WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками - Курсова робота

Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками - Курсова робота

Причинами виникнення повних серій повних структурно-семантичних фразеологічних еквівалентів можуть бути запозичення з будь-якого третього джерела [48; 126]. Фразеологізми англійської та російської мови не можуть мати спільної етимології, так як вони є неспорідненими мовами. Отже, наявність повних структурно-семантичних еквівалентів у порівнюваних мовах слід вважати співпадінням. Прикладом запозичених повних структурно-семантичних еквівалентів можна вважати наступні фразеологізми: one's own flesh and blood - плоть и кровь; all skin and bones - кожа да кости, between Scylla and Charibda – между Сциллой и Харибдой, East or West, home is best – в гостях хорошо, а дома лучше, by wrong or right – всеми правдами и неправдами; by fire or sword – огнем и мечом, the devil and his dam – черт и его бабушка, flesh and fell – целиком и полностью, a cold hand and a warm heart – руки холодные, а сердце горячее.

Такі фразеологічні одиниці були запозичені англійською та російською мовами з третього джерела - в основному Біблії та аантичної міфології Стародавньої Греції та Риму.

Під неповними структурно-семантичними фразеологічними еквівалентами ми розуміємо такі фразеологічні одиниці, у котрих при повній тотожності семантики є певні відмінності компонентного складу. В даних фразеологічних одиницях варіюються або дієслівні компоненти, або ж субстантивні компоненти: far and near – вдоль и поперек; run with the hare and hunt with the hounds – служить и вашим и нашим; by and large – по ветру и без ветра; great cry and white wool – шума много, а дела мало; hair and hide – от начала и до конца; be penny wise and pound foolish – экономить на мелочах и терять на большом; cheap and nasty – дешево, да гнило; neither to hap nor to wind – ни туда ни сюда; the devil and all – все целиком; bright-eyed and bushy-tailed – живой и светится; deliver your words not by number but by weight – не бросай слов на ветер; evil wound may be cured, but not the evil name – лучше расстаться с жизнью, чем с добрым именем.

Однак ці відмінності в лексичному складі не впливають ні на загальне значення фразеологізму, ні на його функціональні особливості.

Семантичні еквіваленти фразеологічних одиниць представляють собою фразеологізми, тотожні за сукупним образним значенням, але відмінні за планом вираження як у лексичній, так і в синтаксичній організації. Наприклад: to be neck and neck - затылок в затылок; out of the mouths of babes and sucklings - ещё молоко на губах не обсохло; cut and contrive – сводить концы с концами; back and belly – одежда и пища; down and out – в беспомощном состоянии; a bread-and-butter letter – письмо с выражением благодарности за гостеприимство.

Однак у більшості випадків структурна співвіднесеність фразеологічних одиниць порівнюваних мов супроводжується функціонально-смисловою співвіднесеністю, оскільки у сфері фразеологічних одиниць з сурядними сполучниками порівнюваних мов діють схожі семантичні фразотворчі моделі.

3.2 Походження та стилістична характеристика фразеологічних одиниць з сурядними сполучниками

Згідно з професором Н. М. Шанським, за походженням виділяють наступні чотири групи фразеологізмів:

  • власне національні фразеологізми;

  • запозичені фразеологізми;

  • фразеологічні кальки;

  • фразеологічні напівкальки (око за око, зуб за зуб).

Стилістична диференціація фразеологізмів включає в тій чи іншій мірі "оціночно-емоційно-експресивні особливості, котрі набуваються фразеологізмами внаслідок їх кращого і навіть виключного вживання в тих, а не інших сферах та областях людського спілкування" [66].

Фразеологічні записи російської та англійської мов, як і їх лексичний склад, стилістично диференційовані. Серед фразеологічних зворотів виділяють міжстильові та обмежені вживання у певному стилі.

Міжстильовими називаються фразеологічні звороти, що використовуються в усіх стилях мовлення. Наприклад: так или иначе, все или ничего, agree like cats and dogs (жити немов кішка з собакою), pick and choose (бути розбірливим, прискіпливо розбиратися). Міжстильові фразеологічні звороти являють собою загальновживані найменування певних предметів і явищ дійсності. Їм не властиві додаткові відтінки значення, експресивність, емоційність.

Переважна більшість фразеологічних зворотів має стилістичні особливості і є опорою образного , емоційно наснаженого мовлення. Ці усталені звороти тяжіють до певного стилю. Офіційно-ділова фразеологія – це усталені звороти ,що використовуються в документах, ділових паперах. Наприклад: заслушавши і обсудивши, решено и подписано, in deed and in name (на словах і на ділі), fair and softly go far in a day (ввічливістю і м'якістю можна багато чого добитися) .

Власне російська фразеологія поповнювалася за рахунок професіоналізмів, жаргонно-арготичних зворотів, діалектизмів. Немало російських сталих виразів прийшли з художньої літератури.

До складу російської фразеології ввійшли звороти спортивних та державних документів. Найбільше засвоєно російською мовою фразеологічних зворотів з української мови – висловлювання письменників, фразеологізми з народної мови. Широко використовуються в російській мові фразеологізми античного походження – старогрецькі, староримські, усталені звороти з західноєвропейських мов – німецької, французької, англійської, італьянської та ін. Основним, невичерпним джерелом російської фразеології є народна мова, якій властиві влучність, образність. Саме влучні, метафорічні вислови стають усталеними і поповнюють фразеологічні запаси мови. Особливо багато фразеологічних зворотів виробничо-професійного походження.

Ряд фразеологізмів є дотепними висловами з анегдотів, жартів та інших жанрів усної народної творчості. У фразеологізмах відбиті спостереження над оточуючим життям, людьми, природою: ни рыба ни мясо, coward often dies, but brave once (боягузи часто вмирають, сміливі – лише один раз), it never rains but it pours (біда сама не ходить). В російській фразеології віддзеркалюються найрізноманітніші сфери життя народу, його історія, культура, сіспільні відносини, виробнична діяльність, морально–етичні норми, погляди, вірування, прагнення. У ряді фразеологізмів розкриваються класова невірність, бюрократизм чиновників, хабарництво .

Історія багатьох фразеологічних зворотів здається загадковою і незрозумілою. Майже всі ідіоми та й інші фразеологічні звороти мають цікаву історію. Ознайомлення з нею не тількі дає відповідь на запитання, чому ми так говоримо, а й збагачує знання про життя, історію, культуру, побут народу в минулому. Російська фразеологія багата крилатими висловами власне російського походження (дешево и сердито, ни пуха ни пера)[62].

Вживання багатьох фразеологічних зворотів в тій чи іншій мірі обмежено рамками певного стилю мови (in sackcloth and ashes – в горе и покаянии, safe and sound – целый и невредимый можна віднести до книжного стилю). Велика кількість фразеологічних зворотів не тільки називають явище об'єктивної дійсності, але й вказують на певне відношення мовця до цього явища ( несхвалення, ласка, іронія, риторичність і таке інше).

Фразеологізми можна розділити на три основні стилістичні пласти. Більша частина фразеологізмів належить до розмовної лексики. Область вжитку таких фразеологізмів – побутове спілкування, усна форма діалогічного мовлення: и так и сяк, ни рыба ни мясо та ін. Серед розмовних фразеологізмів виділяються просторічні. Вони переважно вживаються у повсякденному житті та мають грубувато-занижений стилістичний відтінок: вынь да положь, ни сесть ни стать и др.

Книжні фразеологізми властиві по своїй більшості письмовому мовленню. Вони надають їй відтінку піднесеності та урочистості: плоть и кровь, альфа и омега, маг и волшебник. Чимало книжних фразеологічних одиниць походять з наступних джерел:

а) зі Святого Письма: To serve God and Mammon (служити Богу і мамону); to sit under one's vine and fig-tree (сидіти під своєю виноградною лозою та інжирем); to smite hip and thigh (нещадно бити), to sow the wind and reap the whirlwind (посіяти вітер та зібрати бурю); to touch pitch (мати справу з чимось недостойним);

б) з античної міфології: огнем и мечом, между Сциллой и Харибдой;

в)вислови відомих людей: "Бути чи небути?" (В. Шекспір), "Мучусь, караюсь, але не каюсь" (Т. Шевченко).

Як стилістичний засіб біблеїзми підкреслюють урочистість, піднесеність розповіді або, навпаки, надають викладу сатиричного забарвлення, служать передачі іронії та сарказму: оutside the mission wall, and directly in his path, lay three dead rats, fear and trembling, мilk and honey, sackcloth and ashes, safe and sound.

Біблія є найважливішим джерелом виникнення фразеологізмів. Біблеїзми становлять важливий і цікавий шар фразеології у багатьох мовах світу, оскільки їх відбір у кожній мові відбувається з одного загального джерела – Біблії. Біблійна фразеологія англійської мови, з одного боку, є частиною її фразеологічної системи, і, отже, біблійний фразеологізм набуває всіх диференціальних ознак фразеологічної одиниці, а з іншого боку, біблеїзми мають низку специфічних ознак, зумовлених їх походженням й особливою семантикою, а також стилістичною характеристикою та певними функціями у мові.


 
 

Цікаве

Загрузка...