WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості перекладу інструкцій - Курсова робота

Особливості перекладу інструкцій - Курсова робота

Технічні прийоми й конкретна стратегія, що застосовує перекладач, багато в чому залежать від співвідношення вихідної мови та мови перекладу, і характеру розв'язуваного перекладацького завдання. У конкретних умовах перекладацького акту вони реалізуються по-різному. Насамперед, передбачається, що в процесі перекладу розуміння оригіналу завжди передує його перекладу не тільки в якості двох послідовних етапів, але і як обов'язкова умова здійснення перекладацького процесу. Зрозуміло, що перекладач може перекласти лише те, що він зрозумів, не більше. Ця установка здійснюється не цілком послідовно, оскільки, з одного боку, саме розуміння може бути різного ступеня, а, з іншого боку, у виняткових випадках перекладач може використовувати в перекладі одиничну відповідність, не будучи впевненим, що саме означає перекладний спеціальний термін. Крім того, оригінал може включати висловлення, спеціально позбавлені змісту, аж до безглуздих текстів значних розмірів. "Література абсурду", як правило, не підлягає перекладу. У цих випадках зазначений принцип доповнюється застереженням, що те, що безглуздо або неясно в оригіналі, повинне залишитися таким і в перекладі. Однак у загальному вигляді правило "не розумію - не перекладаю" зберігає свою силу [9, c. 239-243].

Кожен з етапів перекладу технічної документації має свою специфіку та свої особливості, які необхідно враховувати для правильної організації процесу перекладу.

Переклад технічної документації.

а) Основа основ технічного перекладу – точна передача спеціальних галузевих термінів. З цієї точки зору для адекватного перекладу потрібне повне розуміння сенсу тексту перекладачем. Нелегко вибрати правильний варіант перекладу серед множини варіантів, які існують завдяки багатозначності іноземної (зокрема, англійської) політехнічної термінології. Наприклад, "socket" (основне значення – електрична розетка) в технічній документації може перекладатися, залежно від конкретного випадку використання даного терміну, як: патрон електролампи; муфта; коло; паз; розтруб; патрубок; черевик; втулка; гільза; овершот; підп'ятник; стакан; канатний замок; ловильний дзвін; камера від вибуху; розширений кінець труби для стику з іншою трубою; перехідний патрон; колодка; панель; роз'їм; осередок; очна ямка; суглобова ямка. Загальним серед всіх цих слів є лише якийсь образ кола або поглиблення, куди щось підключається. Просто вгадати, який варіант перекладу правильний, практично неможливо. Тільки якщо переклад виконує інженер, який розуміє технічну суть перекладного тексту можлива точна передача термінології.

б) Додаткові труднощі створює той факт, що нерідко документація на технологічну продукцію або якийсь складний агрегат може мати значний об'єм, деколи на багато сотень сторінок. А при цьому на переклад часто відводиться досить обмежений термін. Необхідним стає задіяти для виконання величезного перекладацького проекту не одного, а цілу групу перекладачів. В результаті перекладений текст страждає через чітко виражену неоднорідність термінології та стилю. Наприклад, слово "shaft" один перекладач перекладе словом "вал", інший - "шпиндель", третій, - "вісь" [23].

2.3.2 Перекладацька стратегія "переклад змісту, а не букви оригіналу"

Ще один принцип, який визначає стратегію перекладача, звичайно формулюється як вимога "перекладати зміст, а не букву оригіналу" і має на увазі неприпустимість сліпого копіювання форми оригіналу. Формулювання не цілком точне, оскільки переклад завжди є змістовною операцією: відтворювати іншою мовою можна лише зміст оригіналу, а буква або іншомовна форма може відтворюватися лише в особливих випадках (при транскрипції або транслітерації) і за умови, що запозичена форма передає в тексті перекладу необхідний зміст. Що ж стосується таких елементів форми оригіналу, які визначають організацію змісту, кількість і послідовність його частин, то відтворення подібних структурних елементів досить бажано й у більшому або меншому ступені досягається в будь-якому перекладі. Фактично установка на "зміст, а не на букву" означає необхідність правильної інтерпретації значення мовних одиниць у контексті, тобто вимога не задовольнятися тим вигаданим змістом, що пов'язаний лише з найбільш уживаними значеннями цих одиниць.

Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквівалента [9, c. 239-243].

Еквівалентність перекладу ототожнюється інколи з адекватністю, часом вона слугує синонімом перекладу або змінюється поняттями наближення чи апроксимації. Для нас усвідомлення понять еквівалентності й адекватності важливе з огляду на подальше упорядкування термінології перекладу, оскільки відсутність тут чітких дефініцій ускладнює як теоретичні дослідження, так і процес практичного перекладу у цілому, а прагнення до мовної адекватності приводить інколи до ігнорування прагматичних та культурних розбіжностей.

Поняття еквівалентності відображає як відношення між окремими мовними одиницями текстової пари, так і між текстами в цілому. Однією з ознак вірогідності й якості перекладу слугує поняття його адекватності.

Ще один тип перекладу – текстуальний або текстовий – відрізняється від підрядкового, насамперед, тим, що він дає змогу звертати увагу на правила синтаксису. Він дозволяє перевірити ступінь засвоєння студіюючим лексичних, синтаксичних та стилістичних елементів іноземної мови, а також його вміння передати їх засобами рідної мови (і навпаки).

Практика літературного (філологічного) перекладу доводить, що його мета полягає в тому, що проінформувати читача ПТ, яким чином відбувається комунікація автора ВТ зі своїм читачем. При цьому для досягнення адекватності ПТ враховуються не лише синтаксичні та семантичні, але й прагматичні виміри мовних одиниць.

У разі, коли йдеться про спеціальний (технічний) текст, вихідна культура якого призначена для фахівців, цілком природно сподіватися на еквівалентність ВТ і ПТ [13, c. 42-45].

Часто зустрічаються багатозначні терміни, які мають різні значення не тільки у різних галузях науки і техніки, а й навіть в одній галузі:

Toolbar – панель інструментів;

Wired and wireless networks – провідні та без провідні мережі;

Power button – кнопка живлення;

Touchpad – сенсорна панель;

Keyboard – клавіатура.

Таке слово, яке має кілька словникових відповідностей, варіантів, аналогічних йому за значенням, перекладається шляхом відбору варіанта-аналога, який найточніше передавав би значення цього слова у даному контексті. Переклад за допомогою аналогів вимагає від учнів знання тієї галузі, з якої виконується переклад, свідомого використання термінології рідною мовою, аналізу контексту, знання синонімічних термінів, що в свою чергу вимагає від перекладача виконання спеціальних вправ на визначення і з`ясування їх вживання. Можна визначити значення терміна у залежності від слів, які знаходяться у тісному зв`язку з даним словом. Найбільш тісний зв`язок існує між підметом і присудком, присудком і прямим додатком, означенням і означуваним словом [21].

Відомо і описано велику кількість прийомів в перекладі. Зупинимося на деяких найбільш відомих з них, які можуть бути використані незалежно від комбінації мов в перекладі.

Описовий переклад. Мова йде, мабуть, про найбільш універсальний прийом, здатний допомогти перекладачеві в найскладніших випадках.

Експлікація або описовий переклад – це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця вихідної мови замінюється словосполученням, яке експлікує її значення, тобто що дає більш менш повне пояснення або визначення цього значення мовою перекладу [14, c. 14-20].

Цей прийом має і недоліки, головний з яких полягає в тому, що деякі описи виходять громіздкими і виглядають неоднорідно в тексті перекладу.

Наприклад, "Host-based printing" перекладаємо як "попередня реєстрація завдання на комп'ютері". Досить цікавим є приклад, який знаходимо в інструкції користувача до лазерного принтера: 150-sheet horizontal input tray wіth single page priority/multi-purpose feed slot – це ще не зовсім відоме поняття в українській лексиці, отож тут ми прибігаємо до застосування описового перекладу – "горизонтальний лоток подачі паперу на 150 аркушів та отвір для пріоритетної поаркушевої подачі паперу або носіїв спеціального призначення" (Див. додаток 2).

Acer eNet Management (for selected models) hooks up to location-based networs intelligently. – Acer eNet Management (для окремих моделей) забезпечує інтелектульне підключення до мереж в залежності від місця їх знаходження [37, c. 23; 31, c. 23].

Застосована стратегія перекладача в цьому випадку вказує на те, що прямого еквівалента в українській мові немає. Тому перекладач застосував прийом описового перекладу, який точніше та доступніше розкрив зміст речення.

Acer ePower Management extends battery power via versatile usage profiles. – Acer ePower Management дозволяє збільшити строк служби акумулятора за рахунок створення профілів керування електропостачанням для забезпечення роботи в різних режимах [37, c. 23; 31, c. 23].


 
 

Цікаве

Загрузка...