WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад - Курсова робота

Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад - Курсова робота

2. Використання словників скорочень та інших допоміжних матеріалів та довідників. Хоч встановлення значення скорочення за допомогою словника може здатися на перший погляд самим надійним та ефективним способом, насправді тут існує ряд обмежень та недоліків. Оскільки скорочення відносять до числа найрухоміших елементів лексики, словники скорочень втрачають свою актуальність значно швидше, ніж будь-які інші лінгвістичні словники. У зв'язку з цим, в сучасній літературі можна зустріти немало скорочень, які ще досить не знайшли відображення в словнику. При роботі з словником слід пам'ятати наступне:

перш ніж звертатися до словника, слід попередньо встановити відповідно до контексту, до якої галузі знань відноситься скорочення;

для правильного перекладу необхідно мати в розпорядженні білінгвістичний загальний та термінологічні словники;

одномовні словники містять лише пояснення, а це може призвести до помилки [44, с. 140–141].

Аналіз структури скорочень.

Цей метод дійсний лише для скорочень зі складною структурою. В склад скорочень можуть входити не лише літери, а й додаткові знаки – крапки, лінії тощо. Для правильної розшифровування таких скорочень необхідно знати їх функції в тексті. Наявність крапки чи її відсутність, як правило, не впливає на значення скорочення. Лінія ж може виконувати ряд функцій:

означати межі слів та частини слова (ac – aircraft – літак, FC – flight control – керування польотами, AF – air fright – авіаційний вантаж, СL – centerline – осьова лінія, aw – all – weather – все погодний; той, що працює в складних метеорологічних умовах, AW – area width – ширина зони).

замінює прийменники та сполучники (LA – lighter than air – легше повітря, AG – air – to – ground – повітря – земля, US – unserviceable – непридатний для експлуатації.

давати додаткову інформацію до основної частини (DSC Deputy Chief of Staff, Operations – замісник голови штаба з оперативних питань).

В круглих дужках завжди міститься додаткова інформація до основної частини скорочення. Дефіс зазвичай означає межі слів та словосполучень в кореляті [46, с. 153].

4. Використання аналогій.

Використання аналогій пов'язано з аналізом структури скорочення і вживається як допоміжний метод, так як може забезпечити лише приблизне розуміння скорочення.

Наведена класифікація методів розшифровування скорочень досить умовна.

В принципі аналіз контексту є необхідною умовою розуміння будь-якого тексту; використання методу аналогії вимагає аналізу структури речення, тому на практиці не можна уникнути використання комбінації із вказаних методів.

APDR – Airline Passenger disturbance report – Повідомлення пасажира про правопорушення на борту повітряного судна авіакомпанії [38, с. 110–111].

3.3 Передача англійських скорочень українською мовою

Перш за все, необхідно підкреслити, що система скорочень в будь-якій мові є невід'ємною частиною її загальної лексико-семантичної системи і тому системи скорочень значно відрізняються одна від одної. Досить різниться частота вживання тих чи інших скорочень. Значна кількість скорочень, що вживаються в англійській науково-технічній літературі, є омонімічними, тобто мають різне значення при тотожності графічної форми. Це може становити певну складність для перекладача, тому що у таких випадках іноді буває важко визначити за формою скорочення його значення. Так, скорочення (а.) представляє близько трьох десятків термінів, з яких, зокрема: acceleration – прискорення, розгін, absolute – абсолютний, accommodation – пристосування, розміщення, розподіл, administration – адміністрація, управління, aircraft – літальний апарат, повітряне судно, ampere – ампер, amplitude – амплітуда, angstrom – ангстрем, anode – анод, area – площа, зона, простір, тощо [52, с. 44].

Так як номінативна функція характерна для абревіатур, вони часто перекладаються еквівалентом – назвою такого ж референта мовою переклада, а при відсутності відповідного референта – часто назвою з близьким значенням. Перекладом це назвати можна лише умовно, оскільки абревіатура, як правило, власного значення не має, а є лише зменшеним відображенням вихідної одиниці – співвідношення, яке повинно зберегтися і в перекладі на українську мову.

Для англійських абревіатур характерна омонімічність. Омонімічними можуть бути й дво-, три – чи чотири літерні скорочення: inf – infant – дитина, inf – information – інформація, AD – attention device – пристрій сигналізації, avalanche diode – лавинний діод, AC – absolute ceiling – абсолютна стеля, aerodrome control – керування в зоні контролю, air carrier – авіаперевізник, altocumulus – висококупчасті хмари, ACP – acceptable message – повідомлення про приймання, aerodrome control point – аеродромний диспетчерський пункт, BA – beam approach – заходження на посадку за маяком, blind approach – заходження на посадку за приладдям, breaking action – гальмування, спрацювання гальма, CP – co-pilot – другий пілот, centre of pressure – центр тиску, control panel – панель керування тощо. Отже, ми бачимо, що повні форми термінів можуть належати до однієї і тієї ж галузі (в нашому випадку сфера авіації), що значно ускладнює ситуацію для перекладача та його становище. Для визначення таких скорочень необхідно часто враховувати широкий контекст [44, с. 132–133].

Оскільки скорочення представляє певне повне слово або словосполучення, то існує чотири основних способи їх передачі на цільову мову, хоча насправді їх більше – два з яких є власне перекладом (за допомогою відповідного скорочення або повного слова чи словосполучення), а два – транс – кодування (самого скорочення чи відповідного слова чи словосполучення) [35, с. 22].

Перерахуємо ті способи перекладу, які часто використовуються саме в сфері авіації для перекладу абревіації:

Передача англійського скорочення еквівалентним українським скороченням або інакше кажучи переклад відповідним скороченням.

Запозичення іншомовного скорочення (зі збереженням латинського написання).

Передача буквеної форми англійського скорочення (транслітерація).

Передача фонетичної форми англійського скорочення (транскрипція).

Описовий переклад.

Створення нового українського скорочення.

Метод прямого запозичення [6, с. 137].

В результаті дослідження матеріалу 584 прикладів, розподіл способів перекладу можна представити графічно (таблицею):

Спосіб перекладу

Кількість прикладів

Відсоток від загальної кількості

Передача відповідним скороченням

71

13

Переклад повною формою

89

15

Транслітерація

112

19

Передача за допомогою транскрипції

95

16

Описовий метод

105

18

Створення нового українського скорочення

67

11

Метод прямого запозичення

45

8

1. Переклад відповідним скороченням. Передбачає наявність еквіваленту в українській мові. Краще за все, коли це вже усталена одиниця в мові. В мові перекладу скорочення може бути побудоване за тією ж моделлю, що й у мові оригіналу (наприклад, АJЕ – ПРД "повітряно-реактивний двигун"), або за іншою моделлю (наприклад, coul – КЛ "кулон", blstg pwd – ВР "вибухова речовина"). Такі скорочення зазвичай зафіксовані у словниках скорочень. Таких скорочень доволі багато: CAD – Computer-Aided Design – САПР – Система автоматизованого проектування; RCS – Radar Cross Section – ЕПР – Ефективна площа розсіювання повітряної цілі; VLSI (Very Large Scale Integration) – НІС – Надвелика Інтегральна Схема.

Цей спосіб досить популярний в науково-технічному тексті, особливо при передачі фізичних величин, одиниць вимірювання. Якщо на перший погляд спосіб досить простий, то насправді це не так – він приховує деякі складнощі. Оскільки деякі назви фізичних величин та одиниць вимірювання створенні за допомогою інтернаціональних коренів, при передачі можливі помилки (mmf – micro microfarads перекладається не ммф, а пФ – пікофаради). При використанні саме такого способу перекладу, необхідно напевне знати еквівалент в українській мові тій абревіатурі, яка перекладається з англійської мови [14, с. 26].


 
 

Цікаве

Загрузка...