WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості перекладу інструкцій - Курсова робота

Особливості перекладу інструкцій - Курсова робота

Цей приклад точно вказує на застосований прийом описового перекладу, який є досить вдалим з огляду на те, що застосовані терміни не мають точного перекладу (Див. Додаток 2).

Конкретизація понять полягає в переході від родового поняття до видового. Конкретізацією називається заміна слова або словосполучення вихідної мови з ширшим наочно-логічним значенням слова або словосполучення мови перекладу з вужчим значенням. У результаті застосування цієї трансформації створена відповідність і початкова лексична одиниця опиняються в логічних відносинах включення: одиниця вихідної мови виражає родове поняття, а одиниця мови перекладу – вхідне з неї видове поняття (Див. Додаток 2). .

Use only Samsung-approved accessories and batteries [36, c. 8].

Використовуйте лише аксесуари та акумулятори, схвалені фірмою "Samsung" [29, c. 8].

Meet any special regulations in force in any area and always switch off your phone whenever it is forbidden to use it, or when it may cause interference or danger (in a hospital for example). – Використовуйте всі спеціальні розпорядження, що діють у вашій місцевості, та завжди вимикайте телефон там, де його використовувати заборонено, або якщо він може спричинити перешкоди чи небезпеку (наприклад, у лікарні) [36, c.7; 29, c.7].

Генералізація понять. Цей прийом протилежний прийому конкретизації: мова йде про перехід від видового поняття до родового. Прийомом генералізації понять доводиться користуватись, якщо в мові перекладу немає конкретних понять, аналогічних поняттям вихідної мови.

Трансформація генералізації звичайно використовується при перекладі загальнонародного та загальнонаукового (загально технічного) шарів лексичного складу наукових і технічних текстів [12, c. 10-13].

Acer`s innovative Empowering Technology toolbar (1) makes it easy for you to access frequently used functions and manage your new Acer computer (2). – Розроблена компанією Acer передова технологія Empowering Technology (1) полегшує доступ користувача до функцій, які найчастіше використовуються та керування ноутбуком Acer (2) [37, c. 34; 31, c. 34].

В цьому прикладі перекладач застосував одразу два протилежні прийоми: генералізацію та конкретизацію. В першому випадку, його стратегія полягає в тому, що підібравши цей переклад під читача, він спростив речення, але повністю передав його зміст, застосувавши прийом генералізації. У другому ж випадку, він прийняв за більш доречне застосування прийому конкретизації. (Див. додаток 2)

Крайнім випадком такого способу перекладу, як семантичний розвиток, при перекладі слів і словосполучень є так званий "антонімічний" переклад", коли форма слова або словосполучення змінюється на протилежну (позитивна – на негативну навпаки), а зміст одиниці, що перекладається, залишається в основному подібним (Див. Додаток 2) [6, c. 291-297].

Ідеально висушити волосся допоможе насадка-диффузер, що надасть об`єму та пишності вашій зачісці. – The diffuzer is the ideal solution to dry curly hair without losing volume.

За допомогою антонімічного перекладу в цьому прикладі, цікаво перекладено довгий та конкретний вираз за допомогою негативації значення.

Subject to technical changes without prior notice! – Ми залишаємо за собою право на технічні зміни!

If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn the oven off at the wall switch, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel. – Якщо ж матеріали всередині печі загорілись, не відкривайте дверцята, вимкніть прилад з електромережі або витягніть запобіжник.

Do not use the oven for any reason than food preparation, such as for during clothes, paper, or any other nonfood items, or for sterilizing purposes. – Використовуйте піч тільки для приготування їжі. В жодному разі не сушіть одяг, папір та інші неїстівні предмети в печі. Не використовуйте для стерилізації [32, c. 3; 32, c. 36].

Це застереження несе в собі негативне спрямування передачі значення, але, застосувавши прийом антонімічного перекладу, перекладач передав його повний зміст (Див. додаток 2).

2.3.3 Стратегія максимального відтворення змісту оригіналу

Третій принцип перекладацької стратегії полягає в тому, що перекладач розрізняє в змісті перекладацького тексту відносно більш й менш важливі елементи змісту. Передбачається, що перекладач прагне як можна повніше передати весь зміст оригіналу й там, де це можливо, здійснює "прямий переклад", використовуючи аналогічні синтаксичні структури й найближчі відповідності лексичним одиницям оригіналу. Але при цьому не все в змісті оригіналу є для перекладача рівноцінним. Він здатний розподіляти частини цього змісту по ступенях їх важливості для даного акту комунікації і якщо буде потреба може пожертвувати менш важливим елементом змісту, щоб успішніше відтворити більш важливий елемент. Часом у перекладі не вдається одночасно відтворити предметно-логічний і конототивний компоненти змісту оригіналу, і перекладачеві доводиться вибирати між ними.

The weight penalty of the automatic unit to the traditional gear box must be small. – Змушене збільшення ваги автоматичної коробки передач, у порівнянні з тією, що використовувалась в цей час, повинне бути невеликим.

У перекладі не використана пряма українська відповідність англійському слову penalty, але збережена його негативна емоційна характеристика [9, c. 239-243].

Вільний переклад – розуміння і передача загального змісту тексту. Цей вид перекладу вживається в формі перекладу – конспекту, реферату, анотації тощо. Крім знання граматики і лексики він потребує певного обсягу знань з науки та техніки (Див. додаток 3).

Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller track in the place when operating the oven. – Перед використанням приладу правильно встановіть все приладдя (опору на роликах, тарілку, що обертається та ін.) [33, c. 25; 25, c. 24].

Do not end the call until given permission to do so by the person on the other end of the phone. – Ви можете завершити розмову лише, якщо особа, з якою ви розмовляєте, вам дозволила це зробити [36, c.8; 29, c.8].

Дослівний переклад розкриває зміст кожного речення і допомагає вірно розуміти його. При дослівному перекладі перекладне речення має ту саму структуру і порядок слів, як і відповідне англійське речення.

Wireless phones can cause interference. Using them in the aircraft is both illegal and dangerous. – Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди. Їх використання у літаку є незаконним та небезпечним [36, c.7; 29, c.7].

The following illustrations show the main elements of your phone. – В наступних ілюстраціях зображено основні елементи вашого телефону [36, c.10; 29, c.10].

Avoid unnecessary contact with the antenna when the phone is switched on. – Уникайте контакту із антеною, особливо, якщо телефон ввімкнений [36, c.8; 29, c.8].

Адекватний переклад передає точний зміст тексту із всіма відтінками і особливостями стилю цій відповідності до норм рідної мови (Див. Додаток 3).

Keep it dry. – Зберігайте його в сухому місці [36, c.8; 29, c.8].

Failure to do so may invalidate the warranty. – Недотримання цієї умови може призвести до втрати гарантійних зобов'язань [36, c. 8; 29, c. 8].

Full hands-free kit. – Повний комплект для використання без рук [36, c. 9; 29, c. 9].

Консультативний переклад є пояснювальним перекладом з метою з`ясування окремих абзаців, речень або термінів. Частіше це усний переклад. Іноді це може бути авторське пояснення [14, c. 6-30]. Переклад – це відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі. Шлях до досягнення такої єдності не лежить через встановлення формальних відповідників. Співставлення засобів різних мов, навіть найбільш віддалених, можливе лише шляхом співставлення функцій, які виконують різні мовні засоби. Звідси точність перекладу полягає у функціональній, а не формальній відповідності оригіналу. Це положення вимагає пояснення на конкретному прикладі. У кожній мові існують свої граматичні, лексичні та стилістичні норми, дійсні тільки для даної мови. При переході до вираження думки іншою мовою необхідно знайти такі засоби і, в першу чергу, такі граматичні форми, які б так само відповідали змісту, так само зливалися б з ним, як зливається із своїм змістом форма оригіналу.

When using the touchpad, keep it – аnd your fingers – dry and clean. The touchpad is sensitive to finger movement; hence, the lighter the touch, the better the response. Tapping harder will not increase the touchpad's responsiveness. – Використовуючи сенсорну панель, слідкуйте за тим, щоб вона та ваші пальці були сухими та чистими. Сенсорна панель чутлива до руху пальців. Тому, чим легше дотик, тим точніша відповідь. Більш сильне натискання не прискорить процес отримання відповіді сенсорної панелі [37, c. 30; 31, c. 30].

2.3.4 Перекладацька стратегія домінування значення цілого над значенням окремих частин


 
 

Цікаве

Загрузка...