WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови - Курсова робота

Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови - Курсова робота

М та ММ також можуть бути продуктивними і непродуктивними. Продуктивні моделі - це моделі, за якими регулярно утворюються ПО нових слів. Приведений вище приклад V + -еr є моделлю продуктивною, що легко підтверджується наявністю ПО нових слів, за цією М утворені (hack//er, codg//er). Непродуктивні моделі описують слова, що існують в мові, але за ними вже не створюються ПО нових слів. Модель N+-ous, наприклад courage//ous, flavour//ous, відноситься якраз до такого типу, зокрема словник нових слів Девіда Барнхарта не містить жодного утворення з суфіксом -ous. [4, с. 30]

Необхідно пам'ятати, що словотворче значення, часто залежне від значення афікса або ТО, не те ж саме, що значення лексичне, індивідуальне. Наприклад, словотворче значення ПО слова writer - "діяч, хтось". Індивідуальне значення ТО+суфікс -er розкриває характер дії - "письменник - той, хто пише". Словотворче значення М SV + -er об'єднує слова, утворені за однією моделлю із значенням загального результату. У групу ПО слів, об'єднаних по індивідуальному лексичному значенню "діяч", входять слова, побудовані за однією моделлю – М6 – модель суфіксальних основ, але за різними ММ, а саме SN + sufer = SN i SN + sufist = SN (scribbl//er, novel//ist, etc.), які об'єднані синонімічними відносинами.

1.3 Класифікація способів словотвору

Як видно з сказаного вище, словотворча модель (М) показує, як утворено слово у кожному конкретному випадку, і допомагає створити ПО слів з аналогічним значенням аналогічними засобами. Поняття словотвору в цілому включає і узагальнення, об'єднуючи різні ММ в М ПО слів.

Щодо кількості способів словотворення існують різні думки. Ці розбіжності (виділяють від 5 до N способів слвотвору) пояснюються тим, що різні способи міняють свою активність і на довгий час можуть виявлятися більш менш продуктивними або стають непродуктивними. Так або інакше, загальновизнано, що існує 6 найбільш продуктивних моделей словотворення в сучасній англійській мові :

а) афіксальна модель: 1) М: ТО слова+ суфікс; 2) префікс + ТО слова, наприклад (pion//ist,re//built,under//go);

б)М словоскладення: основа + основа, наприклад, (dark//man);

в) конверсійна М: V > N або N > V, наприклад (elbowtoelbow, stealtosteal);

г) реверсійна М: основа - квазі-аффікс, наприклад (baby//sittingbaby//sit, burgl//arburgl//e);

д) словозлиття тут про модель можна говорити тільки умовно, як про з'єднання фрагментів основ, наприклад (motel < motorist + hotel);

е) скорочення (km < kilometer, BBC < British Broadcasting Corporation).

Решта способів (чергування, наприклад feed від food; подвоєння (murmur), а також немодельовані способи - звуконаслідування (cuckoo; splash) і римований повтор, як з чергуванням, так і без нього, наприклад (tip-top; hocus-pocus) другорядні і непродуктивні. [4, с. 35]

1.4 Поняття словотворчого аналізу та валентності

Словотворчий аналіз (СА) - поступове бінарне членування ПО на максимальні словотворчі компоненти (СК). [5, с. 88]

Словотворча модель - розглядається в роботі як "двохстороння одиниця, що характеризується в плані змісту загальним словотворчим значенням, єдиним для всіх слів даного типу, а в плані вираження – загальною структурою" [14, с. 152]

Таблиця 1 - Інвентар для репрезентації словотворчих моделей

М

словотворча модель

ММ

словотворча мікромодель

L

основа слова

DP

дериваційний (словотворчий) префікс

DS

дериваційний (словотворчий) суфікс

r

залишковий елемент

Словотворчі моделі сучасної англійської мови (список складено на базі роботи Степанової М.Д. "Методы синхронного анализа лексики" [16, 208 с.])

М1

L1= L1

коренева основа: appoint (призначати), water (вода), cat (кішка), map (карта)

М2

L2= L1,L1+ Gr

безафіксно-похідна основа: work (робота) < to work (працювати), arm (рука) < to arm (брати до рук)

М3

L2= L1

безафіксно-похідна основа зі зміненим коренем: catch (ловити) < caught (спіймати), goose (гусь) < geese (гуси)

М4

L2= DP+L1

префіксальна основа: colour (колір) < re//colour (перефарбовувати), to slave (працювати як раб) < to en//slave (урабовласнювати)

М5

L2= DP+L1

префіксальна основа зі зміненим коренем: не виявлено

М6

L2= L1+DS

суфіксальна основа:to flat (робити плоским) < to flat//en (вирівнюватися), urban (міський) < to urban//ize (ставити міського типу, урбанізуватися)

М7

L2= L1+DS

суфіксальна основа зі зміненим коренем: to write (писати) < wrot//en (написаний)

М8

L2= DP+L1+DS

суфіксально-префіксальна основа: не виявлено

М9

L2= DP+L1+DS

суфіксально-префіксальна основа зі зміненим коренем: не виявлено

М10

L2= L1+L1

основа означального складного слова: sales//man – (моряк)

М11

L2= L1+L1+L1

основа не означального складного слова: forget//me//not (незабудка

М12

L2= L1+r

r+L1

основа з виділеною первинною основою та залишковим елементом: не виявлено

М13

L2= DP+r

r+DS

основа з виділеним афіксом та залишковим елементом: не виявлено

Методичні вказівки для словотворчого аналізу (СА)

Для здійснення СА як загальновживаних слів, так і термінів з метою розкриття їх словотворчої структури і змісту необхідно враховувати таке:

1. Під терміном "словотвір" слід розуміти не історичний процес утворення слова, а його результат, тобто словотворчу структуру "готового" слова на сучасному етапі розвитку мови.

2. СА потрібно відрізняти від морфемного аналізу, який є лінійним виділенням мінімальних структурно-семантичних відрізків-сегментів. Здійснюючи морфемний аналіз слова, ми встановлюємо наявність морфем у слові, тобто його морфемний склад. При морфемному аналізі використовується один умовний знак (УЗ) – крапка або риска. Тому морфемний аналіз може використовуватися тільки при одно- чи двоморфемному складі слова, тобто при наявності двох основ, які функціонують самостійно.

Як уже відзначалося морфемний аналіз багатокомпонентних похідних основ не може розкрити ні структуру, ні семантику слова.

У таких випадках слід використовувати СА, який, на відміну від морфемного аналізу, є поступінчатим виділенням максимальних структурно-семантичних словотворчих компонентів (СК) і допомагає розкрити словотворчу структуру слова, а саме модель, за якою утворена та чи інша основа слова.


 
 

Цікаве

Загрузка...