WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад - Курсова робота

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад - Курсова робота

До цього ж пункту можна віднести такі політичні сленги як гасити – робити все, щоб зіпсувати репутацію кандидата; гасильник – відповідно той, хто робить все, щоб зіпсувати репутацію кандидата-супротивника. Хоча в цьому випадку скоріш підійде прийом експлікації. Гасити – damagecandidate'sreputation. Гасильник – someonewhodamagecandidate'sreputation.

Засвічення(сленг.) – перші кроки, направлені на завоювання популярності, як мінімум – ознайомлення широкої публіки з кимсь або чимось невідомим раніше. У звичайному словнику є таке поняття, як "засвічення" – illumination, але навряд чи для носія англійської мови воно буде нести відповідне значення. Тож ми перекладаємо даний сленг, як firststepsforrecognizeability.

Кинутиу тлумачному словнику термінів та сленгу політтехнологів стоїть з відміткою (сленг) – навмисно не виплатити обіцяну винагороду. Ми можемо, звичайно, перекласти дану лексичну одиницю як throw або fling але, звичайно як перекладачі не можемо цього зробити, бо для носія англійської мови цей переклад не буде нести відповідного змістового навантаження, тож переклад матиме наступний вигляд: purposelynotpayingreward. Відповідно переклад наступних двох лексичних одиниць матимуть наступні значення Кидалаpersonwhopurposelydon'tpayreward, кидаловоpurposelynotpayingreward.

"As the parade to the rostrum continued, the bafflegab glossary expanded: Narrowing Parameters, functions of situational variables, diagnostic-planning activity,..."

Відповідно маємо і приклади англомовного політичного сленгу, що перекладається на українську мови цим способом: Bafflegab що використовується у наступному контексті:

The Wall Street Journal, March 14, 1967

В Оксфордському словнику політичного сленгу "Hatchet Jobs and Hardball: The Oxford Dictionary of Political Slang" Грента Баретта маємо наступне:

Bafflegab Confusing or unintelligible speech, doublespeak.

Тобто Bafflegabзмішана, незрозуміла промова, демагогія. Тож можна перекласти цей сленг, використовуючи все той самий спосіб експлікації тоді переклад матиме наступний вигляд: Bafflegab – невиразна промова. А можна спробувати знайти у політичному сленгу української мови відповідник, тоді це буде прийом компенсації.

"What's your angle, Flynn? Where do you get your drag?"

"TheMob," 1951 film

У тому ж словнику маємо наступне значення: DragInfluence.

Дослівний переклад на українську мову матиме наступний вигляд Drag – тягнути, волочити. Але маючи значення цього слова як одиниці політичного сленгу маємо наступне: Drag – оказувати вплив, впливати на щось або когось.

"Then the doubledomes in Washington set a deadline."

"Sayonara," James A. Michener

Маємо у даному прикладі наступне пояснення зі словника "Hatchet Jobs and Hardball: The Oxford Dictionary of Political Slang" Грента Баретта: DoubledomeA scholar or intellectual, esp. a highly educated person who holds impractical or unrealistic views.Тобто маємо що це вчена, інтелектуальна людина, високоосвічена людина, яка дотримується нереальних, даремних переконань. Авжеж ми можемо використати при перекладі цього сленгу такий спосіб, як експлікація, але в цьому випадку ми маємо цілком погодитись з Комісаровим, відносно того, що недоліком описового перекладу є його громіздкість і багатослівність. Доречніше в даному випадку використати прийом калькування, за нашою думкою.

Калька – це запозичення шляхом буквального перекладу (дуже часто по частинам) слова або звороту з наступним складанням перекладених частин без будь-яких змін. В такому випадку наш переклад матиме наступний вигляд: Doubledome– Дводумець. Але в такому випадку можливо не кожен зрозуміє відвічне значення цього слова. Тому можна замінити це слово, на приблизне за значенням, але що використовується в більш ширших колах, а не лише в політичній мові – надумана людина. В такому випадку це буде прийом генералізації.

Тож одним зі способів перекладу політичного сленгу являється також прийом генералізації. Генералізацією В.Н. Комісарів називає заміну одиниці ПМ, що має вужче значення, одиницею МП з ширшим значенням. Створювану відповідність виражає родове поняття, що включає початкове видове поняття [14].

"Other examples of granfalloons are the Communist Party, the Daughters of the American Revolution, the General Electric Company, the International Order of Odd Fellows – and any nation, anytime, anywhere.

"Cat's Cradle," Kurt Vonnegut

Маємо у тлумачному словнику політичного сленгу наступне: GranfalloonAnylarge, amorphousorganizationwithoutrealidentity. CoinedbyKurtVonnegut. Тобто це велика, так би мовити, безформна організація, яка не має своєї реальної індивідуальності, своєрідності. Тож у даному випадку описовий переклад не є актуальним, із-за об'єму пояснення. Також ми не можемо використати прийом компенсації або генералізації, оскільки не маємо навіть приблизного значення в українській лексиці. Тож залишається упровадження нового слова. Це одна з найскладніших задач перекладача, бо у такому разі перекладач несе велику відповідальність, бо, можливо, впроваджує слово, яке у майбутньому буде використовуватись при перекладі. Тут, на нашу думку, дотепніше за все використати прийом транскрипції та транслітерації.

Також в дослідженому нами матеріалі цей спосіб перекладу не може часто використовуватись (при перекладі одиниць політичного сленгу при їх перекладі українською мовою), оскільки дані прийоми використовуються в основному для передачі на українську мову імен власних, а також реалій (транскрипція і транслітерація) і понять, а частіше політичну термінологію, що ще не існує в мові перекладу (калькування) [12].

Треба зазначити, що в даному випадку перекладач обов'язково має надати пояснення до свого перекладу: надати його в дужках, або зробити у вигляді примітки у тексті перекладу.

Тож в такому випадку наш переклад матиме наступний вигляд: GranfalloonГренфалун (велика, так би мовити, безформна організація, яка не має своєї реальної індивідуальності, своєрідності). І в подальшому перекладі використовувати цю лексему вже без пояснень.

Ось ще один приклад, де ми можемо впровадити нове слово:

"Johnny Congress has been busily engaged for some time past in raising the pay of Naval officers."

Gettysburg Republican Compiler, Jan. 6, 1835

У словнику маємо: Johnny Congress The United States Congress. Тобто це назва конгресу сполучених штатів. У даному випадку ми так само, як в попередньому впроваджуємо нове слово при перекладі, з поясненням: JohnnyCongressконгрес Джонні (конгрес сполучених штатів Америки).

Маємо наступний приклад із політичної статті:

"Democratic presidential hopeful Paul Tsongas told the nation's mayors on Monday that leaders of his own party are advocating 'Twinkie economics' by appealing to popular tastes without offering substance."

Associated Press, June 17, 1991

У даному реченні слово 'Twinkie політичний сленг. У тлумачному словнику знаходимо наступне значення: TwinkieAppealingbutlackingsubstance. Тобто приваблива але відсутня, даремна субстанція (поєднання).


 
 

Цікаве

Загрузка...