WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками - Курсова робота

Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками - Курсова робота

Існує два види сполучників: сурядні та підрядні. Сурядні в свою чергу діляться на:

 1. сполучні;

 2. протиставні;

 3. розділові;

 4. градаційні.

Перші виражають відношення перерахунку: прийшов і переміг; другі – відносини різниці, розбіжності: вантаж для них здавався би легкий, та лебідь рветься в височінь, рак посувається назад, а щука тягне в воду. Треті означають відношення взаємо виключення: чи пан, чи пропав; четверті, називаючи явища існуючі, виділяють одне з них як більш важливе: він не лише може читати по-французьки, але також і писати.

Головним структурним компонентом в таких сталих виразах виступає саме сполучник. Спроба видалити сполучник зі складу словосполучення призводить до розпаду фразеологічної одиниці. До числа фразеологізмів зі сполучником відносяться:

 1. Фразеологізми з підрядними сполучниками. Наприклад: как в воду смотреть, чорный как смоль, что посеешь то и пожнешь; as well as, as the call so the echo (как аукнется, так и откликнется), as the old cock srows, so does the young (яблуко від яблуні недалеко падає), as good as gold (золото, а не дитина); хоч стій хоч падай, хоч сядь та плач;

 2. Фразеологічні одиниці з сурядним сполучником (ни рыба ни мясо, ни то ни се, спит и видит, ни взад ни вперед, вдоль и поперек, и нашим и вашим, будет и на нашей улице праздник, ни сват ни брат, good and hard (основательно), dot and carry one (арифметичні задачі), neither fish nor flesh, not to hear a day nor door (мати поганий слух), bag and baggage (з усіма речами), the fool thinks he is wise, but the wise man knows himself to be a fool – дурень вважає себе розумним, а розумний признає себе дурнем.

Так як предметом нашого дослідження виступають фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками, то детальніше ми зупинимось на англійських та російських сталих виразах, компоненти котрих поєднані сурядним сполучником and (и). Адже саме цей сполучник найчастіше зустрічається в фразеологічних одиницях, поєднаних за допомогою сурядного сполучника.

По структурі ці звороти мають наступний вигляд:

 1. Два незалежні слова, поєднані сполучником and (each and all – всі без різниці, between grass and hay – в юності, great and small – люди різного звання, рангу);

 2. Словосполучення та слово поєднані сполучником and (fair and softly go far in a day – ввічливістю та м'якістю можна багато чого досягти, grin and bear it – мужньо переносити страждання);

 3. Словосполучення поєднане з іншим словосполученням за допомогою сполучника and (feast today and fast tomorrow – разом густо, разом пусто).

У фразеологічних зворотах сполучник даного типу має велике значення. Наприклад, візьмемо фразеологізм in flesh and blood, що в перекладі означає "власною персоною". Якщо з цього фразеологізму забрати сполучник, стане неможливим зрозуміти, що саме малося на увазі. В цьому разі це словосполучення в кращому випадку буде перекладено на українську як "тілесного кольору крові", що втрачає будь-який зміст. Звернемося до іншого прикладу: фразеологічний зворот cry with one eye and laugh with the other (як бути нещирим) припинить своє існування в разі видалення з нього сполучника. Сенс виразу буде повністю втрачено.

Компоненти фразеологічних одиниць перебувають між собою у певних відношеннях. Серед них основними є наступні:

 1. синонімічність компонентів ( to dig and delve - копатися)

 2. співвідношення цілого та компонентів (for ever and a day – назавжди, a thousand and a one – багато, a hundred and one - багато);

 3. однакові слова, поєднані між собою за допомогою сурядного сполучника (again and again – знову і знову, by and by – один за одним, безперервно, about and about – дуже схожі, однакові, half and half – наполовину).

 4. антонімічність компонентів (blow hot and cold – коливатися, black-and-white film – чорно-біла плівка, day in and day out – з дня в день, day and night – цілу добу, first or last – рано чи пізно, far and near – вздовж і поперек, be bought and sold – бути проданим та зрадженим);

 5. паронімічність компонентів (dribs and drabs – кіт наплакав, bouquets and brickets – хвала та хула, between and betwixt – ні те ні інше, посередині, forgive and forget – простити значить забути образу);

 6. використання власних назв історичного значення (David and Jonathan – нерозлучні друзі(Біблейські імена), between Scylla and Charybdis – в безвихідному положенні, Darby and Joan – любляче подружжя похилого віку), Brown, Jones and Robinson – прості рядові англійці.

Також нами було виділено дві цікаві групи фразеологізмів з сурядним сполучником:

 • фразеологізм, однорідні компоненти якого пов'язані сурядним сполучником та утворюють складне слово: tea-cup-and-saucer-comedy – досить пристойна комедія; cape-and-sword comedy – комедія плаща та шпаги (в якій існує інтрига); butte-and-egg man – легковажний марнотрат, bread-and-butter letter – лист, котрий виражає подяку за гостинність; a life-and-death struggle - смертельна битва;

 • фразеологізми, слова яких римуються між собою: by hook or by crook – будь-якими способами; between the cup and the lip a morsel may slip – не кажи "гоп", поки не перескочиш; be out and about – вийти після хвороби; children and fools must not play with edged tools – діти та дурні не повинні гратися гострими інструментами.

Так як самі сполучники діляться на декілька типів, то і фразеологізми, у свою чергу, на цій основі розділяються на певні види, а саме фразеологізми з сурядними та підрядними сполучниками. Так як предметом нашого дослідження виступають фразеологічні одиниці, до складу яких входять сурядні сполучники, то в наступних параграфах ми розглянемо їх більш детальніше на матеріалі англійської та російської фразеології.

2.2 Англійські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

Найбільш поширеною класифікацією англійських фразеологічних одиниць вважається тематична класифікація. В її рамках різними ученими виділяються групи фразеологізмів по семному складу значень. Класифікація має основні типи, сформовані по наявності основної архісеми. Наприклад: фразеологізм испытывать эмоции відноситься до груп, які саме емоції (страх, переживання і т.д.).

За іншою класифікацією фразеологізми поділяються на групи за співвіднесеністю з частинами мови (так звана смислова класифікація). В основу розподілу покладено приналежність основного слова до певної частини мови [36].

Згідно цієї класифікації, існує декілька типів фразеологізмів, до складу яких входять сурядні сполучники: субстантивні ФО, ад'єктивні ФО, адвербіальні вирази та дієслівні ідіоми. Далі ми розглянемо їх більш детально.

Субстантивні звороти. Серед фразем з сурядною структурою субстантивні звороти являються найчисельнішими. Більшість їх має у своєму складі сполучник and. В структурному відношенні вони розпадаються на дві групи:

 1. двочленні субстантивні фраземи: the life and the soul (головний організатор), wear and tear (втома);

 2. Трикомпонентні та багатокомпонентні субстантивні фраземи. Кількість таких фразем у мові невелика: the long and the short of it (коротше кажучи), the Red, White and Blue (англійський державний прапор).

Кількість багатокомпонентних фразеологізмів перевищує число трьохкомпонентних фразем: bone of the bone and the flesh of the flesh.

Повнозначні компоненти, як правило, належать до однієї частини мови.

З точки зору числа, в якому вживаються компоненти, двокомпонентні фраземи діляться на наступні групи:

 1. обидва компоненти в однині: Jack and Jill (хлопець та дівчина);

 2. Обидва компоненти в множині: ins and outs (всі ходи та виходи);

 3. Перший компонент в однині, а другий у множині: dust and ashes (прах та тлін);

 4. Другий компонент в однині, а перший у множині: cakes and ale.

Число, в якому стоять компоненти цих фразеологізмів, фіксоване.

Можна виділити наступні види сурядного зв'язку компонентів фразем, в рамках яких ми відмітимо і семантичні особливості розглянутих зворотів:

 • Сполучниково-сурядний зв'язок. Цей вид зв'язку зустрічається субстантивних фраземах наступних типів:

 1. В парно синонімічних зворотах типу airs and graces, babes and sucklings. Відмінності між синонімами повністю зникають, коли вони входять до складу парно синонімічних зворотів. Це являється одним з показників послаблення їх лексичного значення.

 2. У фраземах, компоненти котрих належать до однієї семантичної сфери, але не є синонімами: flesh and blood.

 3. У фраземах, компоненти котрих не пов'язані значенням за межами даного звороту: all the world and his wife.

 4. У фраземах, до складу яких входять два та більше власних імен: John Doe and Richard Roe.


 
 

Цікаве

Загрузка...