WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад - Курсова робота

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад - Курсова робота

Проте, в мові політтехнологів міститься лише невелика кількість термінів та сленгу, поява яких пов'язана з прямим або непрямим впливом іноземних мов. Важливіше значення мають слова і вирази, що з'явилися в українській мові без якої-небудь сторонньої допомоги. Значна частина таких термінів відноситься до групи, що складається із слів іноземного походження (в основному інтернационалізмів), які повністю асимілювали українською мовою і зв'язані нормами сполучуваності один з одним або споконвічно українськими словами, внаслідок чого утворені терміни, що відносяться безпосередньо до українського політичного контексту. Не дивлячись на те, що до складу даних термінів входять інтернационалізми, їх типовою межею є відсутність близького смислового еквівалента в мовах Західної Європи, і трудність або неможливість точного і ідіоматичного перекладу.

Цікавим прикладом подібних термінів є саме слово політтехнолог, загальноприйнятий переклад якого англійською мовою spin doctor – спин-доктор щоне являється абсолютно точним, тоді як буквальний переклад (political technologist, політичний технолог) не має сенсу без подальших пояснень. Схожа проблема спостерігається у випадку з терміном адміністративні ресурси, загальноприйнятий переклад якого (administrative resources) не зовсім прийнятний для опису по-англійськи таких ресурсів як, напр., гроші, люди, залежні засоби масової інформації, що знаходяться у розпорядженні високопоставленої особи і використовувані для впливу на підсумки вибору. В деяких випадках, особливо якщо метою офіційної особи є переобрання на вже займаний пост, дане словосполучення може бути перекладене англійською мовою як theadvantagesofincumbency (букв. переваги, пов'язані з перебуванням на певному посаді). [29]

До інших прикладів подібних виразів відносяться словосполучення вертикаль влади, керована демократія, суверенна демократія, кольорові революції, одномандатник, компромат, Гарант Конституції, суперечка або конфлікт господарюючих суб'єктів тощо.

Остання група термінів та сленгу складається із запозичень з інших різновидів сленгу. Первинним значенням слова феня в тому сенсі, в якому його використовує Пелевін, є: злодійський і тюремний жаргон [БСЖ: 624], і саме цей різновид сленгу є джерелом цілого ряду термінів, використовуваних політтехнологами. Напр.: беззаконня (екстремальна ситуація, що вийшла з-під контролю), мочити (атакувати, нападати), наїзд (атака, напад), поняття (угоди, що маються на увазі, діють в злочинному середовищі), розбирання (зведення рахунків). Два нижчеприведені терміни запозичені з різних видів жаргону: дієслово розкрутити (обдурити, просувати за допомогою шахрайства, галасливо рекламувати, необґрунтовано звеличити), що має коріння в кримінальному сленгу, запозичений, проте, з мови музикантів (як і його англомовний еквівалент) (БСЖ: 502), а фраза піпл хаває (люди з'їдять що завгодно) запозичена з молодіжного жаргону.

Цікаво, що практично увесь сленг, запозичений з кримінального жаргону, піддається процесу, який можна описати як процес розширення і пом'якшення їх значень [19]. Це означає, що він використовуються з ширшим спектром значень, чим в сленгу-джерелі запозичення, і для нього не завжди характерні спочатку присутні значення фізичного насильства. Це означає, що навіть на вельми незатишному світі української політики слова наїзд і мочити, швидше за все, відносяться до сили слова, а розбирання завершиться без автоматних черг.

Що стосується походження, то сленг політтехнологів вельми еклектичний. Він поєднує запозичення і інші іншомовні впливи з власне українськими термінами, академічні (або псевдо-академічні) терміни із запозиченнями з розмовної мови, спеціально створені терміни з термінами, запозиченими з інших видів сленгу. Хоча не всі форми сленгу однорідні (молодіжний жаргон, напр., поєднує запозичення з інших видів сленгу з лексичним пластом англіцизмів), ступінь еклектизму, характерний для сленгу політтехнологів, вельми незвично високий. В цьому відношенні сленгом політтехнологів є незаперечне підтвердження точки зору, висловленою І. Югановим і Ф. Юганової [27] щодо того, що сленг не є замкнутою системою, і що взаємопроникнення різних видів сленгу пов'язане з схожістю способу життя і способів мислення.

Тож ми виявили, що існує таке поняття як політична лексика, політичний сленг, визначили походження та особливості політичного сленгу та термінології: велика частина запозичена в основному в англійській мові, а також велика частина політичної лексикології походить з інших жаргонів та сленгу. Розглянемо тепер особливості перекладу політичного сленгу.

2.2 Перекладацькі трансформації при перекладі політичного сленгу

Взагалі то при перекладі такої зниженої лексики як сленг або жаргон, простіше за все керуватись спеціальними словниками, яких в наш час більш ніж вдосталь. Але що робити, коли немає відповідного словника? Наприклад як в нашому випадку: взагалі поняття "політичний сленг" як окрема мовна одиниця з'явилося не так давно, відповідно і словників з перекладами політичного сленгу навряд чи можна знайти. Тож, наведемо основні прийоми перекладу політичного сленгу, основні перекладацькі трансформації, що мають місце при перекладі політичного сленгу, коли у перекладача немає відповідного словника, і він може спиратись лише на свої знання.

Перекладацькою трансформацією В.Н. Комісарів називає перетворення, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу у вказаному сенсі. Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються з мовними одиницями, що мають як план змісту, так і план виразу, вони носять формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення початкових одиниць[15].

В рамках опису процесу перекладу, на думку В.Н. Коміссарова, перекладацькі трансформації розглядаються не в статичному плані як засіб аналізу стосунків між одиницями початкової мови і їх словарними відповідностями, а в плані динамічному як способи перекладу, які може використовувати перекладач при перекладі різних оригіналів в тих випадках, коли словарна відповідність відсутня або не може бути використане за умовами контексту [15].

Основними типами лексичних трансформацій по В.Н. Коміссарову є:

1) перекладацьке транскрибування і транслітерація

2) калькування

3) лексико-семантичні заміни (конкретизацію, генералізацію, модуляцію).

До найбільш поширених граматичних трансформацій В.Н. Комісарів відносить:

1) синтаксичне уподібнення (дослівний переклад)

2) розчленовування пропозиції, об'єднання пропозицій

3) граматичні заміни (форми слова, частини мови або члена речення).

Оскільки об'єктом нашого дослідження є більшою мірою лексична сторона розмовної мови політичної спрямованості, в своїй роботі ми не розглядаємо граматичні види трансформацій.

До комплексних лексико-граматичних трансформацій відносяться:

1) антонімічний переклад

2) експлікация (описовий переклад)

3) компенсація [15].

Приклади антонімічного перекладу зниженої лексики, а саме політичного сленгу виявлені нами не були. Це пояснюється тим, що про антонімічний переклад можна говорити лише у разі передачі невідповідностей заперечення в перекладацькій мові і мові перекладу (далі ПМ і МП) (англійські конструкції з wish, наявність подвійного заперечення в українській мові).

При перекладі політичного сленгу лексико-семантичної заміни – спосіб перекладу лексичних одиниць оригіналу шляхом використання в перекладі одиниць МП, значення яких не збігається із значеннями початкових одиниць, але може бути виведене з них за допомогою певного типу логічних перетворень. Наприклад:

Мочити, замочити, (сленг.) – запозичення з блатної лексики, буквально: вбивати, убити, знищити; на сленгу виборчих технологів – діяти проти когось (наприклад, проти конкурента) так, щоб той програв, поніс відчутну утрату.

Тож ми можемо перекласти цей сленг декількома способами: 1) взяти відповідний американський сленг bumpoff або polishoff. Але в такому випадку це буде прийомлексико-граматичної трансформації, а саме – компенсації змісту. 2) використати прийом експлікації, який, за словами Комісарова взагалі то нечасто використовується при перекладі зниженої лексики. Це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця ПМ замінюється словосполученням, експліцируючим її значенням, тобто що дає більш менш повне пояснення або визначення цього значення на МП [14]. За допомогою експлікації, вважає В.Н. Комісарів, можна передати значення будь-якого безеквівалентного слова в оригіналі, проте недоліком описового перекладу є його громіздкість і багатослівність. Тому найуспішніше цей спосіб перекладу застосовується в тих випадках, де можна обійтися порівняно коротким поясненням [14]. В такому випадку переклад нашого сленгу мав би приблизно наступний вигляд: Actagainstsomeonetomakehimhavealoss.


 
 

Цікаве

Загрузка...