WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад - Курсова робота

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад - Курсова робота

Тут, на нашу думку, дотепніше використати прийом, що був використаний у двох попередніх приклад: впровадження нового слова, використовуючи прийом транскрипції та транслітерації, з поясненням:

TwinkieТвінкі (приваблива але відсутня, даремна субстанція).

Прикладом використання цього способу у перекладі з української мови на англійську може послужити політичний сленг, що використовують у своїй лексиці політтехнологи: Ліманка некоректна виборча технологія, вживана кандидатами від партії влади. Суть технології – в незаконному залученні вчительського складу до агітаційної "обробки" виборців (батьків) з примушенням останніх – під страхом подальшого негативного відношення до їх дітей.

Тож переклад з української мови на англійську даної лексичної одиниці матиме такий вигляд: Ліманка Limanka. При цьому у вигляді виноски зробити пояснення у тексті, наступного характеру: LimankaDiscourteouselectoraltechnologywhichisappliedbycandidatesfromparty. Main point of technology is illegal involving of teacher staff in the agitational processing of body of electors (parents) with compulsion under fear of following negative relation to their children.

Отже ми виявили основні аспекти, прийоми та особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад: частіше за все використовується спосіб перекладу експлікація – описовий спосіб перекладу. Якщо цей прийом не є актуальнім із-за об'єму перекладу, ми використовуємо спосіб компенсації або генералізації. У деяких випадках також дотепно використовувати прийом калькування. Також дуже актуальним виявився прийом впровадження нового слова, за допомогою транскрипції та транслітерації, хоча і зазначено, що цей прийом перекладу зустрічається не часто при перекладі зниженої лексики.

Висновки

На початку дослідження ми ставили перед собою наступні завдання:

1) визначити, що таке нелітературна лексика та яку роль відіграє в ній сленг;

2) визначити, чи являється сленг підгрупою діалекту;

3) роздивитись проблеми дефініції сленгу та жаргону: чи являються вони синонімами або це дві окремі лексичні одиниці;

4) дізнатись про властивості політичного сленгу та його місця у системі мови;

5) розглянути та проаналізувати способи та проблеми перекладу політичного сленгу.

В ході дослідження ми дізнались, що сленг входить до діалекту в будь-якій мові. Також дізнались, що існують проблеми дефініції сленгу та жаргону. Багато лінгвістів взагалі вважають, що ці два терміни – синоніми. Інші вважають, що сленг це просто ряд слів, що не являються термінами, що використовуються в термінологічному значенні. Але є і такі визначення, що ставлять сленг поряд з іншими лексичними одиницями. Чітко ми визначили тільки його найбільш істотні властивості.

Також виявили основні аспекти, за якими можна визначити. Чи являється надана лексема сленгом. Як зазначають лінгвісти Бетені К. Дюмас та Джонатан Лайтер вираз являється "дійсним сленгом", якщо відповідає хоча б двом, наданим нижче, критеріям:

 • Вираз знижує "гідність формального та серйозного докладу або писання" іншими словами, вираз розглядається в контексті як "яскравий, неправильно використаний вираз";

 • Використання такого виразу припускає, що той хто використовує його добре знайом з тим, про що йде річ, або добре знайом з групою людей, яка добре знає про що йдеться мова;

 • Такий вираз "є забороненим у звичайній розмові з людьми найвищого соціального статусу або людьми з великою відповідальністю";

 • Вираз заміщує "добре відомий визначений синонім". Це робиться перш за все для запобігання "дискомфорту, викликаного обумовленою подальшою розробкою елементу".

Також у ході нашого дослідження ми виявили чи дійсно існує поняття політична мова, політичний сленг, та визначили яке місце займає ця лексика у системі мови. Визначили, що існують політичні інтернаціоналізми. Винайшли джерела походження політичного сленгу.

Основні джерела походження українського політичного сленгу:

 • запозичення з англомовної (та інших іноземних мов) політичної термінології;

 • злодійський і тюремний жаргон.

У процесі дослідження поставленого питання ми винайшли основні проблеми та способи перекладу політичного сленгу. Взагалі то при перекладі такої зниженої лексики як сленг або жаргон, простіше за все керуватись спеціальними словниками, яких в наш час більш ніж вдосталь. Та основною проблему у даному випадку являється те, що навіть саме поняття "політичний сленг" з'явилось досить недавно, тож словників політичного сленгу майже не існує, тож перекладач маю спиратись лише на свої знання, та на тлумачення політичних сленгів на перекладацькій мові.

При розгляді основних прийомів перекладу зниженої лексики ми виявили, що при перекладі політичного сленгу використовуються частіше за все наступні способи перекладу: частіше за все використовується спосіб перекладу експлікаціяописовий спосіб перекладу. Недоліком даного способу являється у деяких випадках надвеликий об'єм перекладу. Якщо цей прийом не є актуальнім із-за об'єму перекладу, ми використовуємо спосіб компенсації або генералізації. Але, як виявилось, цей спосіб при перекладі політичного сленгу використовується не дуже часто. У деяких випадках також дотепно використовувати прийом калькування(упровадження нового слова). Також дуже актуальним виявився прийом впровадження нового слова за допомогою транскрипції та транслітерації, хоча і зазначено, що цей прийом перекладу зустрічається не часто при перекладі зниженої лексики. Основною проблемою впровадження нового слова являється відповідність перекладача, оскільки ймовірно він вводить в систему мови нову лексему, яка в подальшому буде використовуватись.

Список використаної літератури

 1. Алєксєєва І.С. Професійний тренінг перекладача. // вид. "Союз", 2001 р.

 2. Арнольд І. В. Лексикология современного английского языка. // Москва 1993 р.

 3. Арнольд І. В. Стилістика. Сучасна англійська мова. // Підручник для ВНЗ-4-е изд. 2002 р

 4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. // Москва 1986 р.

 5. Береговська Э.М Молодежный сленг: формирование и функционирование. // "Вопросы языкознания", 1996 р.

 6. Большой энциклопедический словарь. // – Языкознание. Москва Российская энциклопедия, 1998 р.

 7. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. // вид. "Нова книга" 2003 р.

 8. Виноградов В.С. Общие лексические вопроси. // Москва 2004 р.

 9. Гальперін І.Р. О термине "сленг" // "Вопросы языкознания." No 6. 1986 р.

 10. Гаспаров Б.М. Лингвистика языкового существования. Язык. Память. Образ. // Москва 1996 р.

 11. Засурский И. Реконструкція Росії: Мас-медія та політика у 90-ті // М., 2001.

 12. Казакова Т.А. Аспекти теорії письмового перекладу // Свердловськ, CГПИ, 1988.

 13. Карабан В. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. // Вінниця 2003 р.

 14. Комісаров В.Н. Теория перекладу. // М.: ВШ, 1990

 15. Комісаров В.Н., Рецкер Я. І., Тархов В. І. Посібник по перекладу з англійської мови на російську. // вид. "Вища школа" 1985 р.

 16. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови. // Харків 1993 р.

 17. Раєвська Н.М. English lexicology. // Київ 1991 р

 18. Сухенко К.М. Лексичні проблеми перекладу. // Київ. Нац. Універ. Ім..Тараса Шевченка. 1992 р.

 19. Хомяков В.А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода. // Автореф. докт. Дис.... канд. філол. наук. 1980 р.

 20. Швейцер А.Д. Очерк современного английского языка в США. // Москва "Высшая школа" 1983 р.

 21. Dunn J.A. 'How to speak new Russian' // Rusistika, 20, September 1999

 22. Partridge E. Slang Today and Yesterday. // London: Routledge and Kegan Paul. 1979 p.

 23. Spears Richard A. Slang and Euphemism. // N.Y.: New American Library, 1982 p.

 24. ) Terence Wade, The Russian Language Today // Routledge, London New York, 1999

Джерела довідкової літератури

 1. Кохтев А. Міжнародний словник непристойностей: 40000 слів та виразів // М.: АЗЪ, 2001.

 2. Радянський енциклопедичний словник. // Москва "Советская энциклопедия" 1990 р.

 3. Словник – довідник лінгвістичних термінів. // Москва "Российская энциклопедия" 1985 p.

 4. Єрмакова О.П., Земська Е.А., Розіна Р.И. Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь общего жаргона. // Москва 1999 р.

 5. Юганов И., Юганова Ф. Словарь русского сленга // Mетатекст, М., 1997.


 
 

Цікаве

Загрузка...