WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови - Курсова робота

Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови - Курсова робота

Поряд з власним префіксом а- в англійській мові існує префікс а-, запозичений з грецької мови, що має значення протилежності, наприклад: a//morphous, a//nomalous. Цей префікс вживається рідко, переважно у складі запозиченого слова.[7, с. 75]

В сучасній англійській мові префікс be- вживається головним чином, для утворення дієслів. Серед них можна виділити:

1) Підгрупу перехідних дієслів, до яких префікс додає значення „всюди, скрізь", наприклад: be//lays, be//set, be//deck.

  1. Підгрупу перехідних дієслів, до яких додається значення завершеності чи надмірності дії, наприклад: be//call, be//tray.

3) Підгрупу, де префікс спонукає до перетворення неперехідних дієслів у перехідні, наприклад: be//speak, be//think.

  1. Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні дієслова із загальним значенням „творити, робити", наприклад: be//late, be//little.

  2. Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні слова із загальним значенням „називати таким чином", утворених від іменників, наприклад: be//devil, be//fool.

  3. Підгрупу перехідних дієслів із значенням „оточувати; впливати на щось; обходитись з кимсь певним чином", утворених від іменників, наприклад: be//calm, be//friend, be//cloud.

До окремої групи відносяться слова з префіксом be-, що історично складають нерозривну основу: beneath, between, beware, beyond. Узагальненого значення набрали у процесі історичного розвитку дієслова become і begin.

До власне англійських належить і префікс for-. Префікс був продуктивний у давньоанглійському періоді розвитку мови, але у новітній час його можна зустріти у десятку слів, хоч значення, закріплені за ним, - широкі (заборони, винятковості, пропуску, невдачі, відмови). Загальновживані слова з цим префіксом: for//get, for//give, for//bid, for//sake. Ознаки архаїчності спостерігаються у підгрупі, що охоплює слова: for//bye, for//bear, for//go, for//swear, for//do. [ 8, c. 124]

Префікс mis-, що має аналоги і в давньогерманській, і в латинській мовах, вступає у внутрішню валентність з ТО дієслів, дієприкметників, дієприслівників і прикметників, надаючи їм значень зворотного характеру – badly, unfavorably, wrongly". Сполучуваність префікса з власно мовною лексикою значно ширша, ніж із запозиченою.

В сучасній англійській мові префікс mis- - дієслівний префікс, який означає неправильне, помилкове або погане виконання тієї дії, на яке вказує ТО. Наприклад: tomis//name неправильно називати, tomis//read читати неправильно, tomis//lead покласти не на те місце, tomis//apply зловживати, tomis//call називати не тим ім'ям, tomis//understand неправильно зрозуміти.

Дещо інакше значення префікс mis- має у дієсловах tomis//like не любити, ненавидіти, tomis//trustпідозрювати, tomis//affect не любити, tomis//array приводити в безлад, tomis//comfort непокоїти. У цих дієслів префікс mis- виражає значення заперечення без префіксальної основи. Хоча ці дієслова в сучасній англійській мові є маловживаними, застарілими і, як правило, замінюються дієсловами на dis- . таке явище нормальне, так як існування двох префіксів, які виражають одне й те саме значення, недопустиме в сучасній англійській мові. [6, с. 133]

Германський mis-: mis//become, mis//behave, mis//call, mis//give, mis//lay, mis//take, mis//trust, mis//treat.

Латинський mis– : mis//chance, mis//chief, mis//place.[15; с. 44]

Власне англійський префікс out-- один із найпоширеніших у мові. Разом з префіксом un- він є найтиповішою морфемою англійського словотвору; за підрахунками і той, і другій входять до складу майже тисячі слів кожний.

Вживання префікса досить розгалужені. Головні з них такі:

  1. Префікс може вживатись з кожним дієсловом, що має еквівалентне словосполучення, наприклад: toout//speaktospeakout, toout//spreadtospreadout.

  2. Часто дієслова утворюють разом з префіксом дієприкметник, герундій та віддієслівний іменник, набираючи при цьому іншого значення, наприклад: out//clearing (видатки на прання білизни), out//fighting (боксування на відстані довжини руки), out//standing (визначний).

3) При утворенні іменників від дієслів, після яких може вживатися прийменник out, від простих дієслів та похідних іменників виникають значення:

а) процесу: out//break, out//cry, out//rush.

б) наслідку дії: out//come, out//crop.

в) пасивної залежності від дії: out//lay, out//look, out//put.

г) місця або часу дії: out//fall, out//let, out//set.

4)При утворенні прикметників від іменників з описовими якостями префікс надає значення:

а) зовнішніх рис чи характеристик: out//back, out//line, out//side.

б) відокремлених особливостей, що властиві цілому: out//house, out//field, out//worker.

  1. При утворенні прикметників від іменників префікс надає їм значення незалежності від об'єкта або суб'єкта дії: out//door, out//law.

  2. Префікс може надавати новому слову значення надмірності. До цієї групи належать різні частини мови: out//brave, out//match, out//jump, out//swim, out//stay. Подібне вживання спостерігається навіть з власними іменниками: toout//napoleon, toout//zola.[1; c. 50]

Un- власне англійський префікс. Сучасний префікс un- вживається практично з необмеженою кількістю дієслів, надаючи їм зворотних (негативних) семантичних ознак: un//close, un//lay, un//pack. До дієслівних значень відносяться і такі, що відбивають виділення, переміщення, зупинку, перерву, зниження тощо.

В сучасній англійській мові un може вступати у внутрішню валентність тільки з тими перехідними дієсловами, які у мові не мають самостійних антонімів. Для утворення таких антонімів використовується префікс un. Наприклад: todo робити, toun//do руйнувати зроблене; tofit принаджувати, toun//fit псувати;tofurl загортати, складати, toun//furl розгортати; tofold складати, toun//fold розкривати; tolock закривати, toun//lock відкривати.

Дієслова, які вступають у внутрішню валентність з un є, як правило односкладовими або рідше двоскладовими: toun//rip розривати; toun//roll розгортати. [8, c. 133]


 
 

Цікаве

Загрузка...