WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості перекладу інструкцій - Курсова робота

Особливості перекладу інструкцій - Курсова робота

3. Усний послідовний переклад (мовний супровід) зарубіжного технічного фахівця в ході пусконалагоджувальних робіт і тренінгу персоналу [23].

Співвідношення лексичного та знакового об'ємів текстів оригіналу та перекладу є надзвичайно серйозною проблемою для практиків перекладу. Надмірний приріст тексту викликає нарікання замовників, які оплачують переклад "за вихідним обсягом", а надмірна компресія може привести до втрати сенсу. У перекладацькій практиці редакторам вже доводилося стикатися з надмірним приростом тексту перекладу, який був викликаний наступними причинами:

перекладач вдається до надмірно розгорнених перекладацьких еквівалентів через недостатнє володіння термінологією або свідомого прагнення збільшити об'єм перекладу;

перекладач вставляє в переклад текстові фрагменти власного твору, дискутуючи з автором оригіналу.

Разом з тим, можлива і зворотна ситуація: значне зменшення текстового об'єму перекладу в порівнянні з текстом оригіналу, що може служити сигналом пропуску значних фрагментів тексту і, відповідно, втрати інформації [8, c. 82-89].

Часто український перевідний еквівалент складається з двох і навіть з трьох слів проти одного англійського, у разі, коли найбільш короткий варіант з різних причин недоречний. Наприклад:

Do not use а hand-held phone while driving; park the vehicle first. – Не використовуйте телефон, тримаючи його в руці, під час водіння, спочатку припаркуйте машину [36,c.7; 29, c. 7].

В даному випадку як еквівалент "Hand-held phone" не доречні ні можливий еквівалент "ручний телефон" (оскільки значення цього словосполучення декілька інше), ні просто "телефон" (оскільки такий телефон не передасть повної суті того, що малося на увазі).

2) The grinder must be firmly bolted to a workbench. – Точильний верстат необхідно міцно закріпити на верстаку [38, c.6; 28, c. 54].

3) Unmodified plugs and matching outlet will reduce risk of electric shock. – Вилки без змін та відповідні розетки зменшать ризик удару електричним струмом [38, c. 6; 28, c. 54].

2.2 Лексико-синтаксичні особливості інструкцій

Метою текстів-інструкцій є показати читачеві порядок дій, які необхідно виконати, щоб отримати певний результат. Вивчення синтаксису текстів-інструкцій дозволяє визначити їх особливості. Оскільки інструкція спонукає читача виконувати визначену послідовність дій, в текстах даного типу широко використовуються дієслова у формі наказового способу:

- зніміть, натисніть, вставте, протисніть, переконайтеся, вийміть, просуньте, виберіть, виконайте, зробіть.

Do not use the oven for any reason other than food preparation, such as for drying clothes, paper, or any other nonfood items or sterilizing purposes [33, c. 5].

Використовуйте піч тільки для приготування їжі. В жодному разі не сушіть одяг, папір та інші неїстівні предмети в печі. Не використовуйте піч для стерилізації [25, c. 5].

Do not attempt to deep-fry foods in this oven [33, c. 6].

Не намагайтесь смажити продукти в мікрохвильовій печі [25, c. 6].

Always fit the grinding wheel cover and tool rest tightly, an with the correct clearance [38, c. 5].

Завжди закріплюйте кожух точильного колеса і упору жорстко та з правильним зазором [28, c. 53].

Якщо в усній презентації даних текстів можливе використання форм імперативу в однині та множині, то в письмовій презентації присутні форми імперативу тільки в множині. Так само широко в інструкціях використовуються дієслова у формі інфінітива:

- видалити, додати, визначити, створити, приєднати, закріпити, встановити, замінити.

The tool rest should be replaced whenever the width of the tool rest measures less than 20 mm [38, c. 5]. – Якщо ширина упори складає менше 20 мм, її варто замінити [28, c. 53].

Some discs have certain information encoded on the disk during manufacture [34, c. 16]. – На деяких дисках міститься певна інформація, внесена до диску під час виготовлення [27, c. 16].

Аналіз лексико-синтаксичних конструкцій простих і складних речень, характерних для текстів типу інструкція показав, що найчастіше зустрічаються лексико-синтаксичні конструкції, предикативний центр яких представлений дієсловом у формі інфінітива та імператива, а також поєднанням предикативного прислівника з інфінітивом.

1.У текстах типу інструкція використовується велика кількість дієслів і віддієслівних іменників. Деякі дієслова можна згрупувати в семантичні кола, які включають, з одного боку, дієслова недоконаного і доконаного виду (проводити - провести).

Наприклад:

семантичне коло з коренем -вод/-ве- об'єднують наступні лексичні одиниці:

Проводити-провести, виводити-вивести.

семантичне коло з коренем -мін- об'єднують наступні лексичні одиниці:

Змінювати-змінити, відмінити, перемінити.

2.Використання в текстах типу інструкція віддієслівних іменників, як правило, вживається:

- для позначення устаткування (пристрої, прилади):

Установка, конденсатор, акумулятор, генератор, компенсатор, електричний привід.

для позначення процесу:

Коливання, спостереження, вимірювання, використання, розпорядження, живлення.

для позначення речовин:

Окислювач, розчин, розчинник.

для позначення об'єкту дослідження:

Реакція, рівняння, тиск і ін.

для позначення разової короткочасної дії:

Деформація, нейтралізація, обертання, ушкодження [2, c. 41-50].

2. Наші спостереження показали, що один і той самий іменник може мати різне значення залежно від приладу, до якого надається інструкція, наприклад 1):

Слово "operation" в тексті-інструкції до автомобільного CD/MP3/WMA-ресівера перекладається як "операції", а в посібнику користувача настільного точильного верстату Ferm – "експлуатація";

Словосполучення "safety instructions" в тексті-інструкції до автомобільного CD/MP3/WMA-ресівера перекладається як "заходи безпеки", а в посібнику користувача настільного точильного верстату Ferm – "вказівки з технічної безпеки";

Слово "settings" в тексті-інструкції до автомобільного CD/MP3/WMA-ресівера перекладається як "настройки", а в посібнику користувача Дводіапазонним телефоном SGH-X100 з підтримкою GPRS – "параметри".

2) The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user about the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons [34, c. 2]. – Стріла у вигляді блискавки всередині рівностороннього трикутнику попереджає користувача про наявність небезпечної неізольованої електричної напруги всередині пристрою, що може мати достатню амплітуду, щоб становити небезпеку ураження людини електричним струмом [27, c. 2].

2.3 Вибір стратегії перекладу тексту типу інструкція

2.3.1 Стратегія за принципом перекладу того, що зрозуміло перекладачеві

Повний письмовий переклад - основна форма технічного перекладу.

Зі всіх видів технічного перекладу, технічних перекладачів, що поступово визначилися в результаті практичної діяльності, в процесі обробки різних видів науково-технічної інформації і залежно від характеру цієї обробки, повний письмовий представляється основною формою і ось чому: вся практично використовувана науково-технічна інформація (наприклад, патент, що купується за кордоном, інструкція, супроводжуюча устаткування, що набуває за кордоном) обробляється у формі повного письмового перекладу [12, c. 44-49].

З погляду перекладача переклад розглядається як евристичний процес, у ході якого, використовуючи сукупність технічних прийомів, вирішується ряд творчих завдань. Взагалі текст являє собою широкий контекст, у якому реалізуються значення всіх мовних одиниць, уживаних в мовленні. Відповідно, об'єктом діяльності перекладача є текст оригіналу. Переклад окремого висловлення буде правильним лише в тому випадку, якщо він зроблений з урахуванням місця даного висловлення в тексті, його значеннєвих зв'язків з іншими одиницями тексту [19, c. 74-81].

Перекладач поділяє текст на умовні відрізки й приступає до перекладу чергового відрізка після завершення перекладу попереднього. Процес перекладу займає якийсь час і, якщо перекладний текст являє собою більш-менш довгий ряд повідомлень, його переклад не може бути здійснений одразу у вигляді єдиного акту. Розмір окремих сегментів тексту неоднаковий для різних мов і окремих видів перекладу. У багатьох випадках подібною мінімальною одиницею перекладацького процесу буде конкретне речення (тобто одне висловлення) у тексті. Навіть у тому випадку, коли в межах окремого висловлення немає достатньої інформації для вибору варіанта перекладу, перекладач не приступає до перекладу наступної одиниці, поки не закінчить переклад даного висловлення.

У діях перекладача завжди можна виявити два взаємозалежних етапи перекладацького процесу, що відрізняються характером мовних дій. На першому етапі розглядаються дії перекладача, пов'язані з інформацією, отриманою з оригіналу (з'ясування значення). На цьому етапі перекладач отримує інформацію, що наявна як у самому перекладному відрізкові оригіналу, так і в лінгвістичному та ситуативному контексті, і на основі цієї інформації робить необхідні висновки про зміст, який йому необхідно буде відтворити на наступному етапі. До другого відноситься вся процедура вибору необхідних засобів у перекладній мові при створенні тексту перекладу.


 
 

Цікаве

Загрузка...