класти, охоплювати" – en//trust; „розташовувати один об'єкт в іншому" – en//jewel; „ доводити до певного стану" – en//slave; „надавати об'єктові інтенсивні ознаки" – en//courage.

Префікс dis-, вступаючи у внутрішню валентність з ТО дієслів, надає їм наступні значення:

1) Значення дії протилежної тій, яка виражена дієслівною основою без префікса. Наприклад:to pleasetodis//please (подобатися – не подобатися); toliketodis//like (любити, подобатися – не любити); toagreetodis//agree (співпадати – не співпадати); toarrangetodis//arrage (приводити в порядок – приводити у безлад); tocharge- todis//charge (заряджати – розряджати); toprovetodis//prove (доказувати – спростовувати).

2) Значення розділовості, розпаду на частини. Це значення близько до першого. Наприклад: tobandtodis//band(об'єднувати – розпускати); toconnecttodis//connect (з'єднувати – роз'єднувати); toembodytodis//body (формувати – розформовувати).

3) значення позбавлення чого-небудь (прав, власності і т.д.) Наприклад: todis//claim відмовлятися від своїх прав, todis//frock позбавляти духовного звання, todis//franchise позбавляти громадянських прав, todis//house позбавляти домівки, todis//inheritпозбавляти спадка. Це значення також майже нічим не відрізняється від першого, так як тут префіксdis- виражає значення, протилежне значенню ТО дієслова.

Отже, префікс dis- виражає одне основне значення – значення дії протилежній тій, яке виражене безпрефіксною основою.

В сучасній англійській мові зустрічається дуже багато дієслів на dis-, які проникли в англійську з романських мов. [8, c. 138]

Префікс re- В сучасній англійській мові префікс re- може вступати у внутрішню валентність з майже будь-яким перехідним дієсловом. З неперехідними дієсловами re-, як правило не вступає в внутрішню валентність.

Утворюючи дієслова від ТО перехідних дієслів, префікс re- виражає значення повторюваної дії з яким-небудь об'єктом, яка виражена основою. Наприклад: re//establish відновити, re//fill наповнювати знову, re//fit ремонтувати, re//edify відновлювати, будувати заново, re//do перероблювати.

Префікс re- використовується для утворення нових дієслів у двох випадках: по-перше, коли дія, яка обозначається дієсловом, виконується неякісно, погано, з дефектом. В цьому випадку префікс re- вживається з метою зміни або покращення цієї дії; наприклад: re//elect перевибирати, re//educate перевиховувати, re//play перегравати, re//read перечитувати, re//set заново встановлювати, re//write переписувати; по-друге, якщо дія, яка об означається дієсловом, з якоїсь причини залишається незробленою, невиконаною або у такому ж стані, то за допомогою префікса re- відновлюється першопочатковий результат або стан: re//capture взяти назад, re//instate відновити до минулого стану, re//imburse повертати суму, re//invest вкладувати гроші, re//curve загинати в зворотному напрямку, re//gain отримувати назад.

Існує група дієслів на re- з ПО, які раніше були іменниками, а потім через конверсію перейшли в категорію дієслова і вже від таких дієслів за допомогою re- утворювалися і утворюються нові слова. В цьому випадку префікс re- виражає значення "забезпечити тим, на що вказує основа". Наприклад: re//coal грузити новий запас вугілля, re//colour фарбувати в інший колір, re//engine забезпечити новим мотором, re//house переселити в нові будинки, re//label наклеїти нову бірку, re//paper заново оклеювати аркушами.

Як правило, префікс re- виражає значення "до попереднього стану або положенню" в тих випадках, коли він приєднується до латинських основ. Наприклад: re//cline відкинутися назад, re//trace відновлювати в пам'яті, re//call кликати назад. [8, c. 157]

Значну групу морфем, що вживаються як префікси, складають запозичення пізнього періоду – ante, extra, hyper, intra, meta, para, tetra. Це явище пов'язане з розвитком технології, і залучення подібних словотворчих елементів продовжується в наш час. В деяких класичних мовах вживалися як самостійні слова, але в англійській мові ці елементи самостійного значення не мають, не вживаються окремо, а є лише словотворчими елементами.

Підсумовуючи усе вищезазначене, слід підкреслити, що префіксація набула широкого вжитку в англійській мові завдяки відсутності закінчень. Вирівнювання відмінкових закінчень та зникнення дієслівних флексій призвели до глибоких лексичних розмежувань, що викликаються вживанням префіксів.

2.2 Суфікси дієслів

Як дериваційні елементи, суфікси виконують функцію афіксальної морфеми, що знаходиться між коренем та закінченням і входить до складу основи. дієслівні суфікси сучасної англійської мови: -ize, -ise, -fy, -ify, -ate, -en. Не вживаючись незалежно, суфікс, проте, має, семантичне навантаження, яке впливає на новотвір. Це спонукало до численних класифікацій суфіксів стосовно їх походження, утворюваних за їх допомогою частин мови, продуктивності/непродуктивності, частоти вживання, загальних значень і емоційного забарвлення.


 
 

Цікаве

Загрузка...