WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками - Курсова робота

Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками - Курсова робота

Всередині своєї структури компоненти субстантивних фразеологічних одиниць також можна поділити на декілька типів за критерієм їх внутрішніх відношень:

1) обидва компоненти вживаються в однині: ни душой ни телом, маг и волшебник, ни пава ни ворона;

2) обидва компоненти стоять у множині: суды да пересуды, всех и всяких, живые и мертвые, все входы и выходы;

3) один компонент ставиться у множині, а другий – в однині: всех и каждого. Але в російській мові, порівняно з англійською, фразеологізми з даною структурою зустрічаються набагато рідше.

Російські адвербіальні звороти можуть, як і англійські, бути безприйменниковими (суды да пересуды, ни пава ни ворона, молочные реки и кисельные берега, ) та увідними за допомогою прийменника (между небом и землей, без роду и племени, с руками и ногами, без руля и без ветрил, в огонь и в воду).

Щодо дієслівних фразеологічних одиниць в російській мові, то їх можна поділити за категорією особи. Деякі сталі вирази зустрічаються у трентій особі однини (спит и видит, ни шьет ни порет). Але більшість виразів даного типу складаються з дієслів, котрі виступають в інфінітиві (рвать и метать, плюнуть и растереть).

Компоненти фразеологічних одиниць російської мови перебувають між собою у певних відношеннях. Серед них основними є наступні:

  1. синонімічність компонентів (суды да пересуды, на свой страх и риск, предлагать руку и сердце)

  2. співвідношення цілого та компонентів (всех и каждого);

  3. однакові слова, поєднані між собою за допомогою сурядного сполучника (снова и снова, один за другим,).

  4. антонімічність компонентів (смех и грех, вопрос жизни или смерти, не на жизнь, а на смерть);

  5. паронімічність компонентів (ни складу ни ладу, ни кожи ни рожи, ни пуха ни пера);

  6. використання власних назв історичного значення (между Сциллой и Харибдой, Содом и Гоморра, Альфа и Омега).

Також нами було виділено цікаву групу фразеологізмів з сурядним сполучником:

  • фразеологізми, слова яких римуються між собою: суды да пересуды, ни слуху ни духу, ни складу ни ладу, ни сват ни брат, рожки да ножки.

Компоненти сталих виразів усіх типів перебувають у певних зв'язках між собою, серед яких найбільш вживаними можна вважати:

1) сполучниково-сурядний зв'язок (рвать и метать, спит и видит, суды да пересуды, целиком и полностью);

2) сурядно-протиставний зв'язок (ни шатко ни вязко, ни жив ни мертв, ни стать ни сесть, ни кожи ни рожи);

3) причинно-наслідковий зв'язок (решено и подписано, сказал и сделал);

4) розділово-сурядний (так или иначе, все или ничего, быть или не быть).

Фразеологічні одиниці російської мови більш складні за своєю структурою, ніж англійські сталі вирази. Це можна довести на прикладі субстантивних фразем. Деякі з них мають у своєму складі не лише іменники, але слова інших частин мови (ни Богу свечка ни черту кочерга, молочные реки и кисельные берега, питаться акридами и диким медом, вот тебе Бог а вот порог, пройти сквозь огонь, и воду, и медные трубы).

Також за своїм складом російські фразеологізми більш гнучкі, ніж англійські. Наприклад, у фразеологізмі и шатко и валко и на сторону з легкістю можна обійтися без частини и на сторону. Тобто, фразеологізм не втратить свого основного значення, незалежно від того, буде додана згадана частина чи ні. В деяких виразах можна додати або забрати певний компонент, в тому числі й сам сурядний сполучник. Як для прикладу можна привести фразеологічну одиницю молочные реки и кисельные берега. Тут ми можемо забрати сполучник и, але суть самого сталого виразу при цьому не буде втрачено. Але забрати у деяких випадках без будь якої втрати значення можна лише сполучники и та да і лише у певних сталих виразах, а не абсолютно в усіх. Якщо, наприклад, фразему з парним сполучником лишити без даного виду зв'язку, то зміст буде повністю страчений.

Фраземи російської мови мають одну особливість у порівнянні з англійськими сталими виразами. Завдяки своїй гнучкості, до складу однієї фразеологічної одиниці може входити навіть два сурядні сполучники. Наприклад, фразеологічний зворот ни взад и ни вперед, що означає не мати можливості рухатися в жодному з можливих напрямків, має два сполучники.

Як і в англійських, так і в російських сталих виразах значення їх немотивоване, і деякі компоненти фразем вже настільки застаріли, що втратили своє значення і самостійно в мові або більше не вживаються, або вживаються надзвичайно рідко. Наприклад, сталий вираз ни гласа ни воздыхания, що означає ні звуку, повне мовчання, і зараз нерідко зустрічається в мові, але слово глас, котре входить до складу даного фразеологізму, вважається архаїчним. Проте завдяки своєму колориту дані сталі вирази не втрачають своєї актуальності в мові.

У процесі розвитку мови деякі фразеологічні звороти виходять з вжитку і їх можна зустріти лише в художніх творах. Прикладом такого явища можна вважати сталий вираз вкось и впрямь, що має два значення: 1) всілякими способами, давати різні поради (наприклад, на свете таково ж: коль в нужду попадешься, отведай сунуться к друзьям. Начнут советовать и вкось тебе и впрямь. Крылов "Крестьянин в беде"); 2) неправдиво, спотворюючи зміст розмірковувати, робити висновки. Проте даний сталий вираз має синонім вкривь и вкось, котрий не є застарілим.

Незважаючи на те, що структура фразеологічних одиниць непроникна ззовні, всередині самого фразеологізму компоненти перебувають у живих активних відношеннях між собою.

Розділ ІІІ. Співставлення англійських та російських фразеологічних одиниць з сурядними сполучниками

3.1 Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з сурядними сполучниками в англійській та російській мовах

Співставлення фразеологізмів англійської та російської мов повинне дати відповіді на наступні запитання: у чому заключається різниця між фразеологічними системами англійської та російської мов; як вони проявляються в основних аспектах мови – функціональному, семантичному, формально-смисловому, структурному; якими екстралінгвістичними факторами вони зумовлюються та яка ступінь міжмовної еквівалентності фразеологізмів з сурядними сполучниками.

Взаємодія факторів семантичної та лексичної структур фразеологічних одиниць з сурядними сполучниками порівнюваних мов приводить до утворення різноманітних серій еквівалентів. Тут має місце повна тотожність (neither fish nor flesh (ні риба ні м'ясо), flesh and blood ( плоть і кров), an eye for an eye and a tooth for a tooth (око за око та зуб за зуб), head or tail (орел или решка), a matter of life or death (питання життя ябо смерті), and so on and so forth (і так далі і тому подібне), fire and water are good servants, but bad masters(вогонь та вода хороші слуги для людини, але їм не можна давати волі), the honourable and gallant gentleman (почтенный и доблестный джентльмен) або відмінність структурного аспекту (first, fast and all the time (раз і назавжди), hand and glove with somebody (у тісній дружбі з ким-небудь), life is not all cakes and ale (життя прожити – не поле перейти), in flesh and blood (власною персоною), it is one thing to flourish and another to fight (одно - храбрость на словах, а другое – на деле), be neither to hold nor to bind (бути дуже схвильованим), beauty and folly are old companoins (личико беленько, да ума маленько), apples and oranges (абсолютно різні речі), no cross no crown (вовка боятися в ліс не ходити) та повна тотожність або відмінність сукупного змісту (hard and fast (викинуте на берег судно), with handkerchief in one hand and sword in the other (плачучи крокодилячими слізьми), cap and gown (академічний одяг), hand and thigh (майно, котре передається у спадок), cakes and ale (веселощі, розваги), bear and forbear (бути терпеливим та терпимим), be flеsh and blood (мати людські слабкості), make fish of one and flesh of another (ставитися до людей пристрасно), please one's eye and plague one's heart (вийти заміж з розрахунку), be up and about (видужати), great and small (люди всякого звання), повна смислова та неповна структурна тотожність, фразеологічні одиниці повністю відмінні в семантичному аспекті при повній або неповній тотожності синтаксичної організації.

Співпадіння плану вираження та плану змісту фразеологічних одиниць порівнюваних мов веде до утворення серій структурно-семантичних еквівалентів. Оскільки співпадіння може бути повним або неповним, виділяються повні структурно-семантичні еквіваленти та неповні структурно-семантичні елементи.

Повні структурно-семантичні фразеологічні еквіваленти – це такі фразеологічні одиниці англійської та російської мов, у котрих при повному співпадінні значення спостерігається тотожність із компонентного складу при схожій синтаксичній організації. Наприклад: to be bound hand and foot - связать себя по рукам и ногам, an eye for an eye and a tooth for a tooth - око за око та зуб за зуб, aid and comfort – допомога та підтримка, assets and liabilities – актив та пасив, say neither buff nor styl - не сказать ни того ни другого, flux and reflux – появление и исчезновение, generally and particularly – в общем и в частности, a cold hand and warm heart – руки холодные, а серце горячее, go into th whys and wherefores – вдаваться в причины.


 
 

Цікаве

Загрузка...