WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Основи редагування перекладів - Курсова робота

Основи редагування перекладів - Курсова робота

Односкладові

Багатоскладові

Work, job, trade

Employment, occupation, profession, vocation

Play

Recreation

School

Educational institution

Уривки, в яких забагато односкладових іменників та замало багатоскладових, можуть здатися незграбними, манерними, примітивними; і навпаки, уривки, в яких забагато абстрактних іменників, будуть здаватися претенціозними, відірваними від буденної реальності.

8. Назвіть розділи есе

Надійна та ефективна методика написання есе – це починати з фактичного ствердження, яке дозволить розвивати тему есе будь яким чином. Можна ризикнути для того, щоб початок видався захоплюючим і оригінальним. Тоді слід почати з ключового речення в формі якогось оригінального ствердження, яке одразу ж продемонструє точку зору автора і надасть відповідну тональність всьому твору. Подібне введення дозволить автору відзначити ту роль, якої він буде притримуватися далі.

Ризик, на який йде автор полягає у тому, що словникові нахідки, які йому здаються розумними і оригінальними, можуть вразити читача своєю незрілістю і мелодраматизмом. Крім того, автор ризикує ще й тим, що визначений початок спонукатиме його і в подальшому притримуватися визначеної лінії оповідання. Отже, чим більш конкретний початок, тим більше автор обмежений в розкритті своєї теми. Однак, в цьому ризику є й переваги – такий початок одразу ж чітко змальовує тему, максимально загострюючи увагу читачів.

Найкращий спосіб розкрити тему, а також підтвердити ствердження, що міститься в есе – це зібрати усілякі дані: факти, приклади, цитати, а потім чітко структурувати отриманий матеріал. Найрадикальніший метод – вибрати таку тему, до якої автор сам відноситься негативно; оскільки його ворожість придасть есе більше впевненості; особливо, коли ця ворожість контролюється і підтримується доброю інформованістю. Крім того, вивчення протилежної точки зору пояснить власні погляди автора на даний предмет.

У порівняльного дослідження є свої переваги – коли порівнюємо і зіставляємо дві речі, то виявляємо, що 1+1 – більше, ніж 2; тобто, коли дві підтеми зводяться разом для порівняння, то сама дія зведення їх воєдино і порівняння створює третю підтему. Порівняння є вивчення двох речей, однак автор есе може проводити порівняння, змінюючи свою розповідну точку зору.

Один із способів створення контрасту в есе – задавати питання.

Однак есе не повинно вміщувати велику кількість питань, адже це може створити враження штучності. Ці питання не повинні бути риторичними – на них обов'язково треба відповідати. Питання слід використовувати тільки в ключових моментах есе. Кожна нова думка повинна бути пов'язана із попередньою, або виникати з питання. Тобто, все есе буде створювати безперервний ланцюг повідомлення. Питання можна використовувати на кожному новому етапі есе – і не тільки при виникненні нової підтеми, але і при переході до нової точки зору.

Закінчення повинно бути логічним висновком із всіх попередніх аргументів і прикладів даного есе. А оскільки в есе допускається будь-яка продумана інтерпретація, то висновок може бути наслідком власного розуміння автором даної теми.

другий – це такий, що вводить новий поворот теми і нові роздуми, які є більш обіцяючими, ніж все, про що говорилося раніше. Ця раптово з'явлена в кінці відправна точка може підірвати все враження від основного змісту есе.

Таким чином, названі структурні принципи – введення, розвиток теми і закінчення – використовуються в кожному есе.

9. Назвіть причини виникнення двозначності. Наведіть приклади

У письмовій англійській мові можуть виникати двозначності. Перша полягає у тому, що автор не до кінця зрозумів почуттєві враження чи якісь дані, а тому не готовий викласти їх у загальноприйнятому вигляді, що потребує нормативна письмова англійська мова. Наприклад:

Mother asked not to be so inconsiderate.

Mother asked me not to be so inconsiderate.

Друга причина міститься в природі самої англійської мови, що має більше 500 000 слів і варіантів, велика кількість яких мають два і більше значень, тобто є полісемічними.

Спробуйте збагнути, хто сплатив рахунок, знаючи значення дієслова leave – дозволяти, залишати. Ці чинники роблять англійську мову невичерпною, але водночас провокують виникнення двозначності та незрозумілості.

Двозначності можуть також виникати в результаті помилкового порядку слів у реченнях, що починаються з дієприкметникового чи дієприслівникового звороту. Тож в таких реченнях після звороту повинен відразу ж писатися пов'язаний з ним іменник, займенник чи зворот із іменником. Наприклад:

Listening music at home, cats scattered in panic.

Слухаючи вдома музику, коти в паніці кинулись врізнобіч.

У цьому реченні іменникова фраза "cats" не має прямого відношення до дієприкметникового звороту, а тому виникає абсурд – "коти, які слухають музику". Позбутися двозначності в цьому реченні можна лише за допомогою іменника, займенника чи іменникового звороту, якщо встановити їх відразу після прикметникового звороту:

Listening music at home, I noticed the cats scattered in panic

Слухаючи вдома музику, я звернула увагу на те, як котив паніці кинулись врізнобіч.

Щоб уникнути таких безглуздих речень, слід будувати їх таким чином, щоб взаємопов'язані одиниці інформації знаходились якомога ближче одна до одної, а суперечливі, що не мають між собою чогось спільного, – якомога далі.

Отож пишучи під тиском часу чи обставин, особливо важко уникнути двозначності; та якщо ретельніше ставитися до використання мови і частіше робити із себе не лише письменника, але й читача, тоді з'явиться можливість своєчасно виявити і ліквідувати двозначності та абсурди. А коли всеж з'являються сумніви у тому чи іншому контексті, краще змінити структуру речення, переписавши його якомога ясніше.

10. Що означає слово "акронім"? Наведіть приклади українських та англійських акронімів

Слово "акронім" увійшов в англійську мову у 40-х роках двадцятого сторіччя разом із деякими акронімами, що були пов'язані з другою світовою війною:

Pluto – Pipe line under the ocean (підводний зв'язок)

Fido – Fog Investigation and Dispersal Operation (метод очистки злітної смуги аеропорту від туману).

Нині акроніми з'являються у найрізноманітніших контекстах:

а) міжнародні організації:

ECAC – European Civil Aviation Conference – Європейска Конференція з питань Громадянської Авіації(ЄКГА), ICAO – International Civil Aviation Organisation (ІКАО – Міжнародна організація цивільної авіації), ANC – Air Navigation Commission (АНК – Аеронавігаціонний комітет), SCAA – State Civil Aviation Authority (ДС ГА – Державна служба громадянської авіації), EANPG – European Air Navigation Planning Group (Європейская група аэронавігаціонного планування – EANPG).

б) комп'ютерні терміни:

AA (antenna array)антенна ришітка,

RWM (read-write memory) оперативна пам'ять,

kVA (kilovolt-ampere) кіловольт-ампер

DOS/VS (disk operating system/virtual storage – дискова операційна система, яка реалізує віртуозну пам'ять),

PC (microprogrammable computer – ЕВМ с мікропрограмним управлінням).

Акроніми, як і інші англійські слова, еволюціонують по-різному. Деякі терміни, що складаються з двох і більше слів, зводяться до акронімів, які стають самостійними словами. UNESCO – ЮНЕСКО; INTERPOL – ІНТЕРПОЛ.

Привабливість акронімів полягає у тому, що вони спрощують складні терміни; більш того, вони являють собою певний спосіб словосполучення, який додає різноманітності і енергії англійській мові.


 
 

Цікаве

Загрузка...